Factbites
 Where results make sense
About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   PR   |   Contact us  

Topic: Zygmunt III Waza


Related Topics

  
  Zygmunt III - Search Results - MSN Encarta   (Site not responding. Last check: 2007-10-26)
Zygmunt III (1566-1632), king of Poland (1587-1632) and, as Zygmunt I, of Sweden (1592-99).
Sigismund III Vasa (Polish : Zygmunt III Waza) (20 June 1566 – 30 April 1632 N.S.) was King of the Polish-Lithuanian Commonwealth from 1587 to 1632, and King of Sweden (where he was known...
Zygmunt III z Bożej łaski król Polski, wielki książę Litwy, książę ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, a także dziedziczny król Szwedów, Gotów i...
encarta.msn.com /Zygmunt_III.html   (248 words)

  
 Sigismund I of Sweden : Zygmunt III Waza
Sigismund I of Sweden : Zygmunt III Waza
Sigismund I of Sweden, (June 20, 1566 - April 19, 1632), was the son of John III of Sweden (1537-1592), of the House of Vasa, and his wife Katarina of Poland[?] (1526-1583).
He ruled as King Sigismund III of Poland or Zygmunt III of Poland from 1587 to 1632 and as King Sigismund I of Sweden from 1592 until he was deposed in 1599.
www.fastload.org /zy/Zygmunt_III_Waza.html   (305 words)

  
  Zygmunt III Waza
Zygmunt III z Bożej łaski król Polski, wielki książę Litwy, książę ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, a także dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalów (łac.
Zygmunt stanął na czele korpusu interwencyjnego, jednak wobec braku synchronizacji działań ze swoimi szwedzkimi sojusznikami poniósł porażkę w bitwie pod Linköping w 1598.
Wcześniej, po zwycięskiej bitwie z połączonymi siłami szwedzko-rosyjskimi pod Kłuszynem w 1610 r., hetman polny koronny Stanisław Żółkiewski zajął Moskwę, Tron moskiewski zamierzał zająć Zygmunt III Waza i rekatolizować Rosję.Bojarzy natomiast godzili się na objęcie tronu przez królewicza Władysława(miał 15lat), syna Zygmunta III Wazy i miał on przejść na prawosławie.
www.centrumlotto.pl /wiki/?title=Zygmunt_III_Waza   (1273 words)

  
  Zygmunt III Vasa - GigaDictionary   (Site not responding. Last check: 2007-10-26)
King Zygmunt III Vasa of the Polish-Lithuanian Commonwealth (in latin) Sigismundus Tertius Dei gratia rex Poloniæ, magnus dux Lithuaniæ, Russiæ, Prussiæ, Masoviæ, Samogitiæ, Livoniæque, necnon Suecorum, Gothorum Vandalorumque hæreditarius rex.
Zygmunt, supported by Zamoyski and the former king's wife, Anna Jagiellon, was elected King of the Polish-Lithuanian Commnwealth on 19 August 1587 and recognized as such by the interrex, the Primate of Poland, Stanisław Karnkowski.
Zygmunt III Waza is one of the personages in a famous painting by Jan Matejko, depicting the preaching of Piotr Skarga.
www.gigadictionary.com /Sigismund_III   (1664 words)

  
 National Bank of Poland - Internet Information Service
On the rim the legend: RZECZPOSPOLITA POLSKA preceded and finished with five pearls.
Under the left talon of the Eagle the Mint mark: M/W. Reverse: The torso of king Sigismund III Vasa.
On the left side of the image, a semicircular inscription: ZYGMUNT III WAZA, below it the king's reign: 1587-1632.
www.nbp.pl /homen.aspx?f=en/banknoty/kolekcjonerskie/1998/waza_10zl_polp.html   (93 words)

  
 - Zygmunt III Waza - encyklopedia
Król Zygmunt III jeszcze tego samego dnia powrócił na okręt, by następnego dnia przybyć do Gdańska i pozostać tam kilkanaście dni przed wyruszeniem do Krakowa, gdzie został koronowany 27 grudnia 1587 roku.
Zygmunt III Waza umarł 30 kwietnia 1632 roku.
Sejm elekcyjny 8 listopada obrał na króla jego starszego syna Władysława IV Wywód przodków: {{Szablon:treeojciec_ojca=Gustaw I Waza matka_ojca=Małgorzata Leijonhufvud ojciec_matki=Zygmunt I Stary matka_matki=Bona Sforza ojciec=Jan III Waza matka=Katarzyna Jagiellonka osoba=Zygmunt III Waza }}
katalog-stron.luman.biz /Zygmunt_III_Waza   (956 words)

