Factbites
 Where results make sense
About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   PR   |   Contact us  

Topic: Johann Ernst Gunnerus


Related Topics

In the News (Sat 15 Jun 19)

  
  Johann Ernst Gunnerus - Biocrawler   (Site not responding. Last check: )
Johann Ernst Gunnerus (1718 - September 23, 1773) was a Norwegian bishop and botanist.
Gunnerus was vice President and Director Perpetuus of the Society from 1767 to 1773.
Gunnerus was the first to suggest that since the northern lights were caused by the Sun, there also had to be auroras around the moon, Venus and Mercury.
www.biocrawler.com /encyclopedia/Johann_Ernst_Gunnerus   (356 words)

  
 [No title]
Johann Ernst Gunnerus var selv en fremst\'e5ende representant for vestlig sivilisasjon, og f or opplysningstidens tillit til fornuften og erfaringsbasert kunnskap.
Jeg skal hevde at de "asiatiske" i nnvendingene ikke f\'f8rer til noen forkastelse av menneskerettighetene, men kanskje st\'f8tter noen begrunnelser for dem fremfor andre.
10) Problemet er, sier Gunnerus, frihetens slette anvendelse, i fors\'f8mmelse og etterlatenhet, "eller i mangel av oppmerksomhed og overvejelse i henseende til det gode og onde" (9).
folk.uio.no /andreasf/ms/Mr-asia-Gunnerus.rtf   (4787 words)

  
 Biographical notes
Hüpsch, Johann Wilhelm Carl Adolph de, Baron de Loutzen (1729?-1805).
Johannes Luchtmans together with his brother Samuel took over their father's bookshop and publishing house in 1755.
A new chair in chemistry, a laboratory, a botanical garden were founded at the initiative of Mennander.
andromeda.rutgers.edu /~jlynch/C18/pr/lc/bio.html   (4614 words)

  
 Norsk Botanisk Forening Østlandsavdelingen   (Site not responding. Last check: )
Gunnerus ble utnevnt til professor i teologi ved universitetet i København i 1755, men returnerte til Trondhjem i 1758 da han ble valgt til biskop for Trondhjems stift.
Gunnerus sendte et Hyrdebrev til alle prestene i stiftet der han oppfordret prestene til å dyrke vitenskapene.
For botanikeren er Gunnerus kjent som forfatteren av den første norske flora.
www.toyen.uio.no /botanisk/nbf/ola1/Firbladet/Gunnerus.htm   (366 words)

  
 Nordlit
Mitt tema her skal altså vera biskop Johan Ernst Gunnerus og hans visitasreiser til Nord-Noreg, hovudsakleg på 1760-talet, og målet med denne vesle presentasjonen vil vera å freista setja desse ekspedisjonane, som jo vart organiserte innom råmene for kyrkjas aktivitetar, inn i den større samanhengen vi kunne kalla 1700-talets vitskaplege interesse for det nordlege Noreg.
Leem skulle, som vi etterkvart skal sjå, komma til å verta ein viktig medspelar også for biskop Gunnerus i det vi kunne kalla hans vitskaplege prosjekt.
Gunnerus vart utnemnd til biskop i Trondheim i 1758  til eit bispedømme som dekka det nordafjellske og heile Nord-Noreg  altså eit svært omfattande geografisk område.
www.hum.uit.no /nordlit/11/08hagland.html   (3387 words)

  
 Costa Rica gallery   (Site not responding. Last check: )
It was named after Johann Ernst Gunnerus (1718–1773), Norwegian botanist.
It resembles the giant rhubarb (and thus it is often called "the rhubarb on drugs").
It stands out with squat rhizome, from which on long, spiny stalks appear stiff, rough leaves up to 2 meters in length and of 3 meters in diameter.
www.kostaryka.org /central2489/Centrum_pliki/a65k.htm   (53 words)

  
 Author data -- G
Giraud probably was a strong influence in prompting Baird's study of birds.
Gmelin, Samuel Gottlieb 1743(?4,?5)-1774 Nephew of Johann Georg Gmelin.
Gunnerus, Johan (Johannes, Johann) Ernst (Ernestus) 1718-1773 Born: 1718 at Christiana Died: Sept. 23, 1773; Bishop of Trondhjem
www.zoonomen.net /bio/biog.html   (841 words)

