Factbites
 Where results make sense
About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   PR   |   Contact us  

Topic: Socialdemokratiska arbetarpartiet


Related Topics

In the News (Sat 20 Jul 19)

  
 Ung Vänster - Wikipedia, den fria encyklopedin
Förbundet har sina rötter till Socialdemokratiska Ungdomsförbundet som bildades 1903.
Förbundets föregångare grundades ursprungligen 1903 under namnet Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SDUF) som ungdomsförbund till Socialdemokratiska arbetarpartiet.
År 1917 bryter hela ungdomsförbundet och vänsterdelen av Socialdemokratiska arbetarpartiet med partiet eftersom man inte gick med på partiledningens ultimatum att vara "redo att vid alla tillfällen främja partiets verksamhet i full överensstämmelse med av partiet och dess underavdelningar fattade beslut", eftersom man upplevde att detta syftade till att tysta oppositionen inom partiet.
sv.wikipedia.org /wiki/Ung_V%E4nster   (895 words)

  
 SOCIALDEMOKRATISKA ARBETARPARTIET
Under mellan- och efterkrigstiden har socialdemokratiska partier spelat stor politisk roll i t ex de nordiska länderna, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, Västtyskland och Österrike.
1896 blev han den förste socialdemokratiska mannen att bli invald i riksdagen och 1920 antog han rollen som den förste socialdemokratiska statsministern efter att en kort tid ha deltagit i den föregående liberala regeringen under Nils Edén.
Perioderna efter 1982 och 1985 års val använde den socialdemokratiska regeringen till att genomföra "den tredje vägens ekonomiska politik" och lyckades att återställa den samhällsekonomiska balansen.
www.vipeholm.lund.se /samhallskunskap/vipenytt/vipe/elev/arb/~politik/SOSSE/SOSSE.HTM   (1126 words)

  
 Socialdemokratiska Arbetarpartiet Encyclopedia Article, Definition, History, Biography   (Site not responding. Last check: 2007-10-21)
Looking For socialdemokratiska arbetarpartiet - Find socialdemokratiska arbetarpartiet and more at Lycos Search.
Find socialdemokratiska arbetarpartiet - Your relevant result is a click away!
Look for socialdemokratiska arbetarpartiet - Find socialdemokratiska arbetarpartiet at one of the best sites the Internet has to offer!
www.karr.net /search/encyclopedia/Socialdemokratiska_arbetarpartiet   (635 words)

  
 Kalendarium om vår rörelses historia
1917 - 13 - 16 maj: Socialdemokratiska Vänsterpartiet bildas vid konstituerande kongress i Viktoriasalen, Stockholm.
- 14 - 15 maj: Socialdemokratiska ungdomsförbundets kongress beslutar anta namnet Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU).
1933 - 24 mars: Kommunistiska partiets Centralkommitté föreslår Socialdemokratiska arbetarpartiet antifascistisk enhetsfront i kamp mot Hitlerfascismenoch för aktuella sociala krav.
www.skp.se /extra/artal.htm   (836 words)

  
 Socialdemokratiska arbetarpartiet: Definition and Links by Encyclopedian.com - All about Socialdemokratiska ...   (Site not responding. Last check: 2007-10-21)
Socialdemokratiska arbetarpartiet: Definition and Links by Encyclopedian.com - All about Socialdemokratiska arbetarpartiet
The Social Democrat Labour Party of Sweden or Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti is a political party in Sweden.
The party was founded in 1889, and in 1917 a split occurred when the communists left to form a separate party.
www.encyclopedian.com /sw/Swedish-Social-Democrat-Party.html   (149 words)

  
 Robert Pitts' Adventures: Meeting the Prime Minister
Yesterday, I shook the hand and spoke briefly to Göran Persson, the Prime Minister of Sweden and the leader of the Socialdemokratiska arbetarpartiet (Social Democratic Worker's Party), the controlling party of the Swedish Parliment.
Hosting the event was the Socialdemokratiska arbetarpartiet with some speakers and a little music entertainment afterwards.
When I saw this Socialdemokratiska arbetarpartiet campaign asking the people to vote "yes" I was confused because just around the corner is a table, also sponsered by the Socialdemokratiska arbetarpartiet, but with pamphlets and buttons asking the people to vote know.
deadmoose.com /~rlpittsjr/journal/archive/001881.html   (1200 words)

