Factbites
 Where results make sense
About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   PR   |   Contact us  

Topic: Tua Tham


Related Topics

In the News (Mon 23 Apr 18)

  
  The NEEG Online
Tus poj thai teb xov tooj yuav nug koj hais tias koj xav tham txog dab tsi.
Ntau dua ntais, tham txog yawg Chai Suao Vaj uas lawv nrhiav tau nws txhaum txim tuag twb yog tham nto ntuj plaws.
Thaum muaj ib pawg neeg nkag teb chaws tuaj rau ib lub teb chaws ces yeej yuav tham txog, nrhiav kev sib pab rau, thiab txhawj txog cov pej xeem ntawd.
www.neeg.org /editorial.html   (3557 words)

  
 Nang Sian Mung's Blog- JournalHome.com
Tua ahih manin i heh khak ciangin gen ding leh sep ding kilawm lopite i hih khak lohna ding Pasian kiangah ki-ap in thungen aa i lungsim ki-uk zawh ding thupi mahmah hi.
Tua in supna lianpi khat a hih manin, kidop huai thu a hihi.
Tua mah bangin, inn aa om lai tapa golzaw zong, inn ah a pa tawh om khawm gige pen, a pa tawh lungsim kum khawm nuam hetlo a hih manin, amah zong gamlapi gam aa zin khia pa mah in bang "˜gammang veve" a hihi.
www.journalhome.com /nsmung   (7549 words)

  
 Zomi Momno Association
Tua ahihmanin hih Ukpi ngeina tawh ki-ukna a zung natawmin longkhia-a ei le
Tua pawi apicin na dingin ZYA khangno te in zong pan nasia tak in kilak pih a, Pawi sungah Zomi
Tua hunsung mah in Pu Mang Lian Thang (Sukte) in Zogam Pasian Thu ong tun madeuh a,
hometown.aol.com /dkhup/momnonews7.html   (3260 words)

  
 Swift Family Collection
There are 15 manuscripts written in a variant of scripts belonged to the family of Laos Tham or Northern Thai scripts.
Those written in Laos Tham or Northern Thai scripts are likely collected from different regions, as their numeric characters belonged to a range of script variants, e.g., Mon, Yuan, and Lu.
Exceptions are leaves number 5, 20, and 25, which have only 5 lines in the middle in front; 1 line in front; and 4 lines in front and 1 line in the back respectively.
www.lib.berkeley.edu /SSEAL/SoutheastAsia/Swiftfamily.html   (1697 words)

  
 Kev Ua Teb Zaub Yooj Yim thiab Ua Tau Zoo: Kev Tiv Thaiv Koj Cov Qoob Loo Kom Kab Thiab Nroj Tsis Zoo Txhob Ua Qoob Loo ...
IPM siv tej kev tua kab thiab nroj tsis zoo uas yooj yim tshaj, pheej yig tshaj, thiab yuav tsis ua rau koj daim av thiab cov pa peb qus ua pa tsis zoo siv.
Siv IPM mas, koj yuav tsis tau siv cov tshuaj tua kab thiab nroj (tshuaj lom kab thiab nroj tsis zoo); tsuas yog tias koj lub tswv yim uas tau npaj tseg tsis ua hauj lwm mas koj thiaj li yuav tau siv tshuaj xwb.
Thaum koj txiav txim tias kab thiab nroj tsis zoo yog ib qho teeb meem lawm, ces nrhiav seb yog yam kab thiab nroj tsis zoo dab tsi.
www.extension.umn.edu /distribution/horticulture/DG7482.html   (2156 words)

  
 Wan Dek   (Site not responding. Last check: 2007-10-14)
tham tua haj dek duu tua jaang luuk maaj maj haang caak khoon ton maaj
anaakhot lew leew koo phuu jaj tua dii
thii koo kam tham raaj dek thaj wan nii
home.swipnet.se /muang_carabao/lyrics/trans/07/07-07.htm   (297 words)

