Factbites
 Where results make sense
About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   PR   |   Contact us  

Topic: Merkit


Related Topics

In the News (Sat 20 Apr 19)

  
  Merkit - Wikipedia, the free encyclopedia
The Merkit are a Kazakh tribe that inhabited southeastern Siberia during the Middle Ages, regarded by their neighbours as being particularly ferocious.
Later, Temüjin's wife Börte was kidnapped by Merkit raiders and given to one of their warriors.
Shortly thereafter she gave birth to a son; Temüjin accepted paternity of the boy but named him Jochi ("the Guest") and there was always a tension between him and his brothers.
en.wikipedia.org /wiki/Merkit   (230 words)

  
 Merkit - Encyclopedia, History, Geography and Biography
The Merkit were an Asian tribe inhabiting southeastern Siberia during the Middle Ages, regarded by their neighbours as being particularly ferocious.
Their ethnicity is somewhat obscure; the balance of the evidence suggests that they were Mongolic-speaking (related to Mongols, Naimans, Keraits, and Khitan), but it has also been postulated that they are more closely related to Paleo-Asians such as the Chukchi, or to Tungusic (like Manchu and Evenk).
Later, Temujin's wife Börte was kidnapped by Merkit raiders and given to one of their warriors.
www.arikah.net /encyclopedia/Merkit   (252 words)

  
 Tojet by Nerissa McCanmore
Merkit Terjit is a teacher in a Catholic school when one of the Sisters who also teaches introduces him to Tojet and asks that he take the young girl into his home to care for until such time as her parents can be located.
Merkit tries to brush off her stories as merely the workings of an overactive imagination, he is happily married and Tojet is merely a child.
Merkit’s role as Tojet’s guardian is rarely looked at later in the story when she has returned to win him back, the moral implications of this were something I kept expecting to appear but they never did.
louisabrown.net /Tojet.htm   (677 words)

  
 The Romance Reader's Connection
Merkit Terjit is a teacher in modern America and is fated to be Tojet’s husband (or so Tojet proclaims).
When Tojet first arrives in Merkit’s life she is only nine, and a student in his school.
Lonely, yet finding peace with the monks, Merkit is shortly to graduate from his novice level and take his final vows as a full monk.
www.theromancereadersconnection.com /reviews/mccanmorenarissa1605.html   (437 words)

  
 Tojet by Nerissa McCanmore (Book) in Romance
The story is wonderful and the charaters of Merkit and Tojet are endearing; I also found Sister Elizabeth to be an inspiring character.
A few months later, tragedy happens, and Tojet disappears for three years, only to reappear as a beautiful eighteen-year-old maiden to a very bereaved Merkit, who has decided to become a monk, and is about to end his time as a novice and take his first vows to actually become a monk.
Throughout the book, Tojet takes Merkit on dream-visions (a power taught to her by pixies) where he experiences a world that most of us only dream about: fairy hills, exotic creatures, and European life in the 6th century.
www.lulu.com /content/103373   (1250 words)

  
 Tojet   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
Merkit Terjit is a man uncomfortable in his own skin.
Tojet is excited to live with Merkit because, she says, he is to be her husband.
The story is wonderful and the characters of Merkit and Tojet are endearing; I also found Sister Elizabeth to be an inspiring character.
www.fallenangelreviews.com /August2005/Serena-Tojet.htm   (317 words)

  
 Reserviläinen
Luonnollisesti vanhat merkit ovat vielä käytössä vanhoissa asiakirjoissa ja varttuneempien maanpuolustajien mielissä.
Merkit sijoitetaan siten, että esikunnan tai komentopaikan ”lipputangon tyvi” on tarkasti oikeassa paikassa.
Kotimainen Sotilaslyhenteet ja merkit -ohje on painottunut puhtaan sotilaalliseen toimintaan.
www.reservilainen.fi /show.php?year=2004&magazine=5&article=3   (490 words)

  
 Genghis Khan
Later she was kidnapped in a raid by the Merkit tribe, and Temujin called on his friend and later rival, Jamuka, and his protector, Wang Khan of the Kerait tribe, for aid and rescued her.
Their main opponents were the Naimans to the west, the Merkits to the north and the Tatars to the east.
The rest of the Merkit clan that sided with Naimans were defeated by Subedei, member of the personal guard of Temujin who would later become the greatest commander in the service of the Khan.
www.archira.com /kahn.html   (2924 words)

