Factbites
 Where results make sense
About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   PR   |   Contact us  

Topic: RijnGouweLijn


Related Topics

In the News (Sat 17 Aug 19)

  
  ProRail: RijnGouweLijn   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
De RijnGouweLijn maakt voor het deel Gouda - Alphen aan den Rijn - Leiden Lammenschans gebruik van het bestaande spoor.
Naar Katwijk en Noordwijk ligt een nieuw tracé in het verschiet.
In 2003 is de Nota Voorkeursalternatief voor de RijnGouweLijn aangeboden aan de minister van Verkeer en Waterstaat.
www.prorail.nl /rijngouwelijn   (230 words)

  
 Project van MSc 2 Urbanism, februari - juni 2003
De belangrijkste punten die vanuit het perspectief waren vastgelegd, waren de aanleg van de RijnGouweLijn, en als gevolg hiervan de genoodzaakte hoge dichtheid in het gebied om genoeg draagvlak te kunnen ontwikkelen.
Het centrum zal liggen tussen de RijnGouweLijn en de huidige N206, en sluit dus aan op Valkenburg, wat in ons perspectief ontwikkeld zal worden als een woonlocatie.
Hierdoor wordt een tweedeling in het gebied voorkomen en is de bereikbaarheid van de RijnGouweLijn en het centrum groter.
www.bk.tudelft.nl /students/b1018701/internet/Project.htm   (1087 words)

  
 ROVER - Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer
Te verwachten is dat buslijnen die parallel lopen aan de RijnGouweLijn zullen verdwijnen, wat in een aantal gevallen juist een langere looproute naar het OV betekent.
Hoewel het begrijpelijk is dat alle aandacht en inspanning nú gericht is op de RijnGouweLijn mag het wat ROVER betreft niet blijven bij deze ambitie alleen.
De ROVER-afdelingen Gouda (Hollands Midden) en Leiden zijn betrokken bij de planvorming rond de RijnGouweLijn en ze houden alle ontwikkelingen, inclusief voorgestelde veranderingen in het busnet, nauwgezet in het oog.
www.rovernet.nl /dereiziger/artikelen/rijngouwe.php?pageid=5   (470 words)

  
 Light Rail Atlas
Veiligheidseisen en vergoedingen aan NS zouden de provincie nog wel eens kunnen opbreken (maar daar staat tegenover dat de komst van de RijnGouweLijn voor alle partijen een voldongen feit is).
De vraag is wat de planvorming met zo'n aanbeveling opschiet, als van meet af aan duidelijk is dat de zogenaamde 'Light Train'-optie feitelijk geen meerwaarde biedt en volstrekt voorbij gaat aan de wens van de gemeente Leiden, die het OV ook in het centrum (Breestraat e.o.) wil verbeteren.
Voor de RijnGouwelijn was in het MIT van 1999 opgenomen voor de periode 2005-2010, voor 230 miljoen gulden.
www.xs4all.nl /~rajvdb/lra/n_htm/n_kt_rgouw.htm   (4705 words)

  
 Welkom bij Gemeente Gouda: Bericht
Nadat Provinciale Staten akkoord was gegaan met de bestuursovereenkomst, waarin de ligging van de RijnGouwelijn in Gouda staat omschreven, konden vanmiddag gedeputeerde Martin Huls en wethouder Piet van der Sluijs van Gouda hun handtekening zetten onder de overeenkomst.
Belangrijkste afspraak is dat de RijnGouwelijn eerder van het hoofdspoor afgaat en de Goudse spoorzone op straatniveau binnenrijdt.
De RijnGouwelijn is de lightrailverbinding tussen Gouda en de kust bij Katwijk en Noordwijk.
www.gouda.nl /tBericht/detail.asp?pKey1=3416   (308 words)

  
 RIJNGOUWELIJN - OV-MEDIA
Leiden / Alphen - Als de controverse rond sneltram RijnGouweLijn aanhoudt, is een regionale 'parlementaire enquêtecommissie' op zijn plaats.
De ondernemers menen dat de RijnGouweLijn één van de oplossingen is voor de huidige bereikbaarheidsproblematiek van de binnenstad.
GOUDA - Doortrekken van de RijnGouweLijn via de Burgeeester Jamessingel, Fluwelen en Blekerssingel naar Stolwijkersluis is slecht voor de waterhouding in de Goudse binnenstad en de nabijgelegen Krimpenerwaard.
www.werkgebied.nl /rover/gouda/inhoud/ov-media/rgl.htm   (2344 words)

  
 RijnGouwelijn (via CobWeb/3.1 planetlab2.tamu.edu)   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
De RijnGouwelijn is de lightrail-verbinding tussen Gouda, Leiden en de kust.
De RijnGouwelijn is een tram die snel, frequent en minstens elk kwartier rijdt; in de spits en in Leiden zelfs om de....
Die vraag is eenvoudig te beantwoorden: de RijnGouwelijn rijdt vaak, in de spits zelfs heel vaak.
www.rijngouwelijn.nl.cob-web.org:8888   (329 words)