  
 AllEmpires - The Polish Lithuanian Commonwealth (Full)   (Site not responding. Last check: 2007-10-26)
With the death of Zygmunt August in 1572, the Royal Republic faced the prospect of electing a king from outside a reigning native dynasty.
King Zygmunt III Waza decided to move the capital from Krakow to Warsaw, the junction of all major routes crisscrossing the Commonwealth.
With the death of Zygmunt III in 1632, the Tsar decided it would be an excellent opportunity to take Smolensk and he sent Michal Sheyn, commander of the Smolensk garrison in 1609-11, with 25-32,000 men.
www.allempires.com /empires/polish_lit_full/polish_lit1.htm   (2253 words)

  
 Zygmunt's Column at AllExperts
Zygmunt's Column (Polish: Kolumna Zygmunta) is one of Warsaw's most famous and one of the oldest secular monuments in northern Europe.
The column was commissioned by Zygmunt's son and successor, King Władysław IV, and erected between 1643, and 1644.
Notwithstanding the large cross he carries, the statue of Zygmunt III was the first secular figure to be placed atop a column in northern Europe.
en.allexperts.com /e/z/zy/zygmunt's_column.htm   (354 words)

  
 info: Zygmunt_III_Waza   (Site not responding. Last check: 2007-10-26)
Zygmunt III z Bożej łaski król Polski, wielki książę Litwy, książę ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, a także dziedziczny król Szwedów...
Zygmunt III Wazarodzice → drzewo genealogiczne : Jan III Waza, książę Finlandii, późniejszy król Szwecji; Katarzyna, córka Zygmunta I Starego; życie: 10 VI 1566 (Gripsholm) - 30 IV 1632 (Warszawa)
Zygmunt III Wazaurodzi ł się: 1566, zmarł: 1632; na tronie w latach: 1587 - 1632; pierwszy władca dynastii Wazów, poprzednik - Stefan Batory, następca - Władysław IV; syn Jana III Wazy, króla Szwecji...
www.napoli-pizza.net /Zygmunt_III_Waza.html   (362 words)

  
 Zygmunt III Waza - Poczet władców Polski
Zygmunt mógł zostać tam koronowany na króla polskiego.
W myśl powziętych tam ustaleń Habsburgowie zobowiązali się nie wiązać sojuszami z Moskwą i nie wspierać ewentualnych rebeliantów przeciwnych rządom nowego króla. W zamian Zygmunt obiecał poślubić jedną z księżniczek habsburskich (uczynił to 31 V 1592 r., żeniąc się z Anną, córką arcyksięcia Karola Styryjskiego) oraz zwolnić Maksymiliana z niewoli.
Zygmunt nie zaangażował się w Dymitriady, widząc w nich jedynie groźbę rozpętania nowej wojny z Moskwą.
www.wiw.pl /historia/poczet/termin.asp?et=zygmunt_iii_waza   (780 words)

  
 [No title]   (Site not responding. Last check: 2007-10-26)
Zygmunt III Wasa was king of Poland (1587-1632) and Sweden (1592-1599).
Zygmunt inherited the Swedish throne from his father, but his reluctance to accept protestantism as the state religion in Sweden involved him in conflict with the Swedes and with his uncle, who was regent.
Zygmunt's use of Austrian aid to limit the powers of the diet and the dissatisfaction of the protestants led to a rebellion.
users.raketnet.nl /sepoland/zygmunt_waza.html   (251 words)

  
 Courtly Lives - Poland Military Index Page
This is the banner of the Court Army of King Sigismund III (Zygmunt III Waza...
King Zygmunt III Waza was the son of King Johann III of Sweden, but he was elected King of Poland in 1587.
Zygmunt III Waza inherited the Swedish throne in 1592, but was deposed because of his strong Roman Catholic views.
www.angelfire.com /mi4/polcrt/PolMilitary.html   (703 words)

