Factbites
 Where results make sense
About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   PR   |   Contact us  

Topic: Sveriges Kommunistiska Parti


Related Topics

In the News (Sat 20 Jul 19)

  
  PARTIPROGRAM FÖR SVERIGES KOMMUNISTISKA PARTI KOMMUNISTERNA
I dag deltar Sverige i ett världsomfattande produktionssystem som i hög grad är beroende av produkter från fattiga underutvecklade länder.
Det socialdemokratiska partiet bildades 1889 och blev den ledande kraften i arbetarklassens politiska kamp.
Sveriges kommunistiska parti representerar kontinuiteten och det historiska arvet från Marx, Engels och Lenin inom den svenska arbetarrörelsen.
www.skp.se /partiet/program.htm   (4162 words)

  
 Vänsterpartiets historia
Sveriges Kommunistiska Parti stöder Nazitysklands ockupation av Norge och Danmark.
Sveriges Kommunistiska Parti försvarar Sovjetunionens invasion av Baltikum och Finland.
Sveriges Kommunistiska Parti byter namn till Vänsterpartiet Kommunisterna.
www.samuelsiren.com /vpk.php   (579 words)

  
  List of political parties in Sweden - Wikipedia, the free encyclopedia
Parties represented in the Parliament of Sweden :
Communist Party of Sweden - Höglund Faction (Sveriges Kommunistiska Parti, 1924 - 1926)
Communist Party of Sweden (marxist-leninists)/Communist Workers Party of Sweden (Sveriges Kommunistiska Parti (marxist-leninisterna)/Sveriges Kommunistiska Arbetarparti, 1980 - 1993)
en.wikipedia.org /wiki/List_of_political_parties_in_Sweden   (305 words)

  
 Communist Party of Finland - Wikipedia, the free encyclopedia
The Communist Party of Finland (Finnish: Suomen kommunistinen puolue, Swedish: Finlands kommunistiska parti, abbreviated SKP) is a former political party endorsing communism in Finland.
SKP was suppressed in 1923 and again in 1930.
After the Continuation War SKP dominated the Finnish People's Democratic League, which was founded in 1944 as an umbrella organization of the political left wing.
en.wikipedia.org /wiki/Communist_Party_of_Finland   (396 words)

  
 Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna - Wikipedia
Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna, KFML, svenskt politiskt parti som bildades 1967 som en prokinesisk utbrytning ur Vänsterpartiet kommunisterna (nuvarande Vänsterpartiet).
1973 bytte partiet namn till Sveriges kommunistiska parti.
Dessa kom att bilda Sveriges Kommunistiska Parti (Marxist-Leninisterna).
sv.wikipedia.org /wiki/Kommunistiska_F%F6rbundet_Marxist-Leninisterna   (206 words)

  
 Encyclopedia: List of political parties in Sweden
Party Flag A split in the Sveriges Kommunistiska Parti (The Communist Party of Sweden) in 1929 resulted in the formation of a parallel communist party, led by Karl Kihlbom and Nils Flyg.
The Sveriges Kommunistiska Arbetareförbund (Communist Labour League of Sweden) was formed in 1956 by a group of stalinist hardliners who left or were expelled from the SKP during the 50s.
Kommunistiska Partiet i Sverige (Communist Party in Sweden), a pro-Albanian communist party in Sweden.
www.nationmaster.com /encyclopedia/List-of-political-parties-in-Sweden   (1354 words)

  
 Sveriges Kommunistiska Parti - LearnThis.Info Enclyclopedia   (Site not responding. Last check: 2007-10-22)
Sveriges Kommunistiska Parti (Communist Party of Sweden) is a name used by several different political organizations in Sweden.
In 1924 the SKP leader Zeth Höglund split, forming his own SKP (which later merged with the social democrats).
In 1929 the majority of SKP were expelled from the Communist International, forming their own parallell SKP.
encyclopedia.learnthis.info /s/sv/sveriges_kommunistiska_parti.html   (174 words)

  
 Articles - Communist Party of Sweden (1995)   (Site not responding. Last check: 2007-10-22)
The Communist Party of Sweden ( Sveriges Kommunistiska Parti) is the continuation of Workers' Party - the Communists ( Arbetarpartiet Kommunisterna, abbreviated APK).
The foremost stronghold of the new party was Norrbotten.
Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (Young Communist League of Sweden) was created as the youth league of the party.
www.officesupllies.com /articles/Arbetarpartiet_Kommunisterna?mySession=a8e12735df7505faf4c0af9824be06b2   (462 words)