  
 ARCADIS, Imagine the result
De RijnGouweLijn is de geplande light-railverbinding tussen het Groene Hart (Gouda en Alphen aan den Rijn), de binnenstad van Leiden en de kust bij Katwijk en Noordwijk.
Aanleiding voor het ontwikkelen van de RijnGouweLijn is de groeiende (oost-west gerichte) verkeersstroom in de regio.
Het autoverkeer loopt meer en meer vast, terwijl er geen alternatief van hoogwaardig openbaar vervoer is. De RijnGouweLijn biedt daarom een belangrijke oplossing voor het gebrek aan stadsgewestelijk openbaar vervoer (5 tot 40km) en zal een aantrekkelijk alternatief voor de auto bieden.
www.arcadis.nl /Projectrefs/RijnGouweLijn+2007.htm   (407 words)

  
  RijnGouweLijn
Het project 'Stedenbaan' is volgens de gemeente van cruciaal belang voor een goede ontwikkeling van de Zuidplaspolder: een weidegebied van bijna vijfduizend hectare, waar tussen 2010 en 2030 tienduizenden woningen worden gebouwd en ruimte komt voor bedrijvigheid (250 hectare) en kassen (2002 hectare).
De komende tijd zal de gemeente Gouda niet alleen de provincie, maar ook ProRail, de NS, het projectbureau RijnGouweLijn en de betrokken gemeenten in het gebied wijzen op de mogelijkheden van Gouweknoop.
Daarnaast zal nog aanvullend onderzoek worden verricht naar de technische haalbaarheid van het station en de gevolgen van het nieuwe overstappunt voor het huidige station Gouda - Centraal.
www.werkgebied.nl /rover/gouda/inhoud/ov-archief/20040916e.htm   (552 words)

  
 BouwWeb - Bouwnieuws - Akkoord Peijs en Norder over Lightrail RijnGouweLijn Oost - 30 augustus 2004
De RijnGouweLijn Oost is in feite een regionaal OV-project, waarvoor de bevoegdheden zijn gedecentraliseerd.
De RijnGouweLijn moet de ruggengraat worden van economische en sociale ontwikkeling, maar met behoud van de waarden van het Groene Hart.
De RijnGouweLijn biedt de mogelijkheid het Groene Hart te sparen en de ontwikkeling van woningbouw en kantoren te concentreren rond een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding zoals in de Nota ruimte is verwoord.
www.bouwweb.nl /persmap2004/040830gouwe.html   (507 words)

  
 RijnGouweLijn in Gouda op straatniveau (Algemeen dagblad - 11 mei 2006)
De RijnGouweLijn rijdt over een paar jaar definitief op straatniveau in Gouda.
De 'tram' gaat ter hoogte van de Antwerpseweg van de spoorbaan af en rijdt vervolgens in de middenberm van de verlegde Burgemeester Jamessingel naar het station.
De wens voor de RijnGouweLijn op maaiveldniveau, zoals dat officieel heet, bestond al langer.
stationsweb.brinkster.net /nieuws.asp?rec=2477   (186 words)

  
 Vragen over lightrailverbinding tussen Gouda en de kust
De RijnGouweLijn is nodig om de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de corridor Gouda, Alphen aan den Rijn, Leiden, Katwijk en Noordwijk aan Zee te verbeteren en ook in de toekomst veilig te stellen en te versterken.
De RijnGouweLijn maakt voor het deel Gouda-Alphen aan den Rijn tot aan station Leiden-Lammenschans gebruik van het bestaande treinspoor.
Dit is een bericht uit het Nieuwsbank persberichtenarchief.
www.nieuwsbank.nl /inp/2002/08/23/K159.htm   (768 words)

  
 Akkoord over RijnGouweLijn komt als een verrassing (Goudsche Courant - 1 september 2004)
Eerdere berichten gaven aan dat het Rijk de komende tien jaar niet zou investeren in nieuwe spoorlijnen", aldus wethouder Barth van Waddinxveen.
De RijnGouweLijn zal volgens Barth vooral voor het Coenecoopgebied een economische impuls betekenen.
Het is aantrekkelijk om op de Noordkade een paar duizend mensen te huisvesten.
stationsweb.brinkster.net /nieuws.asp?rec=1767   (620 words)

  
 RijnGouwelijn
Ook in de trein tussen Gouda en Leiden en in de lightrail tussen Gouda en Alphen aan den Rijn werd de nieuwsbrief uitgedeeld.
De uitdeelactie moet de naamsbekendheid van en het draagvlak voor de RijnGouwelijn vergroten.
Reizigers van en naar Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda zijn toekomstige gebruikers van de RijnGouwelijn.
www.rijngouwelijn.nl /index.php?pageId=8&news_id=2547&s=   (98 words)

