Factbites
 Where results make sense
About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   PR   |   Contact us  

Topic: CHWI


Related Topics

In the News (Tue 18 Jun 19)

  
 [No title]
Wele, nosdawch, gyda'ch cenned, Rhad Huw yma; a rowch chwi damed?
Wel, beth a ddarfu i chwi gynne addo?
Wel, gobeithio nad ydych chwi ddim yn dost.
library.beau.org /gutenberg/etext01/twmnt10.txt   (15393 words)

  
 Gwaith Twm O'r Nant
Duwi.  Wel, beth a ddarfu i chwi gynne addo?
Arth.  Wel, gobeithio nad ydych chwi ddim yn dôst.
   Ond, begio'ch pardwn chwi beidio a chynhyrfu,
www2.cddc.vt.edu /gutenberg/etext01/twmnt10h.htm   (8213 words)

  
 Encyclopedia: CHWI   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
CHWI (formerly The New WI) is a television station owned by CHUM Limited.
CHWI is the second-youngest station in the A-Channel system, having signed on October 19, 1993.
CHWI's programming is almost identical to that of London, Ontario's CFPL.
www.nationmaster.com /encyclopedia/CHWI   (1836 words)

  
 CHWI - TheBestLinks.com - October 19, Television station, Victoria, British Columbia, ...   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
CHWI - TheBestLinks.com - October 19, Television station, Victoria, British Columbia,...
CHWI, October 19, Television station, Victoria, British Columbia, Windsor,...
CHWI or The New WI is a television station owned by CHUM Limited.
www.thebestlinks.com /CHWI.html   (189 words)

  
 Guy Rogers Column - WildNet Africa - Column News File -Thursday 15 March, 2000   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
Interviewed in her humble consulting room, dubbed the "container of peace", CHWI chairman Lizeka Mahonga said the cases dealt with were wide-ranging.
CHWI spokesman Mike Pantsi says that, while before there was a problem with mosquitoes and the accumulation of stagnant water, this is now being cleared up.
The CHWI has organised clean-ups and is investigating establishing a waste management centre at one of the anti-apartheid memorials in the area.
www.wildcare.org.za /bushcraft/columns/rogers/rogers_20000315.html   (926 words)

  
 CHWI -- Facts, Info, and Encyclopedia article   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
CHWI or The New WI is a (Station for the production and transmission of television broadcasts) television station owned by (Click link for more info and facts about CHUM Limited) CHUM Limited.
CHWI also has offices in (Click link for more info and facts about Chatham, Ontario) Chatham, Ontario.
CHWI's programming is almost identical to that of (Click link for more info and facts about London, Ontario) London, Ontario's (Click link for more info and facts about CFPL) CFPL.
www.absoluteastronomy.com /encyclopedia/c/ch/chwi3.htm   (304 words)

  
 Etext » books
Ond rhaid i chwi ddysgu'n ddwysgall, Fedru dangos i fenywod annghall,
Gobeithio nad ydych chwi ddim yn digio, Rhag ofn, fy meistr, mewn trawsder trwch,
Wel, bendith eich mam i chwi, meistr anwyl,
etext.teamnesbitt.com /books/etext/etext01/twmnt10.txt.html   (8085 words)

  
 CHWI - Encyclopedia Glossary Meaning Explanation CHWI   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
CHWI is the second-youngest station in the NewNet system, having signed on October 19, 1993.
It was founded and owned by Baton Broadcasting and remained a BBS station until it was traded to CHUM in 1997, after which it was rebranded The New WI.
As with the other NewNet stations, The New WI will be rebranded as A-Channel in September, 2005.
www.encyclopedia-glossary.com /en/CHWI.html   (178 words)

  
 Gustav Fechner : Fechner
Wel, nid rhyfedd, g[w^]yr dyn, i chwi son am/am.html">am fynd yno, Onid oes yno de a dybaco.
Gobeithio y rhowch chwi cyn eich myned, Y tan a'm twymno, yr un tamed.
Ni waeth i ti dewi a'th ddwndwr dibris, A wneiff i chwi burion offis.
www.wordlookup.net /fe/fechner.html   (854 words)

