Factbites
 Where results make sense
About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   PR   |   Contact us  

Topic: Prokaryota


Related Topics

In the News (Tue 23 Jul 19)

  
  Prokaryota - Wikipedie, otevřená encyklopedie
Prokaryota jsou vždy jednobuněčné organismy, nikdy netvoří funkčně a morfologicky diferencované tkáně, ale mohou tvořit kolonie.
Prokaryota, jako každé živé organismy, obsahují nukleovou kyselinu, nositelku genetické informace.
Prokaryota je skupina zahrnující jak heterotrofní tak autotrofní, jak fototrofní tak litotrofní organizmy.
cs.wikipedia.org /wiki/Prokaryota#Vlastnosti_prokaryot   (367 words)

Try your search on: Qwika (all wikis)

Factbites
  About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   Press   |   Contact us  
Copyright © 2005-2007 www.factbites.com Usage implies agreement with terms.