  
 Gemeente Leiden: Levendige avond in de Waag over de RijnGouweLijn   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
In het eerste deel van de bijeenkomst vertelt de projectleider de uitgangspunten: de Leidse bevolking kiest in een referendum tussen twee gelijkwaardige tracés.
De RijnGouweLijn slaat rechtsaf de Morsweg op en er kan een halte bij de Morspoort komen.
De RijnGouweLijn gaat al bij de A4 van de spoorbaan af, hij rijdt op eigen rails, er zijn meerdere haltes, en de tram rijdt met een hoge, ‘stedelijke’ frequentie.
www.leiden.nl /dspage.asp?objectid=35166   (1106 words)

  
 Dossier Spoorwegen
De plannen voor lightrail in het zuidelijke deel van de Randstad voorzien in Randstadrail, een snelle verbinding tussen Rotterdam en Den Haag, alsmede in de RijnGouweLijn, een snelle verbinding tussen Gouda en Katwijk.
Ook wordt gedacht aan aanvullende verbindingen zoals tussen Zoetermeer en de nieuwe RijnGouweLijn en tussen Den Haag en Leiden.
Tezamen moet dit op termijn leiden tot een zogenoemd Zuidvleugelnet, een compleet netwerk van stadsregionaal openbaar vervoer.
www.nrc.nl /redactie/W2/Lab/Spoorwegen/001028a.html   (464 words)

  
 RijnGouweLijn - Wikipedia
Lang voordat er sprake was van de RijnGouweLijn zijn er tramlijnen geweest die een deel van de verbindingen hebben verzorgd die nu voorzien zijn voor de RGL.
Zicht vanuit de cabine van de tram op station Waddinxveen Noord, hier is het verschil tussen de hoge en lage perrons zichtbaar.
Eind oktober 2002 is een proef gestart tussen Gouda en Alphen aan den Rijn met lightrailmaterieel op bestaand spoor.
nl.wikipedia.org /wiki/RijnGouweLijn   (1145 words)

  
 VNO-NCW West - Steun voor RijnGouweLijn
De RijnGouweLijn is de geplande light rail verbinding tussen Gouda, Alphen aan den Rijn, Leiden en de Noordzeekust.
In 2010 moet de RijnGouweLijn verder gaan naar de kustplaatsen Katwijk en Noordwijk.
Dit is een nieuwe light rail verbinding tussen Gouda, Alphen aan den Rijn en Leiden, die later doorgetrokken moet worden naar Katwijk en Noordwijk.
www.vno-ncwwest.nl /web/show/id=99039/contentid=5617   (193 words)

  
 Voorkeurstracé Light Rail RijnGouweLijn (Geluidnieuws, november 2001)   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
De RijnGouweLijn maakt voor het deel Gouda - Alphen aan den Rijn tot aan station Leiden Lammenschans gebruik van het bestaande treinspoor.
Voor Leiden heeft de aanleg van de RijnGouweLijn belangrijke voordelen: - een betere verbinding voor toeristen en dagjesmensen naar stad en strand;
Uit onderzoek dat is uitgevoerd in samenwerking met Holland Railconsult, blijkt dat de RijnGouweLijn voldoet aan de Wet Geluidhinder.
www.geluidnieuws.nl /2001/nov2001/leiden.html   (374 words)

  
 GroenLinks Zuid-Holland - GroenLinks vóór RijnGouwelijn, tegen aantasten Groene Hart
GroenLinks Zuid-Holland - GroenLinks vóór RijnGouwelijn, tegen aantasten Groene Hart
Het feit dat nu al voor 20 miljoen aan bezuinigingen moet worden gevonden omdat de raming anders naar boven bijgesteld moet worden, geeft weinig hoop voor de toekomst.
GroenLinks vindt het treurig dat de RijnGouweLijn, waar zij altijd een groot voorvechter van is geweest, in deze rammelende bestuursovereenkomsten heeft geresulteerd die het Groene Hart aantasten.
www.groenlinkszuidholland.nl /?id=34   (264 words)

  
 Toch referendum in Leiden over RijnGouwelijn - telegraaf.nl [Binnenland]
Het stadsbestuur wilde eerst een referendum houden met de keuze tussen twee trajecten, een door de binnenstad en een buitenomvariant.
Inwoners kunnen nu alleen nog voor of tegen de komst van de RijnGouwelijn stemmen.
Die heeft half september al gezegd dat de lightrailverbinding hoe dan ook door het Leidse centrum zal gaan, of de stad dat nou wil of niet.
www.telegraaf.nl /binnenland/article51706101.ece?rss   (133 words)

