Factbites
 Where results make sense
About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   PR   |   Contact us  

Topic: Hannie Schaft


Related Topics

  
  Go2War2.nl - Schaft, Hannie
Toch kwam langzaamaan haar originele rode haar weer terug, en toen Hannie weer wat was opgeknapt, pakte ze het verzetswerk weer op.
Hier werd ze meermalen ondervraagd en naar haar identiteit geïnformeerd, maar Hannie bleef in alle toonaarden zwijgen.
Hannie, en soms ook Erna, gebruikten het bewuste brilletje bij hun acties.
www.go2war2.nl /artikel/1077   (2240 words)

  
 Hannie Schaft - Wikipedia, the free encyclopedia
When Hannie refused to sign the petition in support of the occupation forces, she could not continue her studies and moved in with her parents again.
After a sub-department of the Raad van Verzet in Velsen killed a farmer, without authorization from the groups' leaders, Hannie brought a list of names of the ones who did that to her leaders.
Hannie Schaft was hated by the German occupier, because just before the end of the war she executed various attacks that were pointless in the eyes of the Germans.
en.wikipedia.org /wiki/Hannie_Schaft   (505 words)

  
 Hannie Schaft pagina van het ADB regio Haarlem
Het was vooral het koerierswerk dat vrouwen in verzetsgroepen verrichtten.
Toen zij een gele ster moesten gaan dragen en zeer beperkt werden in hun bewegingsvrijheid, stal Hannie twee persoonsbewijzen van niet-joodse vrouwen in een zwembad.
Toen Truus daar uiteindelijk achter kwam, bleek Hannie's naam te zijn doorgestreept in het gevangenisboek.
www.adbhaarlem.nl /hannie_schaft.html   (1184 words)

  
 Juf Naomi - Hannie Schaft
Voor wie het nog niet weet zal uit het onderstaande verhaal duidelijk worden waarom.
Toen haar twee vriendinnen een gele ster moesten gaan dragen, stal Hannie twee persoonsbewijzen van niet-Joodse vrouwen in een zwembad.
Het was voor Hannie moeilijk om om te gaan met de dood van haar vriend Jan. Als reactie hierop ging zij nog moeilijkere en gevaarlijkere klussen doen.
www.jufnaomi.nl /les.php?les=hannieschaft   (708 words)

  
 HANNIE SCHAFT   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
Jannetje Johanna (roepnaam Jo, schuilnaam Hannie) Schaft (16 september 1920 - 17 april 1944), bijnaam Het meisje met het rode haar, was een verzetsstrijdster tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Hannie Schaft werd door de Duitse bezetters zeer gehaat omdat ze net voor het einde van de oorlog nog allerlei in hun ogen zinloze aanslagen pleegde.
Verder is voor haar en vele andere verzetsheldinnen de Stichting Nationale Hannie Schaft-herdenking opgericht.
www.thumpershollow.com /encyclopedia/H/Hannie_Schaft   (542 words)

  
 Haarlem Shuffle - History - Hannie Schaft
Jannetje Johanna Schaft (Hannie was an alias she assumed during the war) was born on 16 September 1920 in Haarlem.
Despite her somewhat unusual upbringing, Hannie Schaft was a good student and after much hard work she obtained a place at the Gemmeente University in Amsterdam where she began her studies in 1938.
Hannie Schaft was buried at the Erebegraafplaats on the 27 November 1945 in the presence of Queen Wilhelmina.
www.haarlemshuffle.com /history/topic.php?id=12   (1071 words)

  
 Verzet Toen en Nu   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
Hannie Schaft, alias het meisje met het rode haar, is één van de bekendste verzetsheldinnen geworden die Nederland kent.
Hannie Schaft was dus wel degelijk een communiste.
Hannie had zich ook bij een andere verzetsgroep kunnen aansluiten, maar ze koos bewust voor een communistische verzetsgroep.
www.ncpn.nl /archief/2003/23/verzet.htm   (546 words)