  
 [No title]   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
Sarjojen merkkien pohjana ovat neuvostoliittolaiset merkit, joihin tehtiin musta kolmirivinen lisäpainama Pernau / 8.VII / 1941.
Merkit olivat hammastettuja ja arvoltaan 5, 10, 15, 20, 30 ja 50 kopeekkaa.
Hammastetut merkit 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 ja 50, sekä hammastamaton 3 kopeekkaa.
www.kolumbus.fi /eesti-filatelistit/kerailyn_satoa/parnusarja_1941/parnusarja_1941.htm   (111 words)

  
 Merkit   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
Their ethnicity is somewhat obscure; the balance of the evidence suggests that they were Mongolic-speaking (related to Mongols, Naimans, Keraits, and Khitan), but it has also been postulated that they are more closely related to Paleo-Asians such as the Chukchi, or Tungusic (Manchu and Evenk).
Temujin (Genghis Khan) had Merkit ties: his mother, Hoelun, was the wife of Chiledu, abducted from him by Temujin's father Yesugei.
Later, Temujin's wife Borte was kidnapped by Merkit raiders and given to one of their warriors.
merkit.area51.ipupdater.com   (213 words)

  
 [No title]   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
Black and tan: korpinmusta, punaruskeat merkit silmien yläpuolella, poskissa, korvalehden sisäpuolella, eturinnassa, raajoissa ja hännän alapuolella.
Merkit päässä ovat symmetriset siten, että korvien väliin jää tilaa toivotulle vinoneliölle tai täplälle.(rodun ainutlaatuinen erityispiirre).
Punaruskeat merkit silmien yläpuolella, poskissa, korvalehtien sisäpuolella, raajojen sisäpuolella ja hännän alapuolella.
www.sidewaysdogs.com /standard.htm   (412 words)

  
 Nerissa McCanmore's Storefront - Lulu.com
Two teachers, Sister Elizabeth and oddly-named Merkit Terjit, take her under their care.
Tragedy drives her away, but she returns as a young, beautiful woman, far more mature than she should be.
She shows Merkit a world of obsession and dark fairies.
www.lulu.com /nerissa   (712 words)

  
 Taktisen merkit uusiksi
Sotilaslyhenteet ja merkit on uusittu 1998 vuoden kuluessa, jolloin olemme luopuneet omista kansallisista merkeistämme ja siirtyneet noudattamaan kansainvälistä merkkikäytäntöä, jolloin yhä laajenevassa kansainvälisessä toiminnassa mukana olevat ymmärtävät merkit niitä erikseen opettelematta ja toisaalta vieraille ei Suomessa tarvitse piirtää erillisiä “vierailupeitepiirroksia”.
Joukkojen välirajat merkitään kuten ennekin, mutta lisänä on tullut mahdollisuus merkitä joukon numero ja tyyppi suuruus merkin viereen joukon vastuu alueelle.
Huolto on iloinen ja pakollinen asia, joten huollon merkit on syytä myös osata ainakin perustasolla:
www.ilmatorjuntaupseeriyhdistys.fi /4_98/teksti/taktiset_merkit_uusiksi.htm   (439 words)

  
 Genghis Khan - MSN Encarta
Toghril, who had been an ally of Temujin’s father, took the young man under his protection and promised his support, which Temujin was soon to need.
The Merkit, a tribe in the north, raided his encampment and carried off his wife.
Temujin appealed for help to Toghril and to Jamuka, a young Mongol chieftain, and together the three were able to defeat the Merkit and rescue Borte.
encarta.msn.com /encnet/refpages/RefArticle.aspx?refid=761567712   (1734 words)

  
 Sulasolin Helsingin piiri - Merkit
Merkit sijoitetaan ylhäältä alas arvojärjestyksessä, ylinnä on keskusliitolta saatu korkein merkki ja sitä seuraavat erikoisliitolta, piiriltä ja omalta kuorolta saadut korkeimmat merkit.
Edelläolevasta ilmenee, että laulajalla voi olla peräti neljä merkkiä päällekkäin — mikäli hän haluaa pitää jokaisen eri sektorin merkit esillä.
Kuitenkin tulisi kuoron itse antaa yksiselitteiset ohjeet ennen jokaista konserttia ja esiintymistä mitkä merkit pannaan rintapieleen (esim.
www.sulasol.fi /helsinginpiiri/Merkit/merkit.html   (632 words)

