Factbites
 Where results make sense
About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   PR   |   Contact us  

Topic: Henry Oliver Rinnan


Related Topics

  
  Henry Oliver Rinnan - Wikipedia, the free encyclopedia
Rinnan was from born in Levanger on May 14, 1915 as the oldest of eight children in an impoverished family.
Rinnan operated with impunity and little interference from their Nazi taskmasters, often using murder and torture as sanctioned means.
The Rinnan band was responsible for the death of at least a hundred people in the Norwegian resistance and the British Special Operations Executive, while several hundred were tortured and more than a thousand resistance members were arrested.
en.wikipedia.org /wiki/Henry_Oliver_Rinnan   (485 words)

  
 Oliver
Oliver Lieb Oliver Lieb was born in 1969.
Oliver Wendell Holmes Jr Oliver Wendell Holmes, Jr.
Oliver Wendell Holmes Sr Oliver Wendell Holmes, Sr.
www.brainyencyclopedia.com /topics/oliver.html   (1486 words)

  
 Henry Oliver Rinnan
Henry Oliver var imidlertid for spedbygd og for svak til å sette seg i respekt.
Bakgrunnen var at Henry Oliver i 1929, som en av de heldige i arbeidsløysas Norge, hadde fått seg jobb som visegut i en sportsforretning i byen.
Henry Oliver begynte å stele frå kassa eller rappe varer som han solte for halv pris på bygda.
www.propaganda.net /skoleside/1608.shtml   (637 words)

  
 Quinnipiac River bei eLexi - das Onlinelexikon   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
Henry Somerset, 2nd Earl of Worcester was born around 1496 to Charles Somerset, 1st Earl of Worcester and Elizabeth Herbert.
Henry Clay Folger (1857-1930) was president of Standard Oil Company, a collector of Shakespeareana, and founder of the Folger Shakespeare Library.
Henry Somerset, 1st Marquess of Worcester was born before 1590 to Edward Somerset, 4th Earl of Worcester and Elizabeth Hastings.
www.elexi.de /en/q/qu/quinnipiac_river.html   (477 words)

  
 Henry Oliver Rinnan
Henry Oliver Rinnan ( 1915 - 1947) was a notorious Gestapo agent in Trondheim, Norway during World War II.
Rinnan was sentenced for personally murdering 13 person, while the real numbers is probably higher.
Four hours after midnight on the 1st of February 1947, Rinnan was taken from his cell in Kristiansten festning.
www.brainyencyclopedia.com /encyclopedia/h/he/henry_oliver_rinnan.html   (496 words)

  
 Personalities relating to Norway during WW2 A
Rinnan was a Norwegian Gestapo agent, and led “Sonderabteilung Lola” in Trondhjem and Nordland.
Rinnans group consisted of about 60 members, and specialized themselves withi torture and infiltration.
Rinnan was executed on the 1st February 1947, and 11 members of his group recieved the same sentence.
www.nuav.net /personalitiesr.html   (678 words)

  
 Klassekampen : Mellom alle stolar   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
Henry Oliver Rinnan, ein ung pusling frå Levanger, eit mobbeoffer som blei den moderne norgeshistorias mest forhatte mann.
Han er både fortellar, Henry Rinnan sjølv, og folka Rinnan møter.
Familien til Rinnan har freista å stoppe oppsettinga, og teatret ber i programmet om orsaking dersom einskilde vil lide urettmessig på grunn av framsyninga.
www.klassekampen.no /kultur/2954/2965   (823 words)

  
 Daria.no - Svenns skoleside - Henry Oliver Rinnan
Henry Oliver Rinnan ble plaget helt til han begynte med arbeid i 16 års alderen, selv da ble han plaget av større gutter!!
Henry Rinnan var i utgangspunktet en snill gutt, men pengenød da han fikk sparken, og kone og barn sultet, fikk ham til å ta en jobb han ikke skjønte konsekvensene av før det var for sent.
Barndomsvennen Odd Musum forteller at Rinnan var en fullverdig (i alle fall nesten) del av kameratflokken.
www.daria.no /skole/?tekst=1608   (1124 words)

  
 [No title]
Henry Fitzroy, 1st Duke of Richmond and Somerset
Henry George Alfred Marius Victor Francis Herbert, 6th Earl of Carnarvon
Henry George Reginald Molyneux Herbert, 7th Earl of Carnarvon
pedia.newsfilter.co.uk /wikipedia/h/he   (137 words)

  
 Advokatene Christian Wiig & Co
Thorvald Wiig var sideordnet forsvarer for den landssvikdømte Henry Oliver Rinnan og hans medhjelpere etter krigen.
Rinnan ble dømt til døden ved Frostating lagmannsretts dom av 20.
Wiig tilbragte de siste timer sammen med Rinnan før han ble overlatt til fengselspresten og deretter skutt på Kristiansten festning 1.
www.christianwiig.no /historie.html   (423 words)

