Factbites
 Where results make sense
About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   PR   |   Contact us  

Topic: Riddarhuset


Related Topics

  
  Riddarhuset - Stockholms officiella besöksguide, kartor, hotell och evenemang.
Riddarhuset - Stockholms officiella besöksguide, kartor, hotell och evenemang.
Riddarhuset byggdes under 1600-talet och är känt som ett av Europas vackraste byggnadsverk.
Palatset tillkom på uppdrag av Sveriges Ridderskap och Adel efter ritningar av Simon de la Vallée, och förvaltas än idag som den svenska adelns gemensamma egendom.
www.stockholmtown.com /templates/Museum.aspx?id=5911   (81 words)

  
  Allt om Stockholm - Din guide till Stockholm
Riddarhuset uppfördes på uppdrag av Sveriges adel på 1600-talet.
I huset planerade adeln att förvara adelsprivilegierna, alla adliga ätter skulle skrivas in på Riddarhuset.
Till genealogiska avdelningen hör också Riddarhusets innehållsrika och värdefulla bibliotek.
www.alltomstockholm.se /Profil.aspx?EntityID=896365   (286 words)

  
 Biologie - Riddarhuset   (Site not responding. Last check: 2007-10-26)
Das Riddarhuset (Ritterhaus) wurde zwischen 1641 und 1674 als Versammlungshaus des schwedischen Adels errichtet.
Das Riddarhuset ist zum größten Teil im Stile des holländischen Klassizismus errichtet.
Früher war das Ritterhaus das schwedische Äquivalent zum englischen Oberhaus.
www.biologie.de /biowiki/Riddarhuset   (340 words)

  
  Riddarhuset - susning.nu
Riddarhuset, är benämningen på såväl den sammanträdeslokal för adeln, Riddarhustorget 10, Gamla stan, Stockholm som förvaltningscentrum för Ridderskapet och adeln.
Riddarhuset är till större del utformat i holländsk klassicism, men med rundfönster under takfrisen och med ett typiskt svenskt säteritak.
Riddarhuset har också stora fonder som samlat sig under seklen som bland annat används till att hålla obemedlade ståndspersoner under armarna så de inte behöver deklasseras.
susning.nu /Riddarhuset   (305 words)

  
  Riddarhuset - Wikipedia, den fria encyklopedin
Riddarhuset är benämningen på såväl den gemensamma fastighet den svenska adeln innehar och förvaltar vid Riddarhustorget 10 i Gamla stan i Stockholm som på den centrala administrationen av ridderskapets och adelns gemensamma angelägenheter.
Riddarhuset är till större del utformat i holländsk klassicism, men med rundfönster under takfrisen och med ett typiskt svenskt säteritak.
Utöver själva riddarhusfastigheten i Stockholm äger och förvaltar riddarhuset även ett antal andra svenska byggnader och jordegendomar, huvudsakligen förvärvade genom arv och donationer.
sv.wikipedia.org /wiki/Riddarhuset   (495 words)

  
 Svenska Heraldiska Föreningen - Heraldica - Skall Riddarhuset börja adla?   (Site not responding. Last check: 2007-10-26)
Riddarhuset har 26 000 medlemmar, varav cirka 7 000 räknas som ”manliga myndiga medlemmar”.
I och med lagändringen trodde vi ju alla att det var ”case closed” och ingen har nog tänkt på möjligheten att Riddarhuset skulle börja adla.
Om däremot Riddarhuset skulle börja välja in nya medlemmar på eget bevåg uppstår konstiga incitament.
www.heraldik.se /forum/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1209   (3866 words)

  
 Riddarhuset : In english
Riddarhuset, the foremost monument of Swedens "Age of Greatness", is considered one of Northern Europe´s most beautiful buildings.
It was built in 1641-74, by 4 different architects, for the meetings in Parliament of the Swedish Nobility.
If you want to read more about the House of Nobility today>>>
www.riddarhuset.se /jsp/index.jsp?id=1148   (69 words)