  
 Classical Music in MIDI files - MIDI: R
Gunnerus XM 56 for strings and basso continuo
Raff, Johann Joachim (Lachen, Schwyz 1822 - Frankfurt am Main 1882); Sw./Ger.
Rosenmüller, Johann (Oelnitz 1619 - Wolfenbüttel 1684); Ger.
www.kunstderfuge.com /midi-r.htm   (1787 words)

  
 Home
Occurrence of the basking shark, Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765) in the northeastern Mediterranean (and also in Turkish coastal waters) is reported for the first time.
The Norwegian naturalist and cleric Johann Ernst Gunnerus was the first to describe the basking shark in 1765.
Thomas Pennant, a few years later, described this fish, known as the sun fish because of its apparent basking habit, as commonly seen in the Irish Sea and off the south and west coasts of Ireland and Scotland.
www.ims.metu.edu.tr /cv/kideys/bask_shark.html   (1628 words)

  
 Johan Ernst Gunnerus - Wikipédia
Johan Ernst Gunnerus et un homme d'Église et un naturaliste norvégien, né le 26 février 1718 à Christiania et mort le 23 septembre 1773 à Kristiansund.
Gunnerus en est le président et le directeur-perpétuel de 1767 à 1773.
Gunnerus est le premier à expliquer les aurores polaires par l'action du soleil et qu'il existe également des aurores autour de la lune, de Vénus et de Mercure.
fr.wikipedia.org /wiki/Johann_Ernst_Gunnerus   (479 words)

  
 [No title]   (Site not responding. Last check: )
1846 - Discovery of Neptune by French astronomer Urbain Jean Joseph Le Verrier and British astronomer John Couch Adams; verified by German astronomer Johann Gottfried Galle.
1791 - Johann Franz Encke, German astronomer (d.
1773 - Johann Ernst Gunnerus, Norwegian bishop and botanist (b.
en.encyclopediahome.com /wiki/September_23   (1748 words)

  
 List of biologists
Johann Friedrich von Eschscholtz (1793-1831), Baltic German biologist and explorer, namesake of the California poppy
Johann David Schoepf (1752-1800), German botanist and zoologist
Johann Christian Daniel von Schreber (1739-1810), German naturalist
www.zdnet.co.za /li/List_of_biologists.html   (3047 words)

  
 Hunt Institute: The Linnaean Dissertations
TOPIC: An essay on the interrelationship between the anatomy and physiology of the plant, in which it is held that every higher plant is composed essentially of a medulla, the basis for which species have characters in common that unify them as a genus, and a cortex by which nutrition is supplied to the individual.
Among them are seeds of Cassia, Anacardium (cashew nuts), Cucurbita lagenaria L., the coconut, and Piscidia erythrina L. Included is an interpretation by Bishop Gunnerus of the identity of a sea-serpent, presuming it to be a number of sturgeon swimming in a row.
TOPIC: An essay on the kinds of air alleged to be most beneficial to health, accompanied by an explanation of the respiratory process and the anatomy of the lungs.
huntbot.andrew.cmu.edu /hibd/Departments/Library/LinnaeanDiss.shtml   (8338 words)

  
 Universitetsbiblioteket i Tromsø - nytt fra UB
Innsamlinger gjort av norske botanikere i de følgende årene bidro til at flere planter fra den norske flora ble tatt med.
Den norskfødte biskop Johann Ernst Gunnerus (1718-1773) i Trondheim stift var en ivrig botaniker og på sine visitatsreiser rundt i sitt vidstrakte stift (som den gang også omfattet Troms og Finmmark) benyttet han anledningen til å samle planter.
I verkets opptegnelser er anført at Gunnerus har samlet inn planter voksende i Troms og Finnmark.
www.ub.uit.no /arkiv/tromsoflaket/20030415.htm   (2253 words)

  
 DARJES, Joachim Georg
Dort hörte er bei den Theologen Franz Albert Aepinus, Hermann Engelcken, Johann Burgmann und Johann Weidener.
Seine vinia legendi erwarb er sich durch außerordentlich viele Disputationen, mit denen er versuchte, sich einen Namen unter den Gelehrten zu machen.
Jena 1756; Pabsten, Johann Sebastian: Gründliche Anweisung zur Rechenkunst.
www.bautz.de /bbkl/d/darjes_j_g.shtml   (3074 words)