  
 Dood in Nederland
Toen deze van alle studerenden in 1943 een loyaliteitsverklaring eisten, was dit het einde voor de rechtenstudie van Hannie Schaft.
Al in 1942 wist Hannie Schaft meerdere malen persoonsbewijzen te bemachtigen, die ze aan een studiegenote overhandigde om ze te laten vervalsen voor joodse onderduikers en verzetsstrijders.
Na haar arrestatie bracht een Duitse officer Hannie Schaft in verband met 'het meisje met het rode haar', dat bij zoveel aanslagen en sabotage-acties betrokken was geweest.
www.dodenakkers.nl /beroemd/schaft.html   (496 words)

  
 Jannetje Johanna (Hannie) Schaft
Schaft werd, waarschijnlijk in een moment van vermoeidheid, bij een Duitse wapencontrole aan de Jan Gijzenbrug in Haarlem opgepakt, toen zij daar op de fiets met de illegale Waarheid en een revolver in haar tas passeerde.
Het zinde velen slecht dat Schaft vooral door communisten, oude en jonge, in deze jaren van verscherpte polarisatie der sympathieën, werd gezien en opgeëist als symbool van de communistische bijdrage aan het antifascistisch verzet in Nederland.
Onweerlegbaar feit blijft dat Schaft al voor, maar zeker na haar opname in de Raad van Verzet, waarin de communisten zo'n sterk bestanddeel vormden, tot de studie van het marxisme-leninisme was gekomen, en de daarin vastgelegde wereldbeschouwing tot de hare had gemaakt.
www.iisg.nl /bwsa/bios/schaft.html   (786 words)

  
 Hannie Schaft
Jannetje Johanna Schaft, haar vrienden noemden haar Jo, werd op 16 september 1920 in Haarlem geboren.
Na haar dood werd Hannie Schaft een twistappel in de Nederlandse politiek.
Pas in 1982 kwam er een monument in het Kenaupark, dat officieel De vrouw in het verzet heet maar in de wandeling het Hannie Schaftmonument genoemd wordt.
www.haarlem.nl /smartsite512.htm   (465 words)

  
 Hannie Schaft - Engelse tekst
Hannie was the name she used later on in the resistance group.
She had been Hannie’s close friend, had worked together with her in the resistance group, had lived in Haarlem and is a sculptor.
The Organization still organizes the annual commemoration ceremony on the last Sunday in November, where Hannie Schaft is commemorated as a person and as a symbol for resistance, to make people aware of the fact that we still have to offer resistance to racism, fascism and discrimination.
www.hannieschaft.nl /22.html   (1178 words)

  
 Hannie Schaft by Tracy Brouwer, Ireland - Project on Hannie Schaft
Hannie was forced to go into hiding, dyed her hair fl and wear glasses with plain glass to avoid capture.
Hannie was interrogated day and night and it is believed that she was tortured as other prisoners heard her scream.
After the war November 27th 1945, Hannie Schaft was reburied among 421 male colleagues of the Resistance in the presence of Queen Wilhelmina of Holland.
www.hannieschaft.nl /25eng.html   (1130 words)

  
 City Quest   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
Hannie Schaft was born on September 16, 1920 in Haarlem.
Hannie had a 5 years older sister, but she died in December 1927 because of diphtheria.
The interview was held near the statue of Hannie Schaft in Kenau park in Haarlem.
mediatheek.thinkquest.nl /~jra513/holland/e-hannieschaft.html   (536 words)

  
 Hannie Schaft - symbool van vrouwenverzet
Hannie Schaft is volgens Swarte 'de koningin' van het tapijt geworden, want zij heeft rode puntjes in het haar gekregen.
Hannie Schaft-afbeelding op het wandkleed in de Gravenzaal van het gemeentehuis te Haarlem.
foto: 8 maart 2004 - bij het Hannie Schaft monument in Zaandam, Zaanstad
www.hannieschaft.nl   (443 words)

  
 Project Roots: Hannie Schaft Resistance Fighter   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
Hannie Schaft was a member of the Dutch resistance who lived in Haarlem.
Hannie was a student who joined the resistance movement as soon as it started.
Hannie gave up all her free time to deliver newspapers for the resistance movement or any other dangerous job there was to do.
www.project-roots.com /schafth.html   (457 words)