  
 Articles - Communist League Marxist-Leninists (Sweden)   (Site not responding. Last check: 2007-10-22)
Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (Communist League Marxists-Leninists) was formed at the 1967 party congress of VPK, when a pro-Chinese group left the party.
In 1980 SKP suffered another split, when a group of critics were expelled on the issue of China.
The party finally left Maoism and gradually started concentrating on what was left, the local orgainzation in Vallentuna, a Stockholm suburb.
www.officesupllies.com /articles/KFML   (335 words)

  
 Sveriges Kommunistiska Parti - Wikipedia
Sveriges Kommunistiska Parti, ett namn som sedan 1920-talet har använts av ett flertal olika politiska organisationer i Sverige
Detta parti, lett av Karl Kihlbom och Nils Flyg, omvandlades till Socialistiska Partiet 1934.
När Arbetarpartiet Kommunisterna (APK) begärde sig i konkurs, reorganiserades partiet 1995 under namnet Sveriges Kommunistiska Parti, se Sveriges Kommunistiska Parti (1995).
sv.wikipedia.org /wiki/Sveriges_Kommunistiska_Parti   (272 words)

  
 Sveriges Kommunistiska Parti (Marxist-Leninisterna)   (Site not responding. Last check: 2007-10-22)
Sveriges Kommunistiska Parti (marxist-leninisterna) (Communist Party of Sweden (marxist-leninists)) was formed in 1980 when a leftist minority (approx.
In 1982 the name of SKP(m-l) was changed to Sveriges Kommunistiska Arbetarparti (SKA, Communist Workers' Party of Sweden).
SKP(m-l)/SKA never had direct contacts with the Communist Party of China nor the Party of Labour of Albania.
www.ceca.de /encyclopedia/s/sv/sveriges_kommunistiska_parti__marxist_leninisterna_.html   (148 words)

  
 partiprogrammet   (Site not responding. Last check: 2007-10-22)
Kommunistiska Partiet motsätter sig varje form av internationellt samarbete mellan kapitalisterna i syfte att ytterligare förslavade fattiga massorna i den tredje världens länder eller i syfte att stärka en grupp av kapitalister i konkurrenskampen med en annan.
Kommunistiska Partiet deltar därför efter förmåga i valen till de parlamentariska församlingarna, motsätter sig varje inskränkning av de demokratiska fri- och rättigheterna och strävar efter att utvidga de demokratiska beslutens verkningsfält till fler samhällssektorer, också de ekonomiska.
Den kommunistiska rörelsens nederlag och bakslag, som till delar orsakats av svåra fel och misstag, utgör för oss en källa till lärdom, som berikar den kommunistiska teorin och politiken och som gör det möjligt att undvika motsvarande fel och misstag i framtiden.
hem.passagen.se /kpmlr-umea/program.htm   (4730 words)

  
 Amazon.com for America - Search Results - Books   (Site not responding. Last check: 2007-10-22)
SKP och Komintern 1921-1924: Motsättningarna inom Sveriges Kommunistiska parti och dess relationer till den Kommunistiska internationalen (Acta Universitatis Upsaliensis) by Erland F Josephson
Dokument från Sveriges kommunistiska partis andra kongress: [Gustavsberg, 15-19 april 1976] (SKP-dokument ; 5) by Sveriges kommunistiska parti (1973-)
Demokratian opissa: SKP, vaaran vuodet ja Neuvostoliitto by Lauri Haataja
astore.amazon.com /540-20/search?node=22&keywords=skp&page=1   (137 words)

  
 Communist Party of Sweden (SKP) - Wikipedia, the free encyclopedia
Communist Party of Sweden - In 1924 the SKP leader Zeth Höglund split, forming his own Communist Party of Sweden (which later merged with the social democrats in 1926).
Communist Party of Sweden - In 1929 the majority of SKP were expelled from the Communist International, forming their own parallel SKP.
Communist Party of Sweden - used 1973 – 1987 by the party previously known as the Communist League Marxist-Leninists (KFML).
en.wikipedia.org /wiki/Communist_Party_of_Sweden_(SKP)   (287 words)

