Factbites
 Where results make sense
About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   PR   |   Contact us  

Topic: Vlaamse Gemeenschapscommissie


Related Topics

In the News (Sun 23 Jun 19)

  
  Region of Brussels-Capital (Belgium)
In goud een leeuw van sabel, geklauwd en getongd van keel, en een schildhoofd van lazuur, beladen met een iris van goud, omboord van zilver.
Voor de bevlagging van de gebouwen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, neemt de vlag van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de plaats in van de gemeentevlag, zoals bepaald in de desbetreffende omzendbrieven van de Vlaamse Regering.
Voor de bevlagging van de gebouwen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, neemt de vlag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de plaats in van de gemeentevlag, zoals bepaald in de desbetreffende omzendbrieven van de Vlaamse regering.
www.crwflags.com /fotw/flags/be-bxl.html   (1383 words)

  
  Juriwel- Minderhedenbeleid - Brussel- Collegebesluit nr. 95/25 van 19 januari 1995
Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie erkent een initiatief als project indien dit beantwoordt aan de bepalingen van de artikelen 4 en 5, § 2, van de verordening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie in de Vlaamse gemeenschap te Brussel bevorderen.
Op basis van het aanvraagdossier en het advies van de bevoegde werkgroep zal het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de aard van de subsidies bepalen zoals bedoeld in artikel 6 van de verordening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie in de Vlaamse gemeenschap te Brussel bevorderen.
Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt kan het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de toegekende subsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen en kan de initiatiefnemer eventueel tijdelijk uitsluiten van verdere subsidiëring, ongeacht de toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende het afleggen van onjuiste verklaringen.
www.wvc.vlaanderen.be /juriwel/minderheden/alg/overig/cob190195.htm   (819 words)

  
 Raad van de VGC - Oktoberverklaring Vlaamse Gemeenschapscommissie
Het Nederlands is het cement van het beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, zowel als bindmiddel voor de Vlaamse gemeenschap (politiek en cultureel), dan als functioneel instrument voor ontmoeting met andere gemeenschappen (sociaal) en als troef om aan werk te geraken (economisch).
Het beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie moet er tegelijkertijd voor zorgen dat de drempel tot het Nederlandstalig aanbod laag genoeg blijft, zonder evenwel het Nederlandstalig karakter aan te tasten.
In overleg met de Vlaamse Gemeenschap willen we pleiten voor een bundeling van middelen, een vereenvoudiging van procedures, het opstellen van een gemeenschappelijk meerjarenplan voor gemeenschapsinvesteringen én de oprichting van een verzelfstandigd agentschap met voldoende mankracht, competentie en autonomie voor beheer en uitvoering...
www.raadvgc.irisnet.be /oktoberverklaringraad2003.htm   (1971 words)

  
 Vlaamse Gemeenschapscommissie - the free encyclopedia   (Site not responding. Last check: 2007-10-14)
The Vlaamse Gemeenschapscommissie (or VGC, or, in English, the Flemish Community Commission) is the local representative of the Flemish authorities in the Brussels-Capital Region, one of the three regions of Belgium.
The VGC depends on the FlemishParliament, and works in close cooperation with the Flemish members of the local council of the Brussels-Capital Region, theBrussels Parliament.
These 3 Flemish members form the executive council of the VGC, the College vande Vlaamse Gemeenschapscommissie (in Dutch).
www.world-knowledge-encyclopedia.com /?t=VGC   (239 words)

  
 Stijlhandboek Vlaamse Gemeenschapscommissie: Het merk van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Alle publicaties van de Vlaamse Gemeenschapscommissie moeten de identiteit van de Vlaamse Gemeenschapscommissie "ademen".
Deze identiteit wordt in principe gevisualiseerd door een combinatie van (1) het merk, (2) een gekleurde balk van dezelfde breedte als het merk, en (3) een korte omschrijving van het thema van de publicatie: "[Onderwerp] en Brussel".
In algemene publicaties, zoals de voorstellingsbrochure van de administratie, mag de omschrijving weggelaten worden, en blijft het onderste deel van de gekleurde balk dus leeg.
stijlhandboek.vgc.be /merk/identiteit.html   (289 words)

  
 ...::Brussels Blue::...
Flemish MP Leader of the political group in the Brussels Parliament, Chairman of the Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Leader of the political group in the Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Brussels MP and Secretary of the Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
www.vldbrussel.be /Brusselsblue/brusselsblue.php   (502 words)

  
 ..::www.JeanLucVanraes.be::.. Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
In 2002 besloot de Vlaamse regering om aan de VGC 10 miljoen euro op jaarbasis toe te kennen ter compensatie van de afschaffing van het kijk- en luistergeld.
De Raad van de Vlaamse gemeenschapscommissie wijzigde op 30 januari 2004 unaniem zijn reglement op voorstel van Jean-Luc Vanraes.
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseerde zoals elk jaar in samenwerking met de Gezinsbond een kinderparlement.
www.jeanlucvanraes.be /page.php/pages/raad_vgc   (875 words)

  
 The Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)   (Site not responding. Last check: 2007-10-14)
The Vlaamse Gemeenschapscommissie is composed of an Assembly (legislative organ) and a College (executive organ).
Its Assembly is made up of the 11 members of the Flemish-speaking linguistic group of the Brussels-Capital Region Council.
The Vlaamse Gemeenschapscommissie is competent in Flemish-speaking single community institutions of Brussels-Capital Region.
www.rbc.irisnet.be /EN/1en_admi/1en_1asr/1EN_13.HTM   (114 words)

  
 home
De Vlaamse Gemeenschapscommissie is elke dag in de weer voor Brussel.
Wij zijn een overheid die via allerlei initiatieven (scholen, speelpleinen, bibliotheken, gemeenschapscentra, kinderopvang, sportactiviteiten…) ervoor wil zorgen dat mensen graag vertoeven in het Brussels hoofdstedelijk gewest.
We ondersteunen projecten van de Vlaamse gemeenschap in de stad, maar we zijn er ook voor elke Brusselaar die in het Nederlandstalige circuit geïnteresseerd is, of voor pendelaars, studenten en andere bezoekers.
be.sitestat.com /vgc/vgc/s?brusselnieuws.tovgc&ns_type=clickin   (102 words)

  
 ___/ Tanzquartier Wien / stage_detail_e
with the support of the ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Cultuur, afdeling Muziek, Letteren, Podiumkunsten, Vlaamse Gemeenschapscommissie and Ein Kulturengagement des Lotteriefonds des Kanton Solothurn.
How can one overcome gravity in the “now” of falling in dance.
In the dancing “now”, the spectator is repeatedly surprised and enthralled by the jazz music, virtuoso movements and subtle irony.
www.tqw.at /Content.Node/en/stage/repertoire/stage_detail_e.php?ver_id=50   (147 words)

Try your search on: Qwika (all wikis)

Factbites
  About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   Press   |   Contact us  
Copyright © 2005-2007 www.factbites.com Usage implies agreement with terms.