  
 Riddarhuset and Riddarholmskyrkan, Sweden. Travel guide & tourist information by Hostelbookers.com
If Stockholm's history has gripped you, it's better to head west from Stortorget towards the handsome Baroque Riddarhuset (daily Mon–Fri 11.30am–12.30pm; www.riddarhuset.se; 40kr), the seventeenth-century "House of Nobles".
It was in the Great Hall here that the Swedish aristocracy met during the Parliament of the Four Estates (1668–1865) and their coats of arms – around 2500 of them – are splattered across the walls.
From Riddarhuset it takes only a matter of seconds to cross the bridge onto Riddarholmen (Island of the Knights), to visit the Riddarholmskyrkan (May–Aug daily 10am–4pm; Sept Sat & Sun noon–3pm; 30kr), the burial place for Swedish royalty ever since Magnus Ladulås was sealed up here in 1290.
www.hostelbookers.com /guides/sweden/riddarhuset_and_riddarholmskyrkan   (266 words)

  
 Riddarhuset ändrar ceremoniel   (Site not responding. Last check: 2007-10-26)
Allt fler tecken tyder nu på att Riddarhuset, den ledande fackföreningen för landets adelsmän, håller på att ändra sitt ceremoniel.
Inför varje möte måste Riddarhuset därför flyga hem tolkarna i specialchartrade flygplan.
Ett hundratal cykeltolkar har nu bjudits in på försök till Riddarhusets årsmöte som hålls nästa vecka.
www.bollandsdagblad.se /dubbning.htm   (207 words)

  
 Riddarhuset | Stockholm | WCities Destination Guide
Riddarhuset (the House of Nobility) was built in the 1600s.
There is also a very busy genealogical department that has been responsible for documenting the family history of the noble houses for more than 200 years now.
The genealogical department also manages Riddarhuset's extensive and invaluable library, which is visited by scores of historians and genealogists every year.
www.wcities.com /en/record/150,198301/98/record.html?event_name=&display=2   (150 words)

  
 Swedish East India Company
On behalf of the Riddarhuset they also took onboard 2,360 litres of Spanish brandy, 944 litres sherry, 120 jars of oil and a medicine chest.
Whether this was ever delivered to Riddarhuset or "consumed on the bay", was never revealed in the documents.
But from the Riddarhuset sailing at the same time, we know that their ship became very slow from having taken in too much fresh water in tubs in Java.
www.gotheborg.com /project/lastvoyage.shtml   (2684 words)

  
 Stockholm: Governments Old and New   (Site not responding. Last check: 2007-10-26)
Most of the building is roughly eighty years old; the glassed-in bulge on the right seems an unexpected bit of modernity, but it actually blends in quite well.
This egalitarian image is a recent one; from 1668 to 1865, Swedish nobles, meeting in the Riddarhuset (House of Nobles) assisted the monarch in running the country.
The rich trappings of this Baroque building are a vivid contrast to the more subdued Riksdagshuset.
www.wap.org /tours/europe/otgovt.html   (124 words)

  
 Natt och Dag - Frequently asked questions   (Site not responding. Last check: 2007-10-26)
This charge goes in full to pay for the maintenance of the Riddarhuset building, which receives no state or municipal grant whatsoever.
Every three years, representatives of the nobility assemble at Riddarhuset to engage in discussions and a review of Riddarhuset's business transactions and activities.
At this meeting, directors are elected for the forthcoming three-year period to be responsible for administering Riddarhuset's activities.
www.nattochdag.org /en/faq.php   (809 words)

  
 Stockholm (volume I)
The terrace is named by a name of the poet and the musician, the monument to whom is installed there.
It was constructed by the architect J de la Balle in the style of baroque in the XVII century.
It is connected with the fact that representatives of the Swedish nobility lodged there in the XVII century.
www.travelblog.org /Europe/Sweden/Stockholm/blog-113116.html   (1519 words)

  
 Ätten Natt och Dags officiella hemsida
However, the crest was prodly used both before and after 1625, the year when the family was introduced at Riddarhuset (the House of Nobility).
Shown to the right is a picture of the Natt och Dag crest as it was placed in Riddarhuset in Stockholm 1625.
The crest to the left was specifically designed, with help from Riddarhuset, for the family’s 700 year anniversary in 1980.
www.nattochdag.org /en/crest.php   (304 words)

Try your search on: Qwika (all wikis)

Factbites
  About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   Press   |   Contact us  
Copyright © 2005-2007 www.factbites.com Usage implies agreement with terms.