Factbites
 Where results make sense
About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   PR   |   Contact us  

Topic: Folkpartiet


Related Topics

In the News (Sat 25 May 19)

  
  Folkpartiet liberalerna - Wikipedia
Folkpartiet liberalerna eller Folkpartiet är ett svenskt politiskt parti som har liberalismen och särskilt socialliberalismen som ideologi.
Folkpartiet grundades 1934 som en återförening av två partier som tidigare splittrats till följd av inställningen till ett allmänt alkoholförbud i Sverige, och dess ena föregångare, frisinnade landsföreningen, bildades den 23 februari 1902.
Folkpartiet befann sig senast i regeringsställning under tiden 1991 - 1994, och dess senaste statsminister var Ola Ullsten ( 1978 - 1979).
sv.wikipedia.org /wiki/Folkpartiet   (484 words)

  
 Rapport: Vart går Folkpartiet?
Han lyfter också fram ett antal kritiska röster inom folkpartiet och i dess närhet.
Moderaterna och folkpartiet framstod nu som ideologiska ankare inom det borgerliga blocket.
Tidningens hållning gentemot folkpartiet kan i mycket sägas sammanfattas i ovanstående.
www.timbro.se /bokhandel/rapport/fulltext/r594.htm   (3637 words)

  
 Folkpartiet Båstad *I Luften*   (Site not responding. Last check: 2007-11-05)
Folkpartiet liberalerna har hela tiden ansett att golfbanefrågan i Påarp och Öllöv måste avgöras i fullmäktige.
Folkpartiet liberalernas ledamöter i valsamverkanskoalitionen m,c, fp i kommunstyrelsen hävdar att ovanstående fråga har sådan vikt att den i enlighet med kommunallagen ska föras upp till kommunfullmäktige för avgörande.
Folkpartiet vill verka för en positiv befolkningsutveckling och för ett utökat och mer varierat utbud av arbetstillfällen.
www.folkpartiet-bastad.nu /iluften.htm   (4308 words)

  
 Östran/Nyheterna - Lokal   (Site not responding. Last check: 2007-11-05)
Folkpartiet har har tappat något av sin politiska själ i ansträngningarna att vara alla till lags.
Istället för att ta emot de nya länderna med öppna armar ställer sig folkpartiet i det led som vill dela in de nya EU-medborgarna i ett A-och B-lag.
Han var statssekreterare i invandrar- och flyktingfrågor i den senaste borgerliga regeringen.
www.ostrasmaland.se /artikel.php?id=171577&avdelning_2=4   (403 words)

  
 Finansutskottets betänkande 1998/99:FiU1   (Site not responding. Last check: 2007-11-05)
Enligt Folkpartiet liberalerna är de grundläggande förutsättningarna för produktion, investeringar, företagande och arbete i Sverige fortfarande inte tillräckligt goda för att en uthålligt hög tillväxt skall vara säkrad.
Eftersom det krävs skattesänkningar för att skapa förutsättningar för nya jobb har Folkpartiets budgetalternativ utformats så att det ger utrymme för skattesänkningar och skapar marginal för de utgiftshöjningar som kan drivas fram av den sämre konjunkturen.
Folkpartiet anser vidare att en nationell vårdgaranti som omfattar alla diagnoser och behandlingar skall införas.
www.riksdagen.se /debatt/9899/Utskott/FiU/FiU1/FIU10021.ASP   (1020 words)

  
 Rapport: Bertil Ohlin och välfärdsstaten
Att Efterkrigstidens samhälle uppfattades som ett långtgående socialt reformprogram i Ohlins anda understryks av att det i pressen kom att kallas både Ohlinplanen och folkpartiets Beveridgeplan.
Därmed kan folkpartiet i regeringsställning, liksom övriga regeringspartier, vara skeptiskt till konjunkturpolitik och ändå samtidigt administrera en omfattande sådan politik utan att skyllas för att vara inkonsekvent.
Skulle folkpartiet ta fasta på detta Ohlinska förhållningssätt, snarare än på det i många stycken föråldrade innehållet i de idéer Ohlin presenterade då välfärdsstatens kris ännu låg bortom horisonten, vore ett lika vitalt folkparti ingen omöjlighet.
www.timbro.se /bokhandel/rapport/fulltext/r294.htm   (10557 words)

  
 In English - Folkpartiet
Folkpartiet has 48 seats in the Riksdag and is represented by two Members of the European Parliament, in the liberal ALDE Group.
Folkpartiet forms part of Alliance for Sweden, a four-party alliance with a common platform for the 2006 elections.
Folkpartiet is one of the founding members of Liberal International, an umbrella organisation of more than 90 liberal parties.
www.folkpartiet.se /fp/inenglish.shtml   (270 words)