  
 Kindermonument - Tijdgetuigen 1940-1945 - Truus Menger
Hannie, mijn oudste dochter, is naar Hannie Schaft genoemd.
Echt wanhopig was ik toen Hannie vlak voor het eind van de oorlog gevangen werd genomen en ik haar niet kon bevrijden.
Zij maakten deel uit van dezelfde groep waar ook Hannie Schaft (het meisje met het rode haar) bij was aangesloten.
www.kindermonument.nl /tijdgetuigen/truus.htm   (833 words)

  
 boekverslag De aanslag door Harry Mulisch | scholieren.com
Hannie Schaft en haar verzetsvriendin Truus Oversteegen waren die ochtend op pad gestuurd om de fout politieman neer te schieten.
Het is het in woorden vertaalde portret van Hannie Schaft, zoals dat in de documentaire van Kors is afgedrukt.
Hannie Schaft staat er met gebalde vuisten en een intens droevig gezicht op de binnenplaats van haar gevangenis, zij is gebroken, heeft de strijd opgegeven.
huiswerk.scholieren.com /uittreksels/verslag.php?verslagid=5138   (6894 words)

  
 leerkracht.nl: lespraktijk: Helden van de twintigste eeuw: activiteiten voor groep 7 en 8
Hannie Schaft, geboren als Jo in 1920 in Haarlem, zat bij het uitbreken van de oorlog nog op school.
Werd je opgepakt, dan volgde de dood of verdween je in een concentratiekamp, je ouders konden gegijzeld worden (zoals ook bij Hannie Schaft gebeurde).
En na een gewelddadige actie was er grote kans op vergeldingsacties van het Duitse leger op onschuldige burgers.
www.leerkracht.nl /show?id=11381   (1223 words)

  
 Nationale Hannie Schaft herdenking 28 november 2004.   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
Hannie Schaft (16 september 1920 - 17 april 1945), communistische verzetsheldin in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Aan het einde van de oorlog werd ze door de Duitse bezetters opgepakt en kort daarna in de duinen van Overveen vermoord.
Hierna gaan we terug naar de RK Padua Kerk voor een kopje koffie terwijl het Dick Schenke Sextet lichte klassieke muziek zal spelen.
www.dewaarheid.nu /nov01/hannie_schaft04.htm   (145 words)

  
 The Official Holland Site - Netherlands Board of Tourism en Conventions (NBTC) - Monuments - Bloemendaal
Some of the victims were buried alongside their friends who were in the same resistance group.
The only woman reburied at the Overveen cemetery is Jannetje Johanna (Hannie) Schaft.
Hannie was reburied at this cemetery on November 27, 1945.
www.holland.com /oorlogssporen/gb/monuments/bloemendaal.html   (215 words)

  
 Stichting Hoekman Fonds   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
Soms gebeurt dit ook nog op een andere datum, zoals bijvoorbeeld op 17 april bij de gedenkplaat voor Hannie Schaft aan de Westzijde (de vroegere Kamer van Koophandel).
Op deze plaats pleegden Hannie Schaft met haar medeverzetsstrijder Jan Bonekamp op 21 juni 1944 een aanslag op de voor de Duitsers werkende kapitein van de Staatspolitie Ragut.
Hannie ("het meisje met het rode haar") werd in maart 1945 opgepakt en kort voor de bevrijding op 17 april in de duinen bij Overveen geëxecuteerd.
www.rczaandam.nl /Hoekman.htm   (242 words)

  
 Go2War2.nl - printversie   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
Ook het gezin Schaft leefde thuis vrij geïsoleerd.
Omdat de Duitse Sicherheitsdienst steeds meer invallen deed, besloot Hannie haar ouderlijk huis te verlaten en ze is 2 maanden ondergedoken in Limmen, Pagenlaan 8, op hetzelfde adres als haar mede-verzetsstrijder Jan Bonekamp.
De herbegrafenis vond plaats in aanwezigheid van leden van het Koninklijk Huis, waaronder koningin Wilhelmina, prinses Juliana en Prins Bernhard.
www.go2war2.nl /nld_print.asp?artikelid=1077   (2219 words)