  
 Gemeente Leiden: RijnGouweLijn   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
Zij heeft laten uitzoeken of het mogelijk is een keuze voor te leggen tussen twee gelijkwaardige alternatieven: het eerder vastgestelde binnenstadstracé en een buitenomtracé.
De RijnGouweLijn is de geplande lichtrailverbinding tussen Gouda, Alphen aan de Rijn, Leiden, Noordwijk en Katwijk.
Bij het projectbureau RijnGouweLijn waarin de gemeente Leiden, de provincie Zuid-Holland, andere betrokken gemeenten en ProRail vertegenwoordigd zijn, wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor de realisatie van de RijnGouweLijn.
www.leiden.nl /dspage.asp?objectid=6575   (645 words)

  
 WijLeiden » RijnGouweLijn
De RijnGouweLijn is geen doel op zich, maar een middel om het openbaar vervoer te verbeteren.
De RijnGouweLijn kan een verbetering zijn voor het openbaar vervoer, maar niet als het tracé door de binnenstad loopt.
Het STOOM-voorstel laat zien dat het aantal bussen in de Breestraat meer dan gehalveerd kan worden zonder negatieve gevolgen voor de reiziger.
www.wijleiden.nl /programma/rijngouwelijn   (323 words)

  
 Adviescommissie toetst veiligheid RijnGouweLijn   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
Een onafhankelijke adviescommissie zal het ontwerp voor de RijnGouweLijn in Leiden gaan toetsen op veiligheid.
De adviescommissie zal beoordelen of de verkeersveiligheid met de komst van de tram ten opzichte van de huidige situatie minimaal gelijk blijft of zelfs verbetert.
De Adviescommissie Veiligheid RijnGouweLijn wordt de komende weken samengesteld uit maatschappelijke en wetenschappelijke organisaties op het gebied van verkeersveiligheid alsmede ervaringsdeskundigen zoals trambedrijven uit Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.
www.nieuwsbank.nl /inp/2005/05/20/R295.htm   (457 words)

  
 homepage
Met het tekenen van een overeenkomst over het tracé door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Gouda is een belangrijke stap gezet in de besluitvorming rond de RijnGouwelijn in Gouda.
Dit is een gebied rond het station van Gouda, waar de gemeente Gouda met een nieuw stadhuis, woningen, kantoren, een bioscoop en scholen een aantrekkelijk stadsdeel wil creëeren.
In dit gebied van ruim 50.000 m2 komen - naast het nieuwe Huis van de Stad - 160 woningen, een bioscoop met 7 zalen (1.300 stoelen), kantoren, parkeergelegenheid voor ruim 600 auto’s, een fietsenstalling voor 6.000 fietsen, een nieuw busstation en de halte van de RijnGouweLijn op straatniveau.
www.spoorzonegouda.nl /Actueel/content.htm   (1474 words)

  
 Welkom bij Gemeente Gouda: Document
De RijnGouweLijn is de geplande light-railverbinding tussen Gouda, Leiden en de kust bij Katwijk en Noordwijk.
Door nieuwe woningen, werkgelegenheid en voorzieningen te concentreren rondom haltes van de RijnGouweLijn, blijven de kleine kernen economisch sterk en prettig om in te wonen.
Onnodige aantasting van het Groene Hart en de kuststreek wordt voorkomen en betere bereikbaarheid voor recreatie gegarandeerd.
www.gouda.nl /tDocumenten/detail.asp?pKey1=203111000   (245 words)

  
 RijnGouwelijn
Op het spoor rijdt de RijnGouwelijn deels gecombineerd met NS-treinen.
Is al bekend hoe de RijnGouwelijn door Leiden gaat rijden?
Is er een nieuwsbrief waardoor ik op de hoogte blijf van de RijnGouwelijn?
www.rijngouwelijn.nl /index.php?pageId=33&id=184   (186 words)

  
 Reformatorisch Dagblad - Internet Editie - Te veel optimisme over RijnGouweLijn   (Site not responding. Last check: 2007-10-08)
De RijnGouweLijn naar Noordwijk (RGL-west) gaat veel kosten.
Wij delen echter niet de mening dat de RijnGouweLijn-west noodzakelijk is voor het ontwikkelen van het terrein van de voormalige luchtmachtbasis Valkenburg.
Bij de jarenlange discussies over de RijnGouweLijn krijgen wij het onbehaaglijke gevoel dat alles erbij gehaald wordt als argument voor het RGL-tracé door de Leidse binnenstad.
refdag.nl /artikel/1230395/Te+veel+optimisme+over+RijnGouweLijn.html   (779 words)

Try your search on: Qwika (all wikis)

Factbites
  About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   Press   |   Contact us  
Copyright © 2005-2007 www.factbites.com Usage implies agreement with terms.