  
 ZogamOnline - America Tung Zomite Mailam Vai   (Site not responding. Last check: 2007-10-14)
Tua banga mi lakah Zomite mangthang lo-a i pau, i ngeinate kepcing theih nading ngimna tawh Zokam ngiata Pasian biak theih nadingin Zomi Baptist Church ka na phut uha kum 4 sung Topa in hong ompih zo hi.
Tua ahih manin a kinai-a teen' khop theih nading leh nipi khat ni nih ta off day ngah theih nadingin company khawngah na seema off day ni khawnga kihawh hithiata minam vai khawng kikupkup theih ding kilunggulh mahmah hi.
Tua mah bangin leiung mun tuamtuam a tung Zomite zong benefit ngah theihna company khawngah nasep zongin tua kawmin hun i neih bangbangin pilna i sin tangtang ding kong hanthawn nuam uh hi.
www.zogamonline.com /modules.php?name=News&file=print&sid=23   (734 words)

  
 SCOTA3B4 TEXT
The first tua partis of this present libell beand formaly dressit [as] first in the beginnyng dedusit eftir the form and ordour, now it is nedfull to schew the process and discription of the ferd part of music callit proporcion musicall.
Nicholas Barroducensis dois determ[ine] that proporcioun is of tua quantateis of the samyn kynd of ane till ane uther in equalitie or excess ane certain habitud.
Tripla fro the numbre trinar, quhilk dois hald the seit iniciall, quhairfra dyverss proporcionis of the said principall kynd dois descend, of the quhilkis tua kyndis of dupla and tripla the proporcions that may be inducit be ony of tham in exemplis precedent and subsequent ar plesandly practicat and convoyit.
www.chmtl.indiana.edu /tme/16th/SCOTA3B4_TEXT.html   (2846 words)

  
 Hà nội - Bắc Kinh - Hà Nội   (Site not responding. Last check: 2007-10-14)
Chiều: Quý khách tham quan Di Hoà Viên - là cung điện mùa hè của các bậc vua chúa với dẫy hành lang dài 728m.
Ăn sáng, xe đưa đoàn đi tham quan Chùa Ngọc Phật, xưởng chế tác Ngọc trai nổi tiếng của Thượng Hải.
Buổi tuổi quý khách tham quan mua sắm tại các các siêu thị nổi tiếng, chợ đêm.
www.honggaitourist.com /trungquoc/hc3.html   (639 words)

  
 Hmong Colorado Radio : Kev sib ntaus sib tua nyob Lostsuas teb:   (Site not responding. Last check: 2007-10-14)
Kev sib ntaus sib tua nyob Lostsuas teb:
Kev sib ntaus sib tua zaum no, tau ua rau 3 tug tub rog Lostsuas tau tuag nyob rau ntawm peb lub yeej tub rog saib xyuas kiam teb Thaib thiab Lostsuas.
Tab sis kuj muaj kev sib tua raws tej tham tsam li hais los no uas lawv cov tub rog tau hais los tias yog kev sib txeeb lam luag ntawm cov neeg ua lam luag tsis ncaj cees xwb.
www.hmongcoloradoradio.com /detail.php?id=7   (456 words)

  
 Overview of the Belgian Vietnamese Caving Expeditions   (Site not responding. Last check: 2007-10-14)
Tham Han (623m) is a beautiful underground river, Tham Hoa (582m), Ban Lay (548m) and Bo Hom (645m) were the longest new caves found.
In Tua Chua, the exploration of some caves that started in 1997 was continued, others were revisited for photography.
More to the north-west of the Tua Chua Plateau, around the village of Lau Cau Phin, several beautiful caves were found, with rather small dimensions (Lau Cau Phin 1, 208m, -99).
www.kuleuven.ac.be /spekul/expeditions/vietnam/vietoverview.htm   (1224 words)

  
 The NEEG Online
Xov xwm ntiaj teb tham txog tus kab mob SARS tsis khees li.
Kws tshuaj tseem fawb tsis tau tau dab tsi tiag thiaj tua tau tus kab mob SARS.
Pib yog thaum caij tua nas, tua Mos Lwj, Nraj, Yij, Qaib qus thiab lwm hom tsiaj.
www.neeg.org /health.html   (3129 words)