  
 Indikator 1974:[2]. Frågan om nyval 1974. Ett decennium av obruten borgerlig uppgång, Partiernas program, Intresset ...
Folkpartiets nedgång i väljarbarometern började när centern blev det utslagsgivande partiet för oppositionens chanser att vinna regeringsmakten och dess snabbaste ras kom efter valet 1973 då partiet började gå sin egen väg, en väg som kunde leda till att man gjorde upp med socialdemokraterna i väsentliga frågor.
Folkpartiet förlorade 320.600 röster mellan 1970 och 1973, en relativ nedgång på 39.7 procent.
Folkpartiet har svikit sina kärngrupper, tjänstemän och storstadsbefolkning, i en period som varit svår för dessa grupper.
www.zetterberg.org /Indikator/i7405.htm   (2408 words)

  
 Folkpartiet   (Site not responding. Last check: 2007-11-05)
Folkpartiet Liberalerna Politisk information från Folkpartiet: rapporter, motioner, mediainformation, spel.
Folkpartiet i Mölndal Lokalt handlingsprogram, motioner, insändare, presentationer av förtroendevalda.
Svenska folkpartiet i Finland Om partiet, vilka de är och vad de tycker.
www.serebella.com /encyclopedia/article-Folkpartiet.html   (205 words)

  
 Thorbjörn Fälldin - Wikipedia, the free encyclopedia
In competition with Johannes Antonsson, he became vice-chairman of the party in 1969 and in 1971 he became chairman, succeeding Gunnar Hedlund.
As the Center Party was the largest non-Socialist party he bewace their candidate for the post as Prime Minister in the parliamentary election 1976.
Following the election in 1979 he regained the post as Prime Minister, again forming a government by support of the Center Party, Folkpartiet The Liberals and the Moderate Coalition Party.
en.wikipedia.org /wiki/Thorbjörn_Fälldin   (338 words)

  
 Mörkt förflutet - mörk nutid
Folkpartiet har nu lanserat flera förslag kring invandringspolitik och brottsbekämpning.
Nu är det snart riksdagsval igen, och Folkpartiet lanserar nya förslag.
Möjligen kommer Folkpartiet även denna gång att lyckas vinna röster på sitt krav.
www.bgf.nu /ak05/v10.html   (438 words)

  
 Liberal People's Party (Sweden) - Wikipedia, the free encyclopedia
The Liberal People's Party or People's Party Liberals ( Folkpartiet liberalerna) is a liberal party in Sweden.
In the European Parliament, Folkpartiet is a member of the European Liberal, Democrat and Reform Party group.
An important voter group for the party is the intellectuals often living in the bigger cities.
en.wikipedia.org /wiki/Folkpartiet   (137 words)

  
 Bryntse, Göran. 2004-04-23. "Kärnkraften löser inga klimatproblem."   (Site not responding. Last check: 2007-11-05)
Folkpartiet, som företrädde linje 2 i folkomröstningen om kärnkraft, har uppenbarligen inte en aning om hur deras då utlovade politik ska genomföras.
Folkpartiet bör presentera en politik för en uthållig energiförsörjning istället för att göra Östersjön till en förgiftad bubbelpool.
Det enda trovärdiga budskapet i Fremlings artikel är att linje 2 i kärnkraftsomröstningen var en cynisk bluff och att folkpartiet inte går att lita på.
www.folkkampanjen.se /dok1/gb20040423.html   (447 words)

  
 Friktion
Slutsatsen att folkpartiet måste hitta tillbaks till liberalismen är knappast särskilt kontroversiell.
Folkpartiet tvekar, och ordet federalism är det ingen som vågar ta i sin mun.
Alla som var med i valrörelsen kunde se att det enda folkpartiet erbjöd sina väljare var en blådaskig soppa självklarheter.
www.friktion.se /10/a.html   (302 words)

  
 DN - Nyheter - Folkpartiet vill ut på scenen igen   (Site not responding. Last check: 2007-11-05)
När folkpartiets Jan Björklund nu säger att han är först med att ta "den politiska risken" att ifrågasätta resultatet av folkomröstningen om kärnkraften 1980 är det bara ett försök till pr-kupp.
Folkpartiet är inte ens ensamma om att vilja öppna möjligheten att det byggs nya kärnkraftverk, någon gång i framtiden.
Då gick moderaterna och folkpartiet till val på löftet om att bygga ut kärnkraften, medan centerledaren Thorbjörn Fälldin heligt och dyrt lovade att stoppa all fortsatt utbyggnad om han blev vald.
www.dn.se /DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=252003   (582 words)