  
 Sigismund III Vasa - Wikipedia, the free encyclopedia
King Sigismund III Vasa of the Polish-Lithuanian Commonwealth, Sigismund of Sweden (June 20, 1566 – April 30, 1632 N.S.), was the son of Sweden's King John III (1537 1592) of the House of Vasa, and his first wife, Catherine Jagiellon (1526 1583).
Sigismund ruled the Polish-Lithuanian Commonwealth, where he was known as Zygmunt III Waza, 1587 1632, and Sweden, where he was known as Sigismund Vasa, from 1592 until he was deposed in 1599.
Sigismund III Vasa is one of the personages in a famous painting by Jan Matejko, depicting the preaching of Piotr Skarga.
en.wikipedia.org /wiki/Sigismund_III_of_Poland   (1696 words)

  
 Sigismund III Vasa at AllExperts
King Sigismund III Vasa of the Polish-Lithuanian Commonwealth, Sigismund of Sweden (June 20, 1566 â€" April 30, 1632 N.S.), was the son of Sweden's King John III (1537 â€" 1592) of the House of Vasa, and his first wife, Catherine Jagiellon (1526 â€" 1583).
However, the election was disputed by the other candidate, Maximilian III of Austria, and opponents of Sigismund chose not to respect the election outcome and decreed that Maximilian is the righteous monarch.
Sigismund III Vasa is one of the personages in a famous painting by Jan Matejko, depicting the preaching of Piotr Skarga.
en.allexperts.com /e/s/si/sigismund_iii_vasa.htm   (1739 words)

  
 Zobacz temat - Zygmunt III Waza reformator czy fanatyk?   (Site not responding. Last check: 2007-10-26)
Skończyło się tak, że Zygmunt III nie chciał ze szlachtą rozmawiać, gdyż uważał ją za motłoch, zaczął się dogadywać z magnatami i od tego momentu możem mówić o końcu demokracji szlacheckiej, a o początku rządów oligarchicznych w Polsce.
W zamian za to Zygmunt zaspokoił się jedynie skromnym biskupstwem wrocławskim dla Karola Ferdynanda i odnowieniem nieegzekwowanej od dawna zwierzchnosci arcybiskupstwa gniexnieńskiego nad tym obszarem..
To prawda,ze Zygmunt III chciał przeprowadzić różne korzystne reformy,ale trzeba pamiętać o jego zbyt gorącej przyjaźni wobec Habsburgów, która niedość,ze była przyczyną nieporozumień mięzy nim i szlachtą i jedną z przyczyn rokoszu, to w dodatku doprowadziła do zaangażowania Polski na froncie wojny trzydziestoletniej i w perspektywie najazd turecki (...).
www.historia.org.pl /forum/printview.php?t=473&start=0   (1138 words)

  
 Zygmunt III Waza
Zygmunt odrzuca propozycję przekazania tronu nieletniemu synowi Władysławowi, pod warunkiem jego przyjazdu do Szwecji i wychowania w wierze luterańskiej.
(4 I 1613) Zygmunt odrzuca propozycję (bojarów moskiewskich) przekazania Władysławowi korony carskiej, pod warunkiem jego przejścia na prawosławie, zwrotu Smoleńska oraz potwierdzenia praw.
-(I) Zygmunt przekazuje polską flotę wojenną (9 galeonów) na służbę habsburskiej Lidze Katolickiej.
www.poczet.com /zygmuntiii.htm   (2412 words)

  
 Nieporêt Commune - History
When the King Zygmunt III Waza moved his seat from Cracow to Warsaw pul in 1596, the problem of location of the hunting manor arose.
Nadnarwiañska forest was rich in numerous watercourses, therefore the King Zygmunt III ordered to "join water from the forest" and created the Royal Channel.
The interior bears the crest of the Waza family - a sheaf.
www.nieporet.pl /english/history.html   (729 words)

  
 Poland - Historic Center of Warsaw
On this high pillar is a statue of King Zygmunt (or Sigismund III) bearing a cross and a sword.
The bronze monument represents king Zygmunt III Waza in a coronation cloak over a suit of armour, a sabre and a cross in his hands.
King Zygmunt III Wasa (1566-1632), King of Sweden 1592-1599, and of Poland 1587-1632.
worldheritage.heindorffhus.dk /frame-PolandWarsaw.htm   (1468 words)