  
 [No title]
One of the most disgusting examples in modern times of secret intelligence, manipulations and treason is Henry Oliver Rinnan, in nazi occupied Norway during World War II.
Rinnan was a German agent, although he posed as leader of Norwegian patriotic resistance in the city of Trondheim.
Rinnan shared his fate with master traitor Vidkun Quisling (Norwegian ”prime minister” during German occupation) and 23 other traitors.
www.contra.nu /English041.html   (691 words)

  
 List of people associated with World War II   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
Henry Gordon Bennett (1887-1962), Major General of Australian Imperial Forcess
Henry Oliver Rinnan, (1915-1947), double agent for Gestapo
Oliver Stanley, (1896-1950), Secretary of State for War 1940
hallencyclopedia.com /List_of_people_associated_with_World_War_II   (2473 words)

  
 Vennetreff 14.09.2002
Fra Levanger kom det slektninger av den kjente Henry Oliver Rinnan.
Han hadde mange søsken, og derfor blir det en hel drøss av søskenbarn som alle kan snakke om «onkel Henry»;.
I mange år hatet jeg onkel Henry - å som jeg hatet ham.
home.no.net /nsbarn/treff1409.htm   (1161 words)

  
 Raimar
Bøkene kom ut med hans opprinnelige navn, som var Trygve Rinnan.
Den 23.10 1945 søkte han om navneskifte, og fikk dette innvilget, etter at det ble kjent
hvilke forbrytelser hans sambygding Henry Oliver Rinnan hadde begått i tyskernes tjenester
www.mortenhals.no /raimar.htm   (425 words)

  
 Friheten - innenriks - Enda en skandaløs rapport fra boligmarkedet i Oslo   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
Han var blant annet med i den kommunistiske Thingstad-gruppa, som drev med motstandsarbeid under krigen, blant annet med trykking og spredning av illegale aviser.
Denne gruppa ble oppsporet av Rinnan, og de fleste av dem overlevde ikke krigen.
Han overvar også rettssaken mot Henry Oliver Rinnan i Trondeheim i 1946 som representant for politimesteren i Sør-Varanger.
www.friheten.no /iriks/2003/10/bolig.html   (450 words)

  
 Friheten - 60 år siden Majavatntragedien
Henry Oliver Rinnan og hans folk fulgte naturligvis med i kjølvatnet, og de fikk ingen vanskelig oppgave.
Den første som ble arrestert var Reidar Årkvisla, opprinnelig kvalfanger fra Vestfold.
Hos Oliver og Ingeborg Sørum i Tomasvatn fikk de med seg mat for den videre flukten.
www.friheten.no /lang/2002/10/majav.html   (1946 words)

  
 Gestapo [Definition]   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
Events 1478 - The Pazzi attack Lorenzo de' Medici and kill his brother Giuliano during High Mass in the Florence Cathedral.
As Reichsführer-SS, he led the SS, and all of its combined offices, and was one of the key figures in the organization of the Holocaust....
Henry Oliver Rinnan Henry Oliver Rinnan (1915–1947) was a notorious Gestapo agent in Trondheim, Norway during World War II.
www.wikimirror.com /Gestapo   (8817 words)

  
 Naziyngel
Borge gjengir et eksempel på NS-folks myter: at Henry Oliver Rinnan ikke var NS-medlem.
Rinnan var heller ikke et typisk NS-medlem med Olavskorset på brystet.
Et annet eksempel er at Borge bare får med seg andre gang (1946) sogneprest Ljostveit holdt en radioandakt som var så politisk ukorrekt at det etterpå ble innført sensur på radioandakter.
home.online.no /~ol-enge/art02/02-2naziyngel.htm   (1701 words)

  
 Index of /wiki/fr/he/   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
Henry Somerset, 1er Baron Raglan De Fitzroy James
Henry Phipps, 1ère marquise de Constantine de Normanby
Henry Peter Brougham, 1er baron Brougham et Vaux
www.yotor.com /wiki/fr/he   (57 words)

  
 List of people associated with World War II - Wikipedia, the free encyclopedia
This is a list of people associated with World War II.
Henry Gordon Bennett (1887-1962), Major General of Australian Imperial Forces
Wladyslaw Anders, lieutenant general and leader of Free Polish army
en.wikipedia.org /wiki/List_of_people_associated_with_World_War_II   (2372 words)

  
 Pearls 5
(Henry Oliver Rinnan is, after Quisling, the most infamous Norwegian traitor of the Second World War.
Torture is an exhausting and revolting kind of manual work, which I personally tried to keep away from.
As he stands there Rinnan seems to enjoy being a dead man. He does not know fear.
home.no.net /krrakvag/pear5.htm   (7865 words)

  
 Hans Olaf Brevik - Kjell Steinsvik
We may call Steinsvik’s judgements a “Salomonical” verdict.
Our nation was united in the matter of death-sentences to Gerhard Flesch, Henry Oliver Rinnan and Vidkun Quisling.
Kjell Steinsvik compared with practices in the other occupied countries, and decided that their morbid acts had to meet with a death penalty.
home.no.net /pgjendem/artikler/hob_steinsvik_kjell.htm   (3489 words)

Try your search on: Qwika (all wikis)

Factbites
  About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   Press   |   Contact us  
Copyright © 2005-2007 www.factbites.com Usage implies agreement with terms.