  
 Cardiff Council Road Safety   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
Mewn cyflwr da, gallant ei gwneud hi’n haws i chwi drin y cerbyd, sicrhau eich bod yn gallu brecio’n fwy effeithiol a chynyddu effeithiolrwydd y defnydd o danwydd.
Mae’n hynod bwysig i chwi edrych ar eich teiars yn rheolaidd a’u cadw mewn cyflwr da.
Cadwch eich teiars ar y pwysedd cywir ar gyfer eich math arbennig chwi o gar a’r math o yrru rydych yn ei wneud drwy gyfeirio at eich llawlyfr cerbyd, neu wneuthurwr teiars, a chofiwch ddefnyddio’t teiars cywir ar gyfer eich cerbyd chwi yn unig.
www.roadsafety.cardiff.gov.uk /item?r_id=482   (214 words)

  
 CP LLANFAIRPWLL FC   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
Croeso cynnes i chwi i safle Clwb Peldroed Llanfairpwll ar y we fyd eang.
Eleni byddwn yn croesi rhiniog newydd y milflwydd ac edrychwn ymlaen i hybu peldroed i ganrif newydd yn hanes y clwb gyda'ch cefnogaeth chwi.
Gobeithio y bydd i chwi fwynhau gemau ar y Gors a chroesawn chwi yn gynnes iawn i ymuno a ni yn Nhy Gwyn ar ôl y gêm i dderbyn o'r croeso a gynigir.
www.31cilygraig.freeserve.co.uk /Peldroed/Cartref/cpLlPfcCadeirydd.htm   (334 words)

  
 Cartrefi Cymru by Sir Edwards, Owen Morgan eBook by BookRags
O chwi bobl Cymru, nid ydych hyd yn óed yng nghyfamod yr addewid, yr ydych heb obaith dedwyddwch y nef.
O chwi bobl Cymru, pá wybodaeth bynnag o Dduw a ddywedwch sydd gennych, yr ydych yn wir yn anffyddwyr; ac heb Dduw,—­pob un o honoch ar nås dygwyd, er yr adeg y daethoch o ogof eilunaddoliaeth a Phabyddiaeth, i gyfranogi yng ngallu Duw, yr hwn yw’r efengyl.”
“Ond yn wir, fy mrodyr, ní phregethwyd yr efengyl i chwi, llenwir fí a gofid wrth glywed gwawdio enw Cymru.”
www.bookrags.com /ebooks/3680/41.html   (487 words)

  
 New Page 1   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
Gwae chwi, ddiwynyddion a dysgeidion, am wfftio ar yr hyn y mae eraill yn ei ddweud oherwydd ei fod yn codi cywilydd neu’n swnio’n ddi-ddysgedig.
Gwae chwi grefyddwyr nad ydych yn barod i wrando ar gri’r rhai bach.
Gwae chwi bobl grefyddol, am i chwi gyfyngu ar grefydd a mygu’r Ysbryd, sy’n chwythu sut a lle y myn.
www.spiritualitywales.co.uk /new_page_1.htm   (1790 words)

  
 Llythyrau Goronwy Owen at William Morris (1752-7)
Chwi gawsech glywed oddiwrthyf yn gynt ond odid oni buasai
Dyma fo i chwi fal y mae genyf finnau.
rhoi i chwi ryw Gyfrif o'r Wlâd o'm hamgylch, ond
people.pwf.cam.ac.uk /dwew2/hcwl/t/webconc/t54.htm   (6260 words)

  
 [No title]   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
All these complications weren't present in Middle Welsh, where 'ti' was used for one person and 'chwi' for more than one.
This is still the case in Irish, but the use of 'chwi' for more formal uses seems to have begun in the fifteenth century.
To move on to some minor corrections to Gwers Cymraeg 3 (recte: _G_ymraeg), the pronouns after the verbal forms, such as rydw i, maen nhw etc. aren't considered to be the grammatical subject.
www.ibiblio.org /pub/academic/languages/welsh/welsh-l/1994/Feb/Ti-Chi-a-manion-eraill   (562 words)

  
 Fat : Fats   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
O! meddyliwch, ddynion, am/am.html">am/am.html">am eich hir artre, Ac ar ol codi allan, yn pechu'n syth, Fe ddylech chwi feddwl fod eich oes bron a darfod, Dyma heno i chwi siampal hynod.
Felly ffarwel i chwi i gyd ar unweth, Ond ni bydd gan Ange ond chware prudd, [Diflanna Arthur.
Wel, rhwydd-deb i bawb lle rhodio, Ni [w^]yr llawer un gychwyno'n ddi-rol, Sydd yn y byd mewn treigliad, Pan fo diwedd pob cnawd yn dwad.
www.explainthat.info /fa/fats.html   (966 words)

