Factbites
 Where results make sense
About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   PR   |   Contact us  

Topic: Christen Democratisch Appel


Related Topics
VVD

  
  CDA-rijnwoude, politieke partij in gemeente rijnwoude, Christelijk Democratisch Appel; een partij die energie via ...
Het CDA is een van de grotere politieke partijen in Rijnwoude.
Het CDA is een afspiegeling van diegenen die het Christelijk maatschappelijk gedachtengoed respecteren.
Het CDA leverde de afgelopen periode 1 wethouder en heeft 6 vertegenwoordigers in de gemeenteraad.
www.cda-rijnwoude.nl   (165 words)

  
  Christen-Democratisch Appèl   (Site not responding. Last check: )
The CDA is a fusion of three Christian parties: the Reformed Christelijk-Historische Unie[?] (CHU), the Protestant Anti-Revolutionaire Partij (ARP) and the Catholic Katholieke Volkspartij[?] (KVP), which were also known as the "three large confessional parties".
From 1918 to 1994 the CDA and the old parties were always part of the governing coalition.
The CDA was represented in the Tweede Kamer (lower house of parliament) from 1977 and took part in the cabinets of Dries van Agt and Ruud Lubbers.
www.ebroadcast.com.au /lookup/encyclopedia/ch/Christen_Democratisch_Appel.html   (338 words)

  
 Tweede Kamer   (Site not responding. Last check: )
The CDA would prefer to continue its current right-wing coalition with the VVD, but they would need extra seats from a small party.
However from the CDA have been concerns that a renewed coalition with LPF would lack credibility with voters, while it is not clear if D66 would agree to support a coalition.
On January 24, Queen Beatrix asked Piet Hein Donner[?] (minister of justice for the CDA in the previous cabinet) to lead the coalition negotiations.
www.ebroadcast.com.au /lookup/encyclopedia/tw/Tweede_Kamer.html   (1000 words)

  
 Christen-Democratisch Appèl - Wikipedia
Regionaal heeft het CDA een bovengemiddeld grote aanhang in Twente, op de Veluwe, in het Westland, in het midden en oosten van Noord-Brabant en in Limburg.
Vanuit het principe van gespreide verantwoordelijkheid is het CDA in de afgelopen twintig jaar voorstander geweest van een terugtredende overheid die meer ruimte geeft aan mensen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Hoewel het CDA een van de drijvende krachten is geweest achter de versobering van de sociale zekerheid, komt de kernwaarde solidariteit naar voren in de wens belastingen en toeslagen inkomensafhankelijk te houden.
nl.wikipedia.org /wiki/Christen-Democratisch_App%C3%A8l   (1539 words)

  
 Christen-Democratisch Appèl (CDA) - Parlement & Politiek
In het beginselprogramma staat dat het CDA politieke vraagstukken op een christen-democratische wijze wil benaderen.
Het CDA ging de verkiezingen in met het programma: "Vertrouwen in Nederland, vertrouwen in elkaar".
Ook op lokaal en op provinciaal niveau draagt het CDA vaak bestuursverantwoordelijkheid.
www.parlement.com /9291000/modules/g2wnmy86   (1039 words)

  
 CDA - the Dutch Christian Democrat party - Radio Netherlands Worldwide - English
The CDA has left the political centre where it seemed destined to remain forever.
Mr Balkenende (photo) was the one who put standards and values in the spotlight, placing the CDA in the vanguard of a campaign for a return to decency and respect in Dutch society.
A one-percent surplus on the government budget must be created to reduce the national debt and counterbalance the costs of the ageing population.
www.radionetherlands.nl /currentaffairs/cda061027mc   (770 words)

  
 Christian Democratic Appeal - Wikipedia, the free encyclopedia
After the elections of 1981, the VVD and the CDA had lost their majority, and the CDA was forced to cooperate with the PvdA.
The 1994 elections proved fatal for the CDA: personal conflicts between prime-minister Lubbers, and Lijsttrekker Eelco Brinkman, a lack of support for the reforms in the old age and disability pensions, and the perceived arrogance of the CDA, caused a dramatic defeat.
The CDA led the Balkenende coalition, with the VVD and the LPF.
en.wikipedia.org /wiki/Christen_Democratisch_App%C3%A8l   (1701 words)

  
 Jan Peter Balkenende
He was elected chairman of the parliamentary CDA party on 1 October, 2001, in succession to Jaap de Hoop Scheffer.
On 3 November, 2001, he was appointed lijsttrekker for the CDA in the May 2002 parliamentary elections.
This cabinet, formed of a minority coalition of CDA and VVD, is likely to stay in office until the elections of 22 November 2006.
ilps.science.uva.nl /WikiXML/sample_en/63183.xml   (741 words)

  
 Political parties of the Netherlands
On the political spectrum, the CDA sees its philosophy as standing between the "individualism" of the Liberals and the "statism" of the Labor Party.
It is a center-left party, generally portrayed as between the CDA and PvdA, with its strongest support among young, urban, professional voters.
After that, it had a difficult year with much internal struggles, which led to CDA and VVD ending the government coalition which they had formed with the LPF.
www.fastload.org /po/Political_parties_of_the_Netherlands.html   (868 words)

  
 CDJA Christen Democratisch Jongeren Appèl
Vandaag heeft Ger Koopmans, Tweedekamer lid voor het CDA, alle jonge Limburgse CDA en CDJA bestuurders uitgenodigd om naar Den Haag te komen en een bezoekje te brengen aan Sociale Zaken.
Verstuur nu je CDA e-card voor het EK 2008
Het is natuurlijk overbodig: maar het CDJA staat dat ook.
www.cdja.nl /urk/archief/index.php   (244 words)