  
 SVT24 981222 - Allt talar för nyval i Israel   (Site not responding. Last check: 2007-10-21)
Bara minuter innan omröstningen i parlamentet Knesset föreslog Israels premiärminister Benjamin Netanyahu en samlingsregering tillsammans med det socialdemokratiska arbetarpartiet.
Arbetarpartiet är i dag det enskilt största partiet i Israel och vid ett nyval är det mycket osäkert vem som skulle få makten.
Det socialdemokratiska arbetarpartiet räknar säkert med att ett nyval skulle leda till att det åter hamnade i regerings-
www.svt.se /svt24/1998/981222/nyval.htm   (374 words)

  
 [No title]
ladimir Iljitj Uljanov (kallad ”Lenin”, mannen från floden Lena) var i början av 1900-talet ordförande för det Ryska Socialdemokratiska Arbetarpartiet.
Den socialdemokratiska internationalen (Andra internationalen), i vilken Lenins parti spelade en viktig roll, var den mest betydelsefulla rörelsen för fred, rättvisa och frihet i slutet av 1800- och början av 1900-talet.
- Jag skulle bli mycket glad om jag fick veta att den socialdemokratiska pressen i Tyskland åtnjuter samma frihet som våra motståndare och den kontrarevolutionära pressen i vårt land.
home.bip.net /kent.bobits/lenin.html   (1817 words)

  
 SAP - rFind.net
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP), Socialdemokratiska arbetarepartiet, Socialdemokraterna, normalt förkortat (s), grundades 1889 och är Sveriges största politiska parti.
I Europaparlamentet ingår partiet i den socialdemokratiska gruppen Europeiska socialdemokratiska partiet.
Åtta år senare, år 1889, bildades Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP.
www.rfind.net /info/SAP   (387 words)

  
 Link2exports - Export Country Profiles - in association with the British Chambers of Commerce
The constitution consists of four separate documents: the Regeringsformen (Instrument of Government) passed in 1974, Successionsordningen (Act of Succession) dating from 1810, the Tryckfrihetsförordningen (Freedom of the Press Act) of 1949 (originating from 1766), and the Yttrandefrihetsgrundlagen (Freedom of Expression Act) of 1991.
Parliamentary: Sveriges Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP) (Social Democratic Labour Party) was re-elected with 39.4 per cent of the vote (144 seats out of 349); Moderata Samlingspartiet (Moderate Rally Party) 15.2 per cent (55 seats).
The Sveriges Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP) (Social Democratic Labour Party) has traditionally been at the centre of Swedish politics.
www.link2exports.co.uk /regions.asp?lsid=1969&pid=1467   (1786 words)

  
 Vänsterpartiet - susning.nu
Tidigare namn på Vänsterpartier är [Sveriges socialdemokratiska vänsterparti]?
Sveriges socialdemokratiska vänsterparti konstituerades vid en kongress 13-16 maj 1917 av [Socialdemokratiska ungdomsförbundet]?
(SDU) och delar av Socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP) med Zeth Höglund som partiledare.
susning.nu /V%e4nsterpartiet   (462 words)

  
 Nynäshamns socialdemokratiska arbetarekommun 1905-1985
Karlssons socialdemokratiska lista samlade bara 1 707 röster av 14 röstande (122).
Flera kritiska röster höjdes dock inom den socialdemokratiska fullmäktigegruppen.
Däremellan hade dock den socialdemokratiska kvinnoklubben tagit ett alldeles eget initiativ.
www.jip.se /AK80.html   (8634 words)

  
 Hjalmar Branting   (Site not responding. Last check: 2007-10-21)
Prime Minister of Sweden, serving for three separate periods in 1920, 1922-1923, and 1924-1925.
As the leader of the Socialdemokratiska arbetarpartietSwedish Social Democrats he was the first head of government in the country of that affiliation.
As Prime Minister he brought Sweden into the League of Nations and was personally active as a delegate within it.
www.infothis.com /find/Hjalmar_Branting   (88 words)