  
 Nya Arbetartidningen   (Site not responding. Last check: 2007-10-22)
(1973 ombildades KFML till Sveriges Kommunistiska Parti, SKP.) KFML:s politik byggde helt och hållet på den kritik Kinas kommunistiska parti riktade mot Sovjetunionens kommunistiska parti i den stora polemiken i början av 1960-talet.
När kapitalismen infördes i Kina började SKP kritisera marxismen utan att samtidigt försvara marxistiska principer.
Eftersom det redan fanns två stora reformistpartier – vänsterpartiet och socialdemokraterna – så fanns det inget behov av ett litet reformistparti, och eftersom SKP inte längre fyllde någon funktion föll partiet sönder i början av 1980-talet.
www.nat.nu /artikelarkiv/2003__2/maoistiskavansternsuppgang.htm   (1118 words)

  
 Leninist links
Kommunistisk Parti i Danmark(Communist Party in Denmark, unofficial)
Komunisticka Strana Cech a Moravy(Communist Party of Bohemia and Moravia, Czech Republic)
Partido Comunista Juventude Comunista Português(Communist Party of Portugal)
www.geocities.com /CapitolHill/1884/len-links.htm   (318 words)

  
 Red Piranha - Socialist Information Pages
Kommunistiska Partiet i Sverige (Communist Party in Sweden, 1982-?)
Sveriges Kommunistiska Arbetarparti (Communist Workers' Party of Sweden, 1980-?)
Sveriges Kommunistiska Parti (Communist Party of Sweden, 1967-?)
www.geocities.com /CapitolHill/1884/e-index.htm   (239 words)

  
 KPML(r) Örnsköldsvik   (Site not responding. Last check: 2007-10-22)
Minns hur Sveriges arbetslösa hösten 1996 genom att i demonstrationer utmana politikerna i öppen utomparlamentarisk klasskamp tvingade fram ett återtagande av den bortre parentesen.
SKA och KPS lade ned sina partier i början av 1990-talet och bildade tidningsföreningen Nya Arbetartidningen.
Kommunismens organisation i Sverige kan vara aningen förvillande.
hem.passagen.se /re/kpmlr/oldguest4.html   (15398 words)

  
 Svenska kommunistpartier och sekter   (Site not responding. Last check: 2007-10-22)
Parti, representerat i riksdagen, och sedan 1960-talet revisionistiskt i förhållande till marxism-leninismen.
Tar i Sverige avstånd från det politiska våldet i nuvarande läge.
Efter Sovjetväldets kollaps råkade APK i stora svårigheter, bland annat bröt sig partiorganet "Flamman lös från partiet, och APK försattes 1995 som första politiska parti i Sverige i konkurs.
www.nikke.se /sverige.html   (793 words)

  
 Paper på FSMK:s konferens i Kungälv i augusti 1999   (Site not responding. Last check: 2007-10-22)
Det kommunistiska Sovjet betraktade han i alla avseenden som frihetens dödgrävare.
Arbetartidningen var också trogen sitt parti, både det svenska och dess förebild i Moskva, vilket vid åtminstone ett tillfälle vållade redaktionen en del bekymmer.
Prenumeranterna var i huvudsak medlemmarna i det nya parti som Ström bildade tillsammans med resterna av den Kilbomska falangen inom kommunistpartiet i Göteborg.
www.jmg.gu.se /fsmk/papers/oden.html   (5791 words)

  
 [No title]   (Site not responding. Last check: 2007-10-22)
Sveriges Kommunistiska Parti är under två år allierat med Nazityskland.
Centralkommittén för Sveriges Kommunistiska Parti skriver: "En stor och smärtsam förlust har drabbat hela den framstegsvänliga mänskligheten.
Vår tids störste folkledare och statsman, den socialistiska samhällsvetenskapens geniale mästare, kommunismens banérförare har gått ur tiden." Vid en minneshögtid över Stalin i Medborgarhuset i Stockholm den 9 mars 1953 håller C-H Hermansson (blivande partiledare) ett panegyriskt hyllningstal till den bortgångne diktatorn: "Stalin är en av hela den mänskliga historiens största personligheter.
members.mcnon.com /potatis/Archive/182   (632 words)