  
 SCOTA3B2 TEXT
It is ane melodius consonance of harmony, quhilk be numeris artificiall dois mak division and fraction of nottis mensurall, puttand tham in dyverss concordis intermixtie fluresing craftelly upone sympill and mensurall grundis.
Ffor quhy everry kynd of tham eftir arsis and thesis to hav elevation and reflection in discant with facultie ar constitut, quhilkis to nam ar callit ammeles or concimes.
Ane exempil of dyverss partis quhair tua fyvftis fra the perfect may be extendit or in the octave remittit as the formalitie of an sang dois requir.
www.chmtl.indiana.edu /tme/16th/SCOTA3B2_TEXT.html   (3466 words)

  
 dien-vien-dien-anh-TPHCM-da-co-diem-tua
Anh kể, có lần một đoàn làm phim mời anh tham gia bộ phim và cho anh lên xe cùng với những thứ lỉnh kỉnh như đạo cụ, chó, mèo...
Diễn viên kiêm luật sư Thiệu Ánh Dương, mặc dù không còn tham gia đóng phim, nhưng cũng đóng góp những ý kiến thiết thực: "Tôi nghĩ Chi hội nên quan tâm đến nhu cầu thiết thực của diễn viên như vai diễn, thông tin, các thủ tục khi nhận vai, kinh nghiệm...".
Tháng 12 này, Chi hội diễn viên nên tổ chức một chương trình ca nhạc trình diễn hoành tráng để ra mắt, các diễn viên có thể tham gia hát để bán vé lấy nguồn thu.
www.nhalamphim.com /diem-tua-cua-dien-vien-dien-anh-TPHCM.html   (748 words)

  
 [No title]
Hmoob rov sib tua zaum ib, yog nyob Nyab Laj qaum teb, nyob hauv lub tebchaws hus ua "Dong Quang", Hmoob tau sawv los ua rog nrog Fabkis thiab Puab Yib (Tho).
Ib txhia Hmoob xav ua nom hwv ces thiaj mus pab Fabkis tua lawv kwvtij neejtsa Hmoob.
Tiam sis, thaum kawg peb kuj swb thiab vim tias ib txhia Hmoob thiab cov nom tswv Hmoob tsuas xav txog nyiaj-txiag, ua nom noj pejxeem lub zog, xav tau ntsej-muag ntawm Fabkis, txawm mus ua Fabkis qhev (ces thiaj li yuav tau "nom" ua) thiaj coj Fabkis mus tua Hmoob.
hmongnet.org /hmong-au/hmoob74.htm   (2309 words)

  
 Zaangsi Seino | The Siyin Youth Association
Tua ahi man in, ka sia pipa nah kei tawh a ki lawm numei te tawh a maai bel ah hong to sak hi.
Tua hi leh tua patang nah a ma hongit ci-in hongtel tu aa, confidence hong nei tu hi.
Tua bang aa Patang khat tung ah ngawivawt aa vawt tu hi ngawl aa, patang khat nah a nute a pate mai en in, kanu thinuk, mai khing, ci hong en thei lai hi.
www.zaangsiseino.org /thelnavol2no4.html   (3087 words)

  
 Display news
Nyob rau lub nroog  Hayward, Wisconsin, ib tug kws kho cov tibneeg puas hlwb tau tshuaj xyuas Nchai Suav Vaj ua ntej uas lawv coj nws mus hais plaub vim nws tua 6 tus tibneeg plob tuag.
Tus kws kho mob tau hais tias Hmoob thojnam muaj keebkwm (history) kev xav txuv tus kheej (suicidal) thiab tua tibneeg (homicidal).
*Xyoo 2001, nws taw phom rau nws pojniam taubhau tabsis tsis tua.
www.hmongtoday.com /displaynews.asp?ID=2056   (408 words)