  
 The Church in Wales   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
Mae'r adran hon yn cysylltu ag Adroddiad Windsor (yn gyfan neu mewn crynodeb) ar wefan y Cymundeb Anglicanaidd a hefyd yn cynnwys cwestiynau (isod) a osodwyd gan y Cyngor Ymgynghorol Anglicanaidd yn ganllawiau i ymatebion taleithiol.
Os hoffech chwi roi eich barn ar yr Adroddiad yn gyffredinol, ac ar y cwestiynau hyn yn arbennig, anfonwch eich sylwadau at Julian cyn diwedd mis Rhagfyr fel y gall y gweithgor eu hystyried.
Y cwestiynau a osodir gan Bwyllgor Sefydlog yr Archesgobion i daleithiau'r Cymundeb Anglicanaidd yw:
www.churchinwales.org.uk /adroddiadwindsor   (606 words)

  
 Windmill   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
Wel, soniwch chwi am/am.html">am ddiogi eiddigus, A pheth a ddisgwylie neb mewn condisiwn, Ddisgwyl gennych fawr o wyrthie, O'ch cornel i ystwytho'ch carne.
Onid ydyw'r gair yn dweyd yn gywren, Eich curo chwi o'r byd, hen garen.
Wel, nid rhyfedd, g[w^]yr dyn, i chwi son am fynd yno, Onid oes yno de a dybaco.
www.city-search.org /wi/windmill.html   (654 words)

  
 Devon
Nid oes gennyf ond ei adael i'ch barn chwi oil, gan obeithio nad oes Gostegwch bawb, gostegwch, Y fi ydyw'r crier ffraethber ffri, Syr Rhys y Geirie Duon, Drwy deg, i rai.html">rai cymdogion.
Y sawl sydd am brofi sylwedd, Os nad oes iddi ond dechre bach, Cais dynnu rhyw s[w^]n o'th danne, Yn bur-ddewr i dreio'r byrdde.
Ffarwel i chwi dro go fychan, Ond mi ddof fi ato fe eto yn hy, [Diflanna.
www.wordlookup.net /de/devon.html   (484 words)

  
 CHWI: Our Floorplans [ Log Home Kits ]
CHWI: Our Floorplans [ Log Home Kits ]
We offer many "stock" floor plan ideas - all of which can be modified to suit your requirements.
For more floor plan ideas, we offer the Pan Abode "Custom Home Guide." This two-volume set includes 70 floor plans, building ideas / tips, component options / pricing AND beautiful full color photographs.
www.chwi.com /tfloorplans.htm   (98 words)

  
 All words on Association for Computing Machinery   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
Y peth a feddylioch a blesio'u naturieth; Chwi gewch hoff hyfryd ffafreth.
Dafydd y Joci, a Thomas, a Jacob, Da geny'n gymhwys gael lle a chwi ymgomio, Gwrando'ch ynfydrwydd chwi ni fedra.
Felly mi leiciwn yn fy nghalon, Pe t'rawech chwi gyda fi am le da, O fewn i Cambridge na Rhydychen.
www.allwords.org /as/association-for-computing-machinery.html   (703 words)

  
 Sut i wneud cais   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
Rhaid i chwi yrru dau gopi o'r ffurflen atom ynghyd â dau gopi o bob dogfen gynorthwyol.
Os cynigir lle i chwi, byddwn yn anfon llythyr cynnig a fydd yn gosod yr amodau y bydd rhaid i chwi eu cylawni cyn y gallwch gofrestru, dyddiad mae'r cwrs yn cychwyn a'r gost.
Bydd rhaid i chi ymateb i'r cynnig hwn o fewn chwe wythnos i ddatgan os ydych unai am dderbyn y cynnig a pharhau a'r broses dderbyn neu eich bod yn gwrthod y cynnig.
www.aber.ac.uk /pga/web/cais.htm   (732 words)

  
 GENUKI: The Carmarthenshire Antiquary - A File of Rebecca Papers, Page 3
A chwi yn ein canol fel penaeth llwyddianus,
A chartref hyd angau i chwi fo Llanelli.
O achos y cyfryw na foed i chwi sori,
www.genuki.org.uk /big/wal/CMN/CMNAntBeccaPapers3.html   (4440 words)

  
 GO BRITANNIA! Wales: Welsh Literature - The Court Poets   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
A few lines of the original will show the dread induced by the repetition of the final aw sound in each line, pronounced as in the English word how:
Pony welwch chwi hynt y gwynt ar glaw?
Pony welwch chwi r mor un merwindaw yr tir?
www.britannia.com /wales/lit/lit6.html   (1377 words)