  
 Suomalaiset merkit tietokoneissa   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
Merkit on saatu käyttöön korvaamalla erikoismerkit {}[\] skandinaavisilla merkeillä.
Merkit 0-127 ovat samat kuin 7-bittisessä ASCII- merkistössä ja merkit 128-255 sisältävät erilaisia kansallisia merkkejä.
Huomattavaa on kuitenkin että merkit åäöÅÄÖ ovat samoissa paikoissa kuin ISO Latin-1 merkistössä, kuten suurin osa muistakin ISO:n merkeistä.
www.nixu.fi /~kiravuo/skandit.html   (681 words)

  
 Genghis Khan, the Universal Prince
Temujin had been married for less than a year when the Merkit tribe learned of his marriage to Borte.
His father had earlier stolen a Merkit bride for himself and in Temujin, the Merkit saw a long-awaited opportunity for revenge.
Temujin's success against the Merkit marked him as a major "player" in the tangled and bloody politics of the Mongolian steppes and his daring and charisma drew followers from throughout the region.
www.koreanhistoryproject.org /Ket/C05/E0505.htm   (2967 words)

  
 Index1.htm
His father acquired his mother through a method known as “abduction.” Traditional marriages were arranged between tribes, but because of the dangers inherent in long trips, the nomads would sometimes take the chance and snatch the bride for themselves.
His mother, Oyelun from the Olkunut tribe, was to marry a man from the Merkit tribe.
It is recorded that Genghis’s father, Yesugei, overcame the Merkit man with the help of two of his brothers.
www.csuchico.edu /~cheinz/syllabi/fall99/kong/Index1.htm   (1448 words)

  
 Matkapuhelinfoorumi :: Näytä viesti - Samsungin puhelimien merkit puh.numeroiden perässä?
Ei nuo merkit sinänsä toimintaa haittaa, mut pistää vaan hieman silmään..
Ja jos merkit häiritsee, niin siitä vain muokkaamaan nimeä ja ylimääräiset häröt pois.
ja itekin muokkailin niitä nimiä ja poistelin ylimääräset merkit.
www.matkapuhelininfo.com /forum/viewtopic.php?t=52520   (349 words)

  
 Eurooppalaisten kielten merkit
Jos web-sivun enkoodauksena on ISO-8859-1, kaikki punaiset merkit joudutaan kirjoittamaan joko desimaalikoodeilla tai symbolisilla notaatioilla (”entiteeteillä”).
ISO-8859-1-merkistöä voidaan käyttää katalaanin kirjoittamiseen, jos kyseiset merkit korvataan L-kirjaimella, jonka perään tulee rivinkeskinen piste · (U+00B7
Seuraavat merkit sijaitsevat kaikissa latinalaisia aakkosia käyttävissä ISO-8859-merkistöissä samoilla koodipaikoilla: yhdistävä välilyönti (160), pehmeä tavuviiva (173) ja
www.saunalahti.fi /wpoet/fin/iso.html   (373 words)

  
 Optometria - Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Helsinki Polytechnic
Jos punaiset merkit eivät ole alussa paremmat, lisätään +0.25 dioptriaa kerrallaan tarvittavaan silmään, kunnes molemmat silmät näkevät punaiset merkit paremmin.
Kun molemmat vihreät merkit ovat paremmat, lisätään vielä +0.25 dioprtiaa molempiin silmiin ja varmistetaan, että punaiset merkit tulevat paremmiksi.
Eteen saattaa tulla tilanne, että toinen silmä näkee merkit yhtä hyvinä ja toinen jommankumman parempana.
www.stadia.fi /Opiskelu/sote/optometria/aineistot/naontutkimus/bb_tapa_2.asp   (197 words)

  
 Dragons' Training Field   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
Why, look out in the field and you shall see, there is one wandering around somewhere." She motions with her hand and you spot the quick movement of a smallish creature.
He is quite friendly." And as she says this, the little Merkit scurries over to sniff at your leg, then rubs against you briefly.
"This Hunter and this Merkit hail from the Kingdom of Mystia.
www.geocities.com /duelist_yami_yugi_moto2002/TrainingField.html   (216 words)