  
 [No title]
Pheej tham Bush-Kerry ua dab tsi, ib tug Hmoob tua 6 tus Mes Kas tom Wisconsin thaum caij tua Moj Lwj.
Cov ntawv xov xwm txhua txhia qhov chaw mas phem heev rau yawg Chai, hais tias, Slaughter, Slaying, Maccarse, Murder, intentional humocide Murder, lawv yuav tsum zuaj kom yawg Chai nyob txim txog hnub tuag.
Tsis hov cov me tej ntwav xov xwm no tham ib lo kiag hais tias tsam yog 6 yawg tuag no tau hais "Rascial Slur" rau yawg Chai lawm thiab qhov teeb meem no thiaj kawj laib.
www.hmongtoday.com /displayreply.asp?op_ID=6576   (148 words)

  
 ceb cai   (Site not responding. Last check: 2007-10-14)
luem wan weelaa thii ther tham dii hai
khee khon khon diao thii tham hai sia naamtaa
yaa tham laai tham raai tua eeng nak luei
homepage1.nifty.com /siam/losoengceb.htm   (149 words)

  
 YouTube - Cat Tien - Nguyen Thanh - Hay Noi Loi Yeu Dau
Tua vai nhau tham trao ngan cau luyen thuong mat moi dam say hoai
Tua vai nhau tham trao tinh yeu dam say ai an phut giay nay
Nu cuoi duyen ngay nao ta cung tham trao
www.youtube.com /watch?v=bRBf0r3yLAI   (413 words)

  
 List of Languages
The vocabulary is largely the same as in Lao, except for the use of Thai loan words and neologisms.
It was previously written using the Lao script, with Tua Tham used for religious inscriptions.
Since the introduction of Thai language schooling in the 1920s it has been written in the Thai script.
www.aboutlanguageschools.com /language/list/list_i.asp   (1860 words)

  
 Ñaïi Hoäi Gia Ñình La San Vieät
Xin moi tat ca anh chi trong BCH den tham du va trao doi y' kien voi anh chi Binh ve Lasan Hoi Ngo 2008.
Nhung, Chau rat han hanh duoc tham du vao BTC cua Lasan Reunion 2008.
Chu*c ta.i Vancouver mo*`i Frere qua tha(m Vancouver mo^.t chuye^’n.
www.lasan.org /lasan-overseas/daihoi-2008.htm   (4293 words)

  
 New Page 2
Váy viền tua, đầm kết tua vải, áo rút dây nơ… là những kiểu dáng đang tạo nét mới cho các nhãn hiệu thời trang.
Trung tâm thời trang Sanding tung ra bộ sưu tập mới với hơn 20 mẫu dành cho mùa Noel, kiểu chính là váy carô hoặc soọc, may từ loại vải linen cắt xéo và rút sợi tạo thành những viền tua màu trang trí cho váy.
Khác với các mẫu vá, đắp hoặc xé tua trước đây, mốt tua hiện nay tạo vẻ điệu đàng nhiều hơn cho người mặc.
www.sgtt.com.vn /web/oldweb/cacsobaotruoc/392_47/p04_dayvatua.htm   (221 words)

  
 Cho Tua Cho Cac Nuoc Hung Do
Thủ Tướng Nhật, Koizumi Junichiro cho biết: “Trong trường hợp Bắc Hàn vẫn tiếp tục phóng tên lửa tầm xa, Nhật Bản sẽ tham khảo với đồng minh để phản ứng thích đáng”.
Nên không hấp dẫn đối với những kẻ tham lam, ngu dốt như Kim Jong Il, hoặc nhiều thủ lãnh độc tài khác, trong đó có các tên MA của cộng sản Việt Nam, và các lãnh tụ bành trướng Bắc Kinh.
Nó chỉ là sự kết bè, kéo cánh của những Quốc Gia Quá Khích Cực Đoan, với những nhà cầm quyền độc tài tham nhũng.
www.freewebtown.com /lmvs/ldn_ChoTuaCacNuocHungDo.htm   (1101 words)

  
 The NEEG Online
Pib yog thaum caij tua nas, tua Mos Lwj, Nraj, Yij, Qab qus thiab lwm hom tsiaj.
Raws li ntawm (Department of Natural Resource) tso xov xwm tshwm, muaj ob hom kab mob loj.
Leej twg xav paub kom khav khav nws yuav tau hu tham nrog DNR los yog nyias tus kws kho mob lawv thiaj tham tau lub ntsib lus meej ntawm ob hom kab mob no.
www.neeg.org /pages9.html   (861 words)