  
 A Welsh Robinson Crusoe: Exposition: part 6
The three of us were ready to face him as soon as he came out, and to ask him for work.
Yn y man, dywedodd yr arolygwr, “Ewch allan at y meistr, y mae ef wrth y dâs wair;” ac ymaith a ni atto, gan ei gyfarch gyda “Prydnhawn da i chwi, syr,” a gofynasom am waith.
Daeth y meistr atto drachefn, gan ofyn, “A fedrwch chwi yru bustych?” Attebodd yntau, “Os deuwch chwi gyda mi a dangos y ffordd, myfi a’u gyraf gystal ag undyn i’r man lle mynnoch!” “Pw!
oldwelshbooks.net /hlc/rcc/rcc08.html   (2431 words)

  
 Seindorf Arian Deiniolen - Search Results
Dim ond neges sydyn i atgoffa'r holl westeion sydd wedi cael golwg ar y fforwm yma fod yna lawer mwy o drafodaethau'n cymeryd lle na sy'n ymddangos i chwi - MAE'N RHAID COFRESTRU I'W GWELD!
Un amod sydd i ymuno - mae'n rhaid i chwi roi eich enw llawn - cywir, yn eich 'signature' yn eich proffeil - ni chaniateir aelodau dienw ar y fforwm yma.
Os nad ydych yn dymuno cofrestru fel aelod o'r fforwm, mae croeso i chwi ymuno a'r llyfr ymwelwyr fel yr arfer, neu adael neges yn y 'Fforwm Ymwelwyr'.
deiniolenband.proboards29.com /index.cgi?action=recent   (562 words)

  
 <CHWI>   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
Program Specialist, NJ Community Health Worker Institute (CHWI), NJ AHEC
This is a F\T position responsible for organization and program development for the emerging profession of Community Health Worker (CHW) in New Jersey, including but not limited to creation of a statewide network or association of CHWs.
A graduate degree will not be an advantage; persons with advanced degrees especially must demonstrate relevant “street” experience.
www.camden-ahec.org /main/CHWI.htm   (146 words)

  
 Daily Post (Liverpool, England): o'r wasg: Nofel arall werth chweil gan Bethan which distinguished his later career; ...   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
Search for more information on HighBeam Research for.
CHWI ddysgwyr yr iaith,ar gael yn y siopau yr wythnos hon mae'r olaf yn y gyfres arloesol sydd wedi ei hanelu yn arbennig atoch chwi, sef Nofelau Nawr, cyfres sydd wedi bod yn hynod o lwyddiannus o dan olygyddiaeth Christine Jones a Julie Brake.
Hon yw'r ddeuddegfed yn y gyfres,a'r drydydd gan yr awdures Bethan Gwanas, yn rhoi cyfle, unwaith yn rhagor,ar ffurf dyddiadur, i fwynhau hanes Blodwen Jones.
www.highbeam.com /library/doc0.asp?DOCID=1G1:99362960&refid=holomed_1   (250 words)

  
 UserFriendly Strip Comments
yr eiriau i mewn yr sgri- August: Adwaen beth y^n, chwi troglodyte.
Dwi August, a dwi'ma at ddeud chwi pawb am an yn cyffroi chynnyrch crai: Windows XPG!
And if you're really bad, we'll call your mom.
ars.userfriendly.org /cartoons/read.cgi?id=20010218&tid=49806   (141 words)

  
 Safle Gwe Sain/ www.sain.wales.com / Sain's Web Site   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
Os ydych yn ysgrifennu caneuon, a'ch bod efallai yn eu perfformio ar y teledu neu'r radio mae'n holl bwysig i chwi eu cofrestru er mwyn i chwi dderbyn yr arian sy'n ddyledus i chwi fel cyfansoddwr/awdur.
Os oes rhagor nag un cyfansoddwr neu awdur bydd angen enw llawn i bawb!
Byddwn wedyn yn anfon ffurflen gofrestru ar gyfer pob gwaith, a'n gofyn i chwi ddychwelyd y ffurflenni hynny wedi ichwi dorri eich enw arnynt.
www.sain.wales.com /cymraeg/gwasanaethau/eraill/cyhoeddiadau/cyhoeddiadau.htm   (190 words)

Try your search on: Qwika (all wikis)

Factbites
  About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   Press   |   Contact us  
Copyright © 2005-2007 www.factbites.com Usage implies agreement with terms.