  
 Folkpartiets landsmöte   (Site not responding. Last check: 2007-11-05)
Folkpartiet har hållit landsmöte i Göteborg och den naturliga frågan att ställa är, går det att lita på Folkpartiet?
Några år senare, 1980, ställde Folkpartiet upp på "linje 2" i kärnkraftsfrågan, det var en valsedel som var textmässigt helt identisk med moderaternas "linje 1", frånsett några meningars tillägg om att kärnkraften skulle drivas enligt socialistiska principer, som socialdemokraterna införde för att inte hamna på samma linje som moderaterna.
Det har hänt mycket sedan Carl Tham, den nuvarande extraröde utbildningsministern, var partisekreterare i Folkpartiet.
www.contra.nu /kommentar9734.html   (359 words)

  
 Folkpartiet och integrationen   (Site not responding. Last check: 2007-11-05)
Låt oss därför syna Folkpartiets syn på problemen i sömmarna.
Vad Folkpartiet förtjänar att kritiseras för är däremot formerna och villkoren för arbetskraftsinvandringen.
Vare sig Folkpartiet eller Miljöpartiet är pålitliga när det gäller fackliga rättigheter och arbetarrörelsen har ett ansvar att belysa vad förslagen verkligen skulle innebära.
www.socialisten.nu /pol/ras/fp_integration_60.shtml   (1477 words)

  
 Folkpartiet EMU
Folkpartiet backar för andra månaden i rad och ligger nu för första gången under valresultatet.
Partiet tar framför allt väljare från folkpartiet, och det är främst bland kvinnor, offentliganställda och LO-medlemmar som stödet ökar.
I folkpartiet finns det knappt en enda politiker som är öppen EMU-motståndare, men en majoritet av partiets väljare säger ändå att de ska rösta nej eller vill inte ta ställning.
www.nejtillemu.com /fpmeny.htm   (432 words)

  
 EMU Cecilia Malmström folkpartiet
Folkpartiet vill att det operativa ansvaret för en spaningsinsats eller en förundersökning ska kunna överlämnas till den gemensamma polis- och åklagarbyrån.
Folkpartiet har i dag tre mandat i Europaparlamentet.
Maria Carlshamre, journalist, författare och ledamot i folkpartiets arbetsgrupp om våld mot kvinnor, kom på tredje plats.
www.nejtillemu.com /ceciliamalmstrom.htm   (723 words)

  
 SvD:"Folkpartiet tar strid för lärarnas löner"
Folkpartiet kräver att lärarnas löneökningar inte ska kopplas till verksamheten.
I våras fick folkpartiet skarp kritik från andra partier inom Kommunförbundet och tjänstemän sedan partiet offentliggjort interna arbetsgivarpapper.
Socialdemokraten och ordföranden i förhandlingsdelegationen, Åke Hillman, kallade folkpartiets agerande för olycksfall i arbetet.
www.skolporten.com /arkiv/view.asp?id=1989   (304 words)

  
 DN - Nyheter - Folkpartiet säger nej till slöjförbud
En stor majoritet i folkpartiets partistyrelse uttalade sig i fredags mot ett slöjförbud i svenska skolor, liknande det som föreslås i Frankrike.
Det finns en oro bland ledande folkpartister över att några av folkpartiets ställningstaganden förra veckan ger intryck av en hårdare linje i flyktingpolitiken.
Du får Sveriges ledande morgontidning direkt hem i din brevlåda.
www.dn.se /DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=232111   (522 words)

  
 DN - Ledare - Frågorna om folkpartiet
Folkpartiets Lars Leijonborg fick frågor om svensk invandringspolitik.
Inte heller har folkpartiet utnyttjat det ledarlösa tillstånd som Sverige befinner sig i.
Tillsammans med den idémässiga torka som partiledaren visar upp borde det bekymra de kommunalpolitiker som i dag samlas i Linköping.
www.dn.se /DNet/jsp/polopoly.jsp?d=576&a=258035&previousRenderType=8   (657 words)

  
 Folkpartiet liberalerna   (Site not responding. Last check: 2007-11-05)
I riksdagsvalet den 15 september 2002 fick Folkpartiet 710 312 röster vilket motsvarar 13,3 procent.
I Europaparlamentet ingår partiet i den liberala gruppen Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiet.
Bland de saker som liberalerna vid denna tid genomförde ingick den nya regeringsformen 1809, där bland annat JO-ämbetet inrättades, och ett återställande av tryckfrihetsförordningen efter Gustaf III:s censur.
www.encyklopedi.net /Folkpartiet_liberalerna   (541 words)

