Factbites
 Where results make sense
About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   PR   |   Contact us  

Topic: Nordisk familjebok


Related Topics

  
  Nordisk familjebok - susning.nu
År 1902 bildades "Nordisk familjebok AB" i samband med utgivningen av den andra upplagan påbörjades.
År 1942 slogs Nordisk familjebok och Svensk uppslagsbok ihop; Nordisk familjebok blev därefter en sekundär publikation efter Svensk uppslagsbok vilket var utgångspunkten för den fjärde upplagan.
[Nordisk familjebok] i första upplagan av Nordisk familjebok, andra bandet, 1878
www.susning.nu /Nordisk_familjebok   (670 words)

  
  Nordisk familjebok - Wikipedia, the free encyclopedia
Nordisk familjebok is a Swedish encyclopedia, published between 1876 and 1957.
Nordisk familjebok -- both editions (45,000 pages) are available online through Project Runeberg
This page was last modified 00:49, 4 January 2006.
en.wikipedia.org /wiki/Nordisk_familjebok   (234 words)

  
 Nordisk familjebok
Bästa sättet att stödja Projekt Runebergs fortsatta arbete med digitalisering av klassisk nordisk litteratur är att bli sponsor för ett band av Nordisk familjebok eller någon annan bok i vår omfattande katalog.
Du som har en egen webbsida eller webbplats, får gärna länka direkt till rätt sida i Nordisk familjebok.
Redan tidigt kom uppstod tanken på att digitalisera Nordisk familjebok, men det var först i och med faksimiltekniken (1998) som det stod klart hur arbetet borde gå till, och först år 2001 som digitaliseringen började på allvar.
www.runeberg.org /nf   (1315 words)

  
 Nordisk familjebok
"Ugglan" hoar gratis på nätet om Projekt Runebergs arbete med digitaliseringen av Nordisk familjebok.
Den 7 maj 2003 sände SVT Östnytt ett inslag (se inslaget från 19-sändningen - 34 MB, kräver Realplayer) om Projekt Runebergs arbete med digitaliseringen av Nordisk familjebok.
En webbplats som har många länkar till artiklar i Nordisk familjebok är susning.nu, som bygger på så kallad Wiki-teknik.
runeberg.org /nf   (1315 words)

  
 Lars Aronsson/20030505 - susning.nu   (Site not responding. Last check: 2007-10-17)
This is not the real announcement, just an early warning to let you know that we're making great progress in putting "Nordisk familjebok" on the web for free at
Nordisk familjebok is the major classic Swedish encyclopedia, having the same importance to Sweden as Salmonsens to Denmark, Meyers or Brockhaus to Germany, and the Encyclopaedia Britannica to the English speaking world.
As I think you can understand, digitizing Nordisk familjebok is quite an undertaking for an unfinanced hobby project like ours.
susning.nu /Lars_Aronsson/20030505   (451 words)

  
 runeberg.org - Nordisk familjebok
Nordisk familjebok är det mest omfattande svenska uppslagsverk som någonsin utgivits.
Projekt Runeberg gör en elektronisk faksimilutgåva av Nordisk familjeboks två första utgåvor.
15 maj 2003, [en artikel] i danska tidningen Information berättar om den digitala Nordisk familjebok
www.runeberg.org /wiki/Nordisk_familjebok   (209 words)

  
 Category:Images from Nordisk familjebok - Wikimedia Commons
Please take a moment to read this personal appeal for donations from Wikimedia founder Jimmy Wales.
Images from the Swedish encyclopedia Nordisk familjebok, 1:st ed.
To place an image in this category, add the tag {{PD-Ugglan}} to the bottom of the image's description page.
commons.wikimedia.org /wiki/Category:Images_from_Nordisk_familjebok   (92 words)

  
 Per Johansson: Media   (Site not responding. Last check: 2007-10-17)
Books tend to be lesser used these days, although I have a few.
I have a copy of the encyclopedia Nordisk Familjebok, published around 1950.
I've been interested to obtain the newer Nationalencyklopedin, but opted for the electronic alternative.
per.johansson.name /media.html   (429 words)

Try your search on: Qwika (all wikis)

Factbites
  About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   Press   |   Contact us  
Copyright © 2005-2007 www.factbites.com Usage implies agreement with terms.