  
 [No title]
De ouders van Hannie Schaft waren ook niet erg ingenomen met de titel die ik aan het boek gaf: Het meisje met het rode haar.
Terwijl die titel zeer functioneel is, Hannie Schaft liet haar haar rood verven om onherkenbaar te worden voor de Duitsers, die haar zochten.
Binnen de verzetsgroep waarvan Hannie Schaft lid was, lagen tal van gevoeligheden.
www.dbnl.org /tekst/brok002schr01/brok002schr01_012.htm   (2994 words)

  
 Hannie Schaft   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
Jannetje Johanna (Jo) Schaft (el 16 de septiembre de 1920 - el 17 de abril de 1944), era un combatiente holandés de la resistencia durante la guerra mundial II.
Después de un secundario-departamento del Raad van Verzet en Velsen matado, sin ser autorizado por los líderes de los grupos, granjero, Hannie trajo a lista de nombres los que hicieron eso a sus líderes.
Hannie Schaft fue odiado fuertemente por el inquilino alemán porque momentos antes del final de la guerra ella ejecutó vario ataque que era insustancial en los ojos de los alemanes.
www.yotor.net /wiki/es/ha/Hannie%20Schaft.htm   (485 words)

  
 Zoek-resultaten   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
Ook kwam hij op voor het onrecht van vrouwen.
Hannie Schaft zat tijdens de Tweede wereldoorlog in het verzet.
Ze is ook wel bekend als het meisje met het rode haar"."
www.netwijs.nl /resultaten.asp?search=Schaft   (169 words)

  
 Meisje met het Rode Haar, Het (1981) - MovieMeter.nl
De rechtenstudente Hannie Schaft komt terecht in een verzetsgroep waar ze koerierswerk verricht.
Hannie vermomt zich door haar haren zwart te verven en een brilletje te dragen en is nog maar bezeten van één ding: Hugo's verrader te liquideren.
Je ziet Schaft van onzeker en braaf meisje zichzelf ontwikkelen tot een daadkrachtige vrouw.
www.moviemeter.nl /?film=1328   (948 words)

  
 Dodenherdenking en bevrijdingsdag: activiteiten voor groep 7 en 8
Hannie Schaft was zo'n vrouw die niet alleen illegale kranten rondbracht, maar ook hielp om Duitse militairen om te brengen.
Aan het einde van de oorlog is ze gevangengenomen en kort voor de bevrijding geëxecuteerd.
Het kan echt gevaarlijk zijn, kijk maar naar Hannie Schaft.
www.leerkracht.nl /show?id=9612   (1405 words)

  
 Kindermonument - Het Monument - De Beeldhouwster
Truus maakte in de oorlog deel uit van de verzetsgroep waar later ook Hannie Schaft – het meisje met het rode haar – toe behoorde.
Veel van haar werk heeft te maken met herdenking van het verzet: het Hannie Schaft monument in Haarlem, Steen der miljoenen tranen in Rotterdam en bevroren tranen in Westerbork.
Haar Kindermonument is een beeldengroep met twee spelende kinderen die uitbundig van de vrijheid genieten maar ook twee kinderen die niet aan het spel mee mogen doen en troost bij elkaar zoeken.
www.kindermonument.nl /monument/beeldhouwster.htm   (223 words)

  
 Hannie Schaft - symbool van vrouwenverzet   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
Begrafenis van Hannie Schaft, tevens openstelling van de Erebegraafplaats aan de Zeeweg te Overveen.
Prinses Juliana onthult het Hannie Schaft monument op het Kenaupark.
Het beeld werd vervaardigd door Truus Menger-Oversteegen die bevriend was met Hannie Schaft.
www.hannieschaft.nl /17.html   (69 words)

  
 Vinden zoekt: van der Schaft
J. van der Schaft For contributions to the theory of nonlinear systems.
to (Ortega et al., 2001), (van der Schaft, 2000) for van der Schaft, AJ and BM Maschke (1995).
Hannie Schaft, het meisje met het rode haar.
zoek.vinden.nl /?query=van%20der%20Schaft&sess=a3a3a303&where=web&target=web&vid=l646216817I1121625021&con=y&mpg=1&tag=4508294516I1121625021&pp=&pg=9   (282 words)

Try your search on: Qwika (all wikis)

Factbites
  About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   Press   |   Contact us  
Copyright © 2005-2007 www.factbites.com Usage implies agreement with terms.