Factbites
 Where results make sense
About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   PR   |   Contact us  

Topic: Konstanty Rokossowski


Related Topics

  
  Konstantin Rokossovsky - Wikipedia, the free encyclopedia
Konstantin Konstantinovich Rokossovsky (Russian: Константин Константинович Рокоссовский, Polish: Konstanty Rokossowski) (December 21, 1896 – August 3, 1968) was a Soviet military commander and Polish Defence Minister.
The place of Rokossovsky's birth is unclear, with many sources claiming that he was born in Warsaw, while others, with equal confidence, state that he was born in the town of Velikie Luki near Pskov in northern Russia, and that his family relocated to Warsaw shortly thereafter.
However, Konstantin's father, Ksawery Wojciech Rokossowski was a railway worker in Russia and his mother was herself Russian.
en.wikipedia.org /wiki/Konstantin_Rokossovsky   (1603 words)

  
 Konstanty Rokossowski - Wiki   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
Na polecenie Stalina 6 listopada 1949 roku Rokossowski na podstawie porozumienia rządu polskiego i ZSRR został polskim ministrem obrony narodowej, dmozek mianowany do stopnia polskiego marszałka.
W trakcie wydarzeń poznańskich w 1956 roku podjęto decyzję o wysłaniu do Poznania wojska w celu stłumienia strajku - aprobował ją osobiście Rokossowski (żołnierzom tłumaczono strajk jako proniemieckie rozruchy).
Wiele faktów z życia K. Rokossowskiego można znaleźć w książce W. Białkowskiego "Rokossowski.
www.wiki.copix.waw.pl /wiki/link-Konstanty_Rokossowski   (898 words)

  
 Konstanty Rokossowski - Wikipedia, wolna encyklopedia
29 maja 1945 roku Rokossowski, wówczas dowódca 2.
Na polecenie Stalina 6 listopada 1949 roku Rokossowski na podstawie porozumienia rządu polskiego i ZSRR został polskim ministrem obrony narodowej, mianowany do stopnia polskiego marszałka.
Duża część historyków utrzymuje, iż Rokossowski w znacznym stopniu ponosi odpowiedzialność za represje wobec przedwojennych polskich oficerów, czystki i sowietyzację w LWP po drugiej wojnie światowej, miał on wprowadzić represyjny sytem pracy przymusowej w kopalniach węgla, rud uranu i kamieniołomach świadczonej w miejsce służby wojskowej młodzieży z określonych antysocjalistycznych rodzin.
pl.wikipedia.org /wiki/Konstanty_Rokossowski   (810 words)

  
 Names of those persons of a Polish nationality here have come
Has offered methods of obtaining of an effective anthracic vaccine.
CIOLKOWKSI Konstanty (1857-1935), Russian scientist and inventor, основоположник of a modern astronautics.
ROKOSSOWSKI Konstanty (1896-1968), Marshal of the Soviet Union (1944), marshal of Poland (1949), doubly Hero of the Soviet Union (1944, 1945).
www.geocities.com /wlad_11514/polacyen.htm   (3959 words)

  
 Polish ministries, etc.
1980) 21 Nov 1952 - 13 Nov 1956 Konstanty Rokossowski PZPR (b.
1931) 11 Jun 1921 - 28 Jun 1922 Konstanty Skirmunt - (b.
1989) 6 Nov 1949 - 13 Nov 1956 Konstanty Rokossowski PZPR (b.
www.rulers.org /polgov.html   (5338 words)

  
 History of Poland (1945-1989) - Avoo - Ask Us A Question - The history of Poland from 1945 to 1989 spans the period of ...   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
They were "assisted" — and in some cases controlled — by Soviet "advisers" who were placed in every part of the government.
The most important of these advisers was Konstantin Rokossovsky (Konstanty Rokossowski in Polish), the Defense Minister from 1949 to 1956.
Although of Polish parentage, he had spent his adult life in the Soviet Union, and had attained the rank of Marshal in the Soviet Armed Forces.
www.daviscaus.com /details/History_of_Poland_(1945-1989)   (10423 words)

  
 Ptakowski   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
There are documents and publications of the Polish Government-in-Exile (1939-1945) concerning Polish-Soviet relations, Polish prisoners of war in the USSR and the Katyn massacre, materials on Yalta and Potsdam Conferences and the falsified Polish elections by Communists (1947).
There are also biographical sketches and reports on Polish Communist Party (PZPR) Politburo members Jakub Berman, Edward Ochab, Konstanty Rokossowski, Marian Spychalski, Wladyslaw Gomulka and leading Communists and diplomats who defected to the West.
It contains also selected typescripts of Radio Free Europe broadcasts to Poland, records on Communist repression in Poland (1944-1950) and Soviet labor camps, deportations, Polish Jews, minorities in Poland and youth organizations.
www.piasa.org /piasaarchives/pin011.html   (345 words)

  
 The Warsaw Uprising of 1944, Part 2
And meanwhile the broad-station of London informs that the Russian forces under the command of Marshal Konstanty Rokossowski group to the frontal blow at Warsaw.
This declaration has one air: wants to stop the disagreeable astonishment of allies on account the stop of Red Army before the gates of Warsaw.
How it is known, the Red Army under the command of Marshal Rokossowski was very near Warsaw, and when the insurrection broke out in Warsaw - the Russians resolved do not enter into our City, giving to us none help in those hard fights.
www.gideon1.net /uprising/diary_2c.htm   (19845 words)

  
 pin011a   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
Materials from the Radio Free Europe, biographical note and news clippings on Adam Rapacki - Member of Politbiuro
Materials from the Radio Free Europe, biographical note and news clippings on Konstanty Rokossowski - Member of Politbiuro, Marshall
Materials from the Radio Free Europe, biographical note and news clippings on Ryszard Strzelecki - Member of Politbiuro
www.piasa.org /piasaarchives/pin011a.html   (3630 words)

Try your search on: Qwika (all wikis)

Factbites
  About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   Press   |   Contact us  
Copyright © 2005-2007 www.factbites.com Usage implies agreement with terms.