  
 Om arkivet
Medlemmar i arkivföreningen är Svenska folkpartiet, Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet, Svensk Presstjänst, Svenska folkpartiet i Helsingfors och Svenskt Stöd.
Centralarkivet har sedan 1977 fungerat som slutarkiv för Svenska folkpartiet och partiet närstående institutioner.
Bland de viktigaste organisationerna i arkivet kan nämnas: Svenska folkpartiet i Finland rp ( grundat 1906-), Svenska Kvinnoförbundet rf (1907-), Svensk Ungdom (1943-), Svenska riksdagsgruppen (1919-) och Svenska kulturfonden (1963-).
www.svenskacentralarkivet.fi /Om%20arkivet.html   (187 words)

  
 Ung Vänster. Det handlar om ditt liv - om vem som har makten!
I den egna valanalysen menar Sverigedemokraterna att folkpartiets linjebyte resulterat i ett sämre valresultat än väntat.
I Sverigedemokraternas förklaring av valresultatet gick att läsa att en av anledningarna till att partiet inte fick fler röster var att Folkpartiet hade anammat deras politik.
Folkpartiet försöker ta patent på demokratin för att sen spola ner den i toaletten, avslutar Alex Bengtsson Det är ynkligt och oroväckande -ett hån mot människor som kämpar för demokrati Sverige och världen över.
www.ungvanster.se /pressmeddelande.asp?do=visa&id=336   (308 words)

  
 Analys av valet 2002   (Site not responding. Last check: 2007-11-05)
Folkpartiet har presenterat sig som ett parti som vill ha offentligt finansierade skolor, sjukvård och äldreomsorg.
I själva verket är det en avgrund mellan hur Folkpartiet, som är storkapitalets parti, och arbetarrörelsen vill att vård, skola och omsorg ska fungera.
Folkpartiet ser istället vård, skola och omsorg som ett sätt att ge arbetsgivarna frisk, utbildad och framförallt lydig arbetskraft.
www.socialisten.nu /pol/akt/Eftervalsanalys_2002.shtml   (1542 words)

  
 Hur menar Folkpartiet?
Folkpartiet har nu presenterat åtminstone två bland riksdagspartier kontroversiella ståndpunkter kring invandringen:
Folkpartiets förslag vittnar om insikter i en aktuell svensk verklighet:
Folkpartiet säger sig önska en totalt sett ökad invandring.
www.bgf.nu /ak02/v32.html   (589 words)

  
 Gnuheter
Folkpartiet ett riksdagsparti som har liberalismen som ideologi.
Ähum, även om mjukvarupatent är en viktig fråga och ännu viktigare att svaret innebär att folkpartiet "tänker rätt" i frågan finns det ett ännu viktigare område, vår miljö.
När det gäller mjukvarupatent anset Folkpartiet att det är en komplicerad fråga och vi har inte tagit slutlig ställning.
www.gnuheter.org /comments.php?thold=-1&mode=flat&order=0&sid=1818&typ=0#10251   (3071 words)

  
 Råd & Rön   (Site not responding. Last check: 2007-11-05)
Folkpartiet vill ändra plan- och bygglagen för att öka konkurrensen och få ner matpriserna.
Därför måste konkurrensintresset skrivas in tydligt i lagen, säger Martin Andreasson, riksdagsman för folkpartiet.
Folkpartiet har begärt att frågan om ökad konkurrens ska särskiljas från övriga frågor och få ett snabbspår.
www.radron.se /templates/print/news____2183.asp   (198 words)

  
 Folkpartiet (fp)   (Site not responding. Last check: 2007-11-05)
Folkpartiet har sina rötter i Liberala samlingspartiet som bildades av en grupp liberala riksdagsmän år 1900.
Partiet räknades till den politiska vänstern och arbetade tillsammans med socialdemokraterna för allmän och lika rösträtt, vilket förverkligades av koalitionsregeringen 1917-20.
På 1950-talet blev folkpartiet (under Bertil Ohlin) det ledande borgerliga partiet, men efter förlusten i ATP-striden 1957-59 gick partiet långsamt bakåt.
www.svt.se /val98/partier/folkpartiet/fphistoria.htm   (166 words)

Try your search on: Qwika (all wikis)

Factbites
  About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   Press   |   Contact us  
Copyright © 2005-2007 www.factbites.com Usage implies agreement with terms.