  
 Government: Parliamentary system   (Site not responding. Last check: 2007-10-21)
Up until the 1988 election the same five parties dominated the political stage for almost seven decades.
Social Democratic party (Socialdemokratiska Arbetar Partiet, SAP), the
In the 1988 election environmental problems became a great issue in the election campaign and a green party (Miljöpartiet de gröna, Mp) entered the stage and received 5.5 % of the vote, and 20 seats in the Swedish
www.flagstaff.k12.az.us /sinagua/hardin/gov/compgov/sweden_parliamentary_system.htm   (2487 words)

  
 Kids.net.au - Encyclopedia List of political parties -
Main article: List of political parties[?] in Latvia
Latvijas Socialdemokratiska Strandnieku Partija[?] (Socialdemocratic Labour Party of Latvia)
Main article: List of political parties[?] in Lithuania
www.kids.net.au /encyclopedia-wiki/po/Political_parties_of_the_world   (996 words)

  
 Anna Lindh   (Site not responding. Last check: 2007-10-21)
Anna Lindh (June 19, 1957–September 11, 2003) was a SwedenSwedish Socialdemokratiska arbetarpartietSocial Democratic politician, Minister for the Environment (1994–1998) and Minister for Foreign Affairs in the Government of SwedenSwedish Government, from 1998/ until her death.
She was born in Enskede-Årsta boroughEnskede in Stockholm, but grew up outside Enköping, where she became involved in politics at the age of twelve.
STOCKHOLM -- The Senegalese women's rights group Tostan was on Thursday awarded the second annual 250,000-kronor ($33,000, 27,300) Anna Lindh Award for its work to help women in the West African nation.
www.infothis.com /find/Anna_Lindh   (1276 words)

  
 Kort presentation av tidskriften Socialisten   (Site not responding. Last check: 2007-10-21)
Marxismen har sedan det socialdemokratiska partiets begynnelse varit en del av arbetarrörelsen.
”Det socialdemokratiska arbetarpartiet är ett revolutionärt parti, som eftersträvar en grundlig omvälvning av det bestående samhället.”
I slutet av 1970-talet övergavs den traditionella socialdemokratiska reformpolitiken på grund av att efterkrigstidens internationella uppgång för kapitalismen tog slut.
www.socialisten.nu /soc/kort_pres.shtml   (240 words)

  
 Arbetarpartiet segrare i Nederländernas val   (Site not responding. Last check: 2007-10-21)
Det socialdemokratiska Arbetarpartiet vann onsdagens parlamentsval i Nederländerna.
När alla röster var räknade på torsdagen stod det klart att Arbetarpartiet gått fram med 5,3 procentenheter till 29,3.
Både Arbetarpartiet och VVD har signalerat att man vill ha D66 kvar i regeringen - annars finns det risk för att motsättningarna i frågor som socialpolitik och budgetpolitik spräcker nästa koalition.
www.aftonbladet.se /nyheter/9805/07/telegram/utrikes23.html   (304 words)

  
 Juventuz Forums - For god's sake, Europeans, don't let skip! Not this time!!
The representatives of these parties go to Brussels and unite.
For example, the representatives of the largest party from Sweden, the Socialdemokratiska arbetarpartiet would unite in the European Parliament with the Sociale Partij from the Netherlands and their equivalents from every European nation under the flag of the PSE Group.
This votematch I passed you a link of will help you decide on which national equivalent of parties you should vote and it should help you understand which party in the European Parliament stands for which ideals.
www.juventuz.com /forum/showthread.php?threadid=6648   (1557 words)

  
 Socialdemokratiska arbetarpartiet : Swedish Social Democrat Party   (Site not responding. Last check: 2007-10-21)
Socialdemokratiska arbetarpartiet : Swedish Social Democrat Party
Socialdemokratiska arbetarpartiet : Swedish Social Democrat Party
article at Free Euro Online Encyclopedia
It uses material from the wikipedia article Socialdemokratiska arbetarpartiet : Swedish Social Democrat Party.
www.eurofreehost.com /sw/Swedish_Social_Democrat_Party.html   (194 words)

Try your search on: Qwika (all wikis)

Factbites
  About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   Press   |   Contact us  
Copyright © 2005-2007 www.factbites.com Usage implies agreement with terms.