  
 713-714 (Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg)
Sveriges kommunistiska parti (Sektion af Kommunistiska internationalen) er- höll detta namn vid en partikongress i Stockholm april 1921.
Från Moskva ut- sändes till Sverige ett antal representanter för exe- kutiven (gemenligen kallade ExR) med uppdrag att leda och påverka den svenska partistriden i exeku- tivens anda.
Partiet kallade sig fortfarande "Sveriges kommunistiska parti (sektion af Kommu- nistiska internationalen)".
www.runeberg.org /nfcr/0393.html   (852 words)

  
 SUNET's Web Index: Parties
Moderate Party - The homepage of the Swedish Moderate Party.
Socialistiska Partiet - The Socialist Party is the swedish section of the Fourth International, FI, with groups in about 50 countries.This page is mainly in swedish, but you can find links to FI pages in many countries and most languages.
Sveriges Pensionärers Intresseparti - Stockholms Län - Regional department of SPI represented in many Swedish communes and in the regional parlament of Halland.
katalogen.sunet.se /cat/politics/parties   (280 words)

  
 Nya Arbetartidningen   (Site not responding. Last check: 2007-10-22)
Då skulle uppgiften för det kommunistiska partiet och arbetarklassen vara att gå i spetsen för denna kamp, vinna ett avgörande inflytande inom den nationella befrielsefronten för att leda befrielsekriget till fullständig seger, dvs upprättandet av en folkmakt, och därefter genomföra den socialistiska revolutionen.
I den halvårsrapport som säkerhetspolisen färdigställde i juni 1990 ägnades hela åtta sidor åt detta lilla parti.
Att den kinesiska ledningen nu började omvärdera kulturrevolutionen rubbade cirklarna för SKP som länge betraktat denna som ett verksamt vapen mot kontrarevolutionära idéer.
www.nat.nu /artikelarkiv/2003__2/saposovervakning.htm   (1362 words)

  
 Norges Kommunistiske Parti
I Sverige har man nylig bygd flyplasser for militære behov i Kiruna og i Pajala.
Finland, Sverige og Danmark vil anskaffe stridshelikopter og helikopter for troppetransport.
Regjeringene i Finland, Sverige og Norge støtter EUs utvidelse mot øst. Denne politiske linjen er en alvorlig trussel mot folkenes sjølråderett.
www.nkp.no /artikler/1999/nordimutt.html   (591 words)

  
 Sveriges kommunistiska parti - susning.nu   (Site not responding. Last check: 2007-10-22)
Sveriges kommunistiska parti ( SKP) är ett extremvänsterparti.
SKP var också 1929 - 1937 namnet på ett utbrytarparti ur nuvarande Vänsterpartiet.
SKP var under 1970-talet namnet på ett maoistiskt parti, tidigare känt som KFML.
www.susning.nu /Sveriges_kommunistiska_parti   (190 words)

  
 Communist Parties of the World   (Site not responding. Last check: 2007-10-22)
Party of Communists of the Republic of Moldova
(Narodno-Demokratychna Partiya, NDP), Ukraine, one of the successors of the the Communist Party of Ukraine (KPU)
(Sotsialistychna Partiya Ukrainy, SPU), one of the successors of the the Communist Party of Ukraine (KPU)
www.broadleft.org /communis.htm   (1293 words)

  
 WFG Forums > List of Political Parties   (Site not responding. Last check: 2007-10-22)
The important parties in the Federal government are to be found in the Flemish and Walloon list.
Their origin is from the farmers' party and while that's not their focus today thier roots can still be seen.
The Party whose only goal is to purchase a Caribbean Island so Canadians have a nice place to go in the winter.
www.wildfiregames.com /forum/lofiversion/index.php?t4918.html   (1187 words)

  
 CIN Europe:  ComInterNet Listing of World Communist & Workers Parties
Communist Party in Denmark (Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD)
Free Communist Party of the Netherlands (VCP) (Vrije Communistische Partij Nederland)
Norges Kommunistiske Parti (NKP) (Communist Party of Norway)
www.angelfire.com /la/cominternet/cineurope.html   (435 words)

Try your search on: Qwika (all wikis)

Factbites
  About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   Press   |   Contact us  
Copyright © 2005-2007 www.factbites.com Usage implies agreement with terms.