  
 LONWEB PARALLEL TEXTS  TEMPLATE - DAISY STORIES - A NICE LITTLE TRIP   (Site not responding. Last check: 2007-10-14)
There was also a restaurant which had the air of being very expensive and a much cheaper one full of starving travellers.
Suddenly the ship lurched again and one of the young men fell against Daisy accidentally pouring beer down her new green silk blouse.
Realising that she might be drawing attention to herself, Daisy quickly absolved the young man from his responsibility, hurried away along the corridor towards the officers’ room and knocked on the door.
www.lonweb.org /daisy/ds-thai-littletrip.htm   (2134 words)

  
 LONWEB PARALLEL TEXTS  TEMPLATE - DAISY STORIES - THE BOOKWORM   (Site not responding. Last check: 2007-10-14)
It was raining on and off all that afternoon and as she had nothing much to do Daisy wandered into the low–price bookshop in the arcade.
By now she couldn’t carry all these heavy books around the shop and decided to ask the indifferent young man at the pay desk, who was studying his football coupon, if she could leave the books there because she hadn’t finished looking around yet.
Chai khon-nun aow mua luang kra-pao raow kab wa kam-lang thua a-wut yu tae kor pha-ya-yam tham tua tam sa-bai lae nung-long
www.lonweb.org /daisy/ds-thai-bookworm.htm   (2517 words)

  
 [Chinh Luan] THANG TU CON GI - VietPage   (Site not responding. Last check: 2007-10-14)
Re: [Chinh Luan] Kg BTC ho tro phong trao quan chung chong tham nhung.
[NuocVIET] Re: To chuc ho tro phong trao quan chung chong tham nhung tai VNCS!
[NuocVIET] Re: [Chinh Luan] Kg BTC ho tro phong trao quan chung chong tham nhung.
www.vietpage.com /archive_news/politics/2003/Apr/2/date.html   (3726 words)

  
 Photography Corner
Quote from: tham jiak gui on October 12, 2006, 03:18:19 PM
Quote from: Tua Bee Kok on October 12, 2006, 06:57:45 PM
Quote from: tham jiak gui on October 11, 2006, 09:33:08 PM
penanghokkien.com /forum/index.php?topic=345.180   (1203 words)

  
 Vietnamese Fried Bean Curd in Tomato Sauce: Tua Hu Sot Cha
Vietnamese Fried Bean Curd in Tomato Sauce: Tua Hu Sot Cha
Based on Wendy Hutton’s recipe in Green Mangoes and Lemon Grass: Southeast Asia’s Best Recipes from Bangkok to Bali.
Use this area to discover new blogs and content in the b5media network.
www.noodlesandrice.com /vietnamese-fried-bean-curd-in-tomato-sauce-tua-hu-sot-cha   (305 words)

  
 Kev sib ntaus sib tua nyob Vang Vieng :: NNSeek
Kev sib ntaus sib tua nyob Vang Vieng :: NNSeek
Re: Kev sib ntaus sib tua nyob Vang Vieng.
>>Tus Uab los yog Awb Kaus Npuas koj tham no mas kuv paub nws zoo
www.nnseek.com /e/soc.culture.hmong/kev_sib_ntaus_sib_tua_nyob_vang_vieng_60663042t.html   (156 words)

  
 Word Study
The best way to remember this is to think of some simple example, such as, phom tham
As an aid in remembering this, you should keep in mind the fact that tua is also used with s
This classifier is used for pieces or strips of cloth provided they are already in a form ready for use, e.g., towels, curtains, rugs, and the like.
www.seasite.niu.edu /Thai/spokenthai/unit9/wordstudy/Default.htm   (952 words)

Try your search on: Qwika (all wikis)

Factbites
  About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   Press   |   Contact us  
Copyright © 2005-2007 www.factbites.com Usage implies agreement with terms.