  
 CDA Nieuws - Het laatste CDA nieuws verzameld / Jan Peter Balkenende / De Geus / Ben Bot / Donner / Peijs / Verhagen
CDA Nieuws - Het laatste CDA nieuws verzameld / Jan Peter Balkenende / De Geus / Ben Bot / Donner / Peijs / Verhagen
CDA spreekt zich uit voor embryoselectie (Rorate - RKnieuws)
CDA wil miljarden investeren in nieuw deltaplan (Elsevier)
cda.headliner.nl   (823 words)

  
 Jan Peter Balkenende - Wikipedia, the free encyclopedia   (Site not responding. Last check: )
He became the CDA's financial spokesman and was also involved with social affairs, justice, and domestic affairs.
He was elected chairman of the parliamentary CDA on 1 October, 2001, in succession to Jaap de Hoop Scheffer.
Although the polls showed that Balkenende's popularity is rising, Wouter Bos, the leader of the opposition, in whom 42-48% of the population would have confidence as prime minister, still has a significant lead[1].
www.knowledgehunter.info /wiki/Jan_Peter_Balkenende   (845 words)

  
 Tweede Kamer der Staten-Generaal - Christen Democratisch Appel (CDA)   (Site not responding. Last check: )
Bestuurlijk eerst als lid van de plaatselijke CDA jongeren afdeling en daarna als vice voorzitter van het CDA Eindhoven...
Mijn naam is Piet Hein Donner en ik ben Kamerlid voor het CDA.
De keuze voor een politieke partij, het CDA, was niet moeilijk.
www.tweedekamer.nl /kamerleden/fracties/lijst/cda.jsp   (927 words)

  
 Gemeente Andijk - Verslag raad 1 juni 2006
Er wordt overeengekomen het antwoord op de brief van Gedeputeerde Staten te agenderen voor de volgende commissievergadering.
Van den Doel hun trots uit over het welslagen van de vorming van een coalitie tussen CDA, VVD en GroenLinks.
Met het raads-programma als basis hebben de coalitiepartijen een programma geschreven.
www.andijk.nl /default/vergaderingen/verslagenraadsvergaderingen/verslagraad1juni2006   (1442 words)

  
 A short history of the Netherlands
After the 1982 elections he is succeeded in 1982 by Ruud Lubbers of the CDA.
After the refusal of the liberal democrat Democraten 66 (Democrats 66, D66) to join a coalition with the CDA, Wim Kok forms the purple coalion of his PvdA, the VVD and D66.
Jan Peter Balkenende of the CDA becomes prime minister in a coalition with the VVD and the right wing populist Lijst Pim Fortuyn (List Pim Fortuyn, LPF).
www.electionworld.org /history/netherlands.htm   (1157 words)

  
 christening - Hutchinson encyclopedia article about christening
Christian ceremony of baptism of infants, including giving a name.
I have heard that the first thing she expressed a wish to see was the christening robe, and she looked long at it and then turned her face to the wall.
Vesey were our guests at the little christening party, and Mrs.
encyclopedia.farlex.com /christening   (160 words)

  
 christen - Ask.com Web Search
Christen bewahren Werte "Kampf gegen den Abbau der Sexualethik durch Bildung und Medien" Haben Sie...
Christen im Beruf - eine internationale überkonfessionelle Vereinigung überzeugter Christen aus allen Berufsfeldern...
Die Partei ist das politische Sprachrohr der Christen aus allen Kirchen, die für eine gesellschaftliche Wende...
search.ask.com /web?q=christen   (233 words)

  
 Travel Tips Of Netherlands
Domestic politics for much of the post-World War II period have been dominated by the customary Western European blend of conservative and social democratic governments, frequently in coalition.
Held in January 2003, the CDA was returned as the largest party; it now governs in coalition with VVD and D66 with CDA party leader Jan Peter Balkenende as premier.
The List Pim Fortuyn was reduced to a handful of seats but it has left its mark on Dutch politics in the form of a hardening of the official attitude towards immigrants and asylum seekers.
www.southtravels.com /europe/netherlands/history.html   (1134 words)

  
 Extreme Right - Search Results - MSN Encarta   (Site not responding. Last check: )
Extreme Right, term referring to individuals or groups that profess support for ideologies of the far political right.
The largest political parties are the Christian Democratic Appeal (CDA; Christen Democratisch Appèl), a conservative group; the left-of-centre Labour...
The 1980s and 1990s brought an unexpected revival of fascism in some Western democracies, usually dubbed neo-fascism.
uk.encarta.msn.com /Extreme_Right.html   (86 words)

  
 LinkedIn: Welcome
Het CDA is de grootste politieke partij in Nederland en actief op lokaal, provinciaal, landelijk en Europees Niveau.
Your membership may be subject to the approval of the group manager.
If you require additional assistance, please visit our Customer Service Center.
www.linkedin.com /groupInvitation?groupID=39007&sharedKey=0CF91F65071F   (162 words)

  
 CDA | | Dictionary & Translation by Babylon
".cda", a filename extension for a CD Audio track shortcut
Christen Democratisch Appèl, die christlich-demokratische Partei der Niederlande.
".cda", e un estensione file per i collegamenti alle tracce di un CD audio
www.babylon.com /definition/CDA/All   (598 words)

Try your search on: Qwika (all wikis)

Factbites
  About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   Press   |   Contact us  
Copyright © 2005-2007 www.factbites.com Usage implies agreement with terms.