  
 Linnaeus: Biographical Notes
Writer, tutor to the Russian empress, the wife of Paul I. Duvernoy, Johann (1691-1759).
At the initiative of empress Anna of Russia he spent ten years (1733-1743) exploring Siberia.
He completed the Flora Sibirica (1747-1769) of his uncle Johann Georg Gmelin.
www.scricciolo.com /linnaeus_notes.htm   (3148 words)

  
 Johann Did You Mean johann?   (Site not responding. Last check: )
Johann is a German form of the name John.
Johann Amadeus Francis de Paula, Baron of Thugut
Page Johann cached on Saturday 09th of December 2006 10:37:18 AM Compteur gratuit
www.did-you-mean.com /Johann.html   (151 words)

  
 This Day in History
Discovery of Neptune by French astronomer Urbain Jean Joseph Le Verrier and British astronomer John Couch Adams; verified by German astronomer Johann Gottfried Galle (1846)
American Revolution; USS Bonhomme Richard, commanded by John Paul Jones, wins a fight against the British ships of war Serapis and Countess of Scarborough off the coast of England.
Johann Ernst Gunnerus, Norwegian bishop and botanist (1773)
learningcalendar.com /this_day_in_history/index.cfm?target_date=1904-9-23   (1362 words)

  
 1773
Januar: Uraufführung der Oper Der Töpfer von Johann André in Hanau
Dezember: Johann Christoph von Aretin, bayrischer Publizist, Historiker, Bibliothekar und Jurist († 1824)
September: Johan Ernst Gunnerus, norwegischer Bischof, Botaniker, Ornithologe und Zoologe (* 1718)
www.weblexikon.de /1773.html   (775 words)

  
 Norwegian Jewel Klaus Cruise Critic   (Site not responding. Last check: )
Friedrich Wilhelm Ernst Paulus was a German general later promoted to field marshal during World War II.
He became a vocal critic of the Nazi regime while in Soviet John Jewel English bishop (b.
Johann Ernst Gunnerus Norwegian bishop and botanist (b Norwegian Jewel Teen Cruise Critic.
www.thebestcruiseforyou.com /NorwegianCruiseLine/Norwegian-Jewel-Klaus-Cruise-Critic.html   (515 words)

  
 Famous Masons
Nathaniel Palmer, a discoverer of Antarctica honored on a US postage stamp.
von Berzelius, Alfred Edmund Brehm, Luther Burbank, Johan Ernst Gunnerus, Albert Abraham Michelson, Gaspard Monge, C.F.S. Hahnemann, Pedro N. Arata, Alexandre Gustave Eiffel, Alexander Fleming, James Smithson
MANUEL GOMEZ FARIAS (vice president of México) VICENTE GUERRERO (president of México) MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (started the independence war) IGNACIO ZARAGOZA.
www.hoffmanlodge412.org /famous.htm   (823 words)

  
 Marlys' Gardens ~ Containers
Gunnera manicata, native to the Serra do Mar mountains of southeastern Brazil, is perhaps the largest species, with leaves typically 5-6 ft wide, but exceptionally (as at Narrow-water Park, County Cork, Republic of Ireland in 1903) up to 11 ft in width, borne on thick, succulent (edible) leaf stalks (petioles) up to 8 ft long.
It germinates best in very moist, but not wet, conditions and temperatures of 22 to 29 °C. This genus was named after the Norwegian botanist Johann Ernst Gunnerus."
For ages, Connie & I had been searching for old clay tiles to use as planters in our gardens.
www.marlysgardens.com /containers2.php   (1230 words)

  
 Page G
Gleditsia: named for German botanist Johann Gottlieb Gleditsch (1714-1786) (ref. genus Gleditsia)
Gunnera: named for Johan Ernst Gunnerus (1718-1773), Norwegian botanist and bishop, author of Flora Norvegica (1766-1772), founder of the Royal Norwegian Society.
Gunnerus was the first to suggest that since the northern lights were caused by the Sun, there also had to be auroras around the moon, Venus and Mercury." (ref. genus Gunnera)
www.calflora.net /botanicalnames/pageG.html   (9915 words)

Try your search on: Qwika (all wikis)

Factbites
  About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   Press   |   Contact us  
Copyright © 2005-2007 www.factbites.com Usage implies agreement with terms.