  
 Talouselämä: Kaupan merkit vyöryttävät
"Kaupan merkit toimivat tällä hetkellä päivittäistavarakaupan vetureina", AC Nielsenin kaupan palveluista vastaava johtaja Juha Laurila sanoo.
Tätä suurempaa osuutta kaupan merkit eivät hevin saa.
Juutisen mukaan suomalaisen elintarviketeollisuuden vyönkiristys ja irtisanomiset jatkuvat, vaikka muutamalle valmistajalle kaupan merkit ovat mahdollisuus kasvattaa myyntiä Baltiaan ja Venäjälle.
www.talouselama.fi /doc.te?f_id=782752   (404 words)

  
 eReader.com: Excerpt from Genghis Khan
The fierce young Mongol chieftain known as Yesugei the Brave was hunting alone on horseback, his hawk perched on his wrist, on that fateful summer day more than 800 years ago.
As he neared the edge of the woods along the bank of the Onon River, he saw a well-dressed young horseman whom he recognized as a Merkit, a forest dweller from the north.
Beside the rider was the most beautiful woman Yesugei had ever seen; she was driving a horse-drawn wagon loaded with possessions.
www.ereader.com /product/book/excerpt/10066?book=Genghis_Khan   (879 words)

  
 Mongols   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
The Mongols were originally a confederation of tribes in competition with the Tatar Turks, Kerait, Merkit and Naiman confederations and therefore only one division of what is known today as the Mongol nation.
Genghis Khan found himself being chased by his father's enemies since he was 9 years old when his father Yesugei, a chief of a tribe, died of poison served by his enemy the Merkit clan at a wedding.
This is clearly attested to by Genghis Khan's own personal history: Before he became the Great Khan (khaghan), his own wife was kidnapped in a raid by the Merkits - his father's enemies - and he had to organize a counterattack to rescue her.
www.tocatch.info /en/Mongol.htm   (4431 words)

  
 Merkit / Demian split 7 Powerviolence Webstore - $3.00 -To Live A Lie Records Webstore
Merkit / Demian split 7 Powerviolence Webstore - $3.00 -To Live A Lie Records Webstore
Three new Merkit songs, one of which is a fun-filled tribute to the D-Beat formula, plus two other hardcore punk tunes and big song explanations and an insert explaining why the whole globalization thing is for the birds.
Demian hails from Brazil and shares this slab with six songs of killer hardcore with hints of thrash and grind and even some speed metal style picking, all held together with some nasty female vocals and good commentary in the lyrics.
www.tolivealie.com /store/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=90   (162 words)

  
 Genghis Khan: Destined to be a Hero   (Site not responding. Last check: 2007-10-20)
His rise to power came when a rival clan, the Merkit, captured his wife, Borte.
With their help Temujin destroyed the Merkit tribe.
Soon after this victory his allies abandoned him and plundered his property, but he ‘tactfully’ captured them, taking their men and turning them into his soldiers and servants.
www.onlineessays.com /essays/history/his089.php   (915 words)

  
 Genghis Khan's Life Story
In the year 1162, Temujin was born to Yesugei the Brave.
In 1171, Temujin’s father was poisoned to death by Merkit warriors (close rival tribe).
In 1180, the Merkit tribe raided Temujin’s camp.
www.angelfire.com /ny/genghiskhan/page3.html   (406 words)

  
 IDEAS. Articles.
[9] The Merkits and the Tatars were often allies against the Mongol confederation while the Kereyid and Mongols, if not active allies, generally did not feud with each other.
Born to a powerful chieftain, Kyriakus, Toghrul was abducted by the Merkit at the age of seven and forced to work with the women pounding millet.
Although he was rescued, he was abducted again at thirteen, this time with his mother by the Tatars and forced to tend their camels.
www.union.edu /PUBLIC/EAS/JOURNAL/print.php?id=22   (5385 words)

  
 ÇÖL ASLANI KEMAL MERKİT DUBAI RALLİSİ’Nİ 11.CİLİKLE BİTİRDİ….
660 KTM motoruyla M1 sınıfında yarışan Merkit bu sınıfta 5.sırayı elde etti.
1960 doğumlu olan Kemal Merkit 1996 yılından beri Uluslar arası arenada ülkemizi temsil eden Türk sporcusu olarak başarılarına devam ediyor.
As an official distributor, motorspor.com is able to offer one of the best Rally books on the market to all its visitors.
www.motorspor.com /index.cfm?fuseaction=haberler.habergoster&haber_id=1154   (287 words)

Try your search on: Qwika (all wikis)

Factbites
  About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   Press   |   Contact us  
Copyright © 2005-2007 www.factbites.com Usage implies agreement with terms.