  
 Osmanlı Tarihi Kültürü Medeniyeti Edebiyatı Sanatı
In responce to this alliance Polish king Sigismund III decided to intervene and officialy declared war upon Muscovy, with the intention of gaining territorial concessions.
For most of the 1600s, Commonwealth king Sigismund III was occupied with the internal problems like civil war of his own in the Commonwealth (the rokosz of Zebrzydowski), and wars with Sweden and in Moldavia.
Previously, Sigismund III had been unwilling to commit majority of Polish forces and his time to the internal conflict in Muscovy, but in 1609 all those factors made him reevaluate and drastiacally change his policy.
www.osmanlimedeniyeti.com /wiki/Polish-Muscovite_War_(1605-1618)_.html   (5138 words)

  
 Intercrac - Guaranteed Tours 2006   (Site not responding. Last check: 2007-10-26)
The palace built as small Versailles as the residence of king Jan III Sobieski in 17th c.
Zygmunt III who moved the capital to Warsaw when inheriting the throne of the biggest country of the world finished the period of glory.
The masterpiece of Wawel Cathedral is Zygmunt Chapel - the pearl of Italian Renaissance.
www.intercrac.com.pl /pgs/egh/gt2006.htm   (2008 words)

  
 Poland Heads
She and her husband Przemysl III were crowned as King of Queen of the two countries and she received the Province of Greater Poland as a dowry.
Her father, Casimir III of Poland (1309–1370), was suceeded by his nephew, Louis of Hungary, who was again succeeded by his daughter, Jadwiga.
She was the second wife of king Zygmunt III Waza (1566-87-1632), and very political influential during his reign.
www.guide2womenleaders.com /Poland_Heads.htm   (903 words)

  
 Wydawnictwa Edukacyjne WIKING - Portal Edukacyjny - ZYGMUNT III WAZA
Zygmunt III Waza (1566–1632), król polski od 1587 r.
Zygmunt III dążył do wzmocnienia władzy królewskiej, dlatego szlachta często oskarżała go o chęć wprowadzenia rządów absolutnych (absolutum dominium).
Zygmunt III Waza wspierał kontrreformację i będąc gorącym obrońcą i orędownikiem katolicyzmu, doprowadził w 1596 r.
www.wiking.edu.pl /article.php?id=96   (397 words)

  
 Guidelines for the spelling of names of Polish rulers
Since wikipedia allows you to use redirects and links, both versions of spelling should be in wikipedia with cross references specified in the article itself.
Casimir the Great,Casimir III the Great (aka Kazimierz III Wielki to the natives)
By using redirects, both can be used as titles to the same article.
www.ebroadcast.com.au /lookup/encyclopedia/gu/Guidelines_for_the_spelling_of_names_of_Polish_rulers.html   (532 words)

  
 Zygmunt III Waza kalendarium panowania - Sciaga.pl
1599 VII Detronizacja Zygmunta III Wazy przez sejm szwedzki
III Urodził się Jan Kazimierz przyszły król Polski
IV Zmarł król Polski, Wielki Książę Litewski, król Szwedów, Gotów i Wandalów, Zygmunt III Waza
www.sciaga.pl /tekst/40304-41-zygmunt_iii_waza_kalendarium_panowania   (282 words)

  
 President of The Republic of Poland - Presidential Palace
The building of the Palace was not completed during the hetman's lifetime, as he died unexpectedly in 1646 in his residence in Brody, a few weeks after he remarried a young wife.
The Palace was designed by Konstantyn Tencalla, an official architect of King Wladyslaw IV, author of the King Zygmunt III Waza's statue.
It was bought from Stanislaw Herakliusz and August Hieronim, the descendants of Jerzy Sebastian Lubomirski, by Michal Kazimierz Radziwill I of the Nieswiez-Olyka line, whose wife Katarzyna was a sister of King Jan III Sobieski.
www.president.pl /x.node?id=442   (1300 words)

  
 Zygmunt III Waza - Henryk Wisner - Merlin.pl
Zygmunt III Waza - Henryk Wisner - Merlin.pl
Listopad 2006 - Rządy Zygmunta III, pierwszego króla z dynastii Wazów, przypadły na lata, gdy w Europie dochodziło do zmiany w układzie sił, wyrastały nowe potęgi i chwiały się stare.
Rządy Zygmunta III, pierwszego króla z dynastii Wazów, przypadły na lata, gdy w Europie dochodziło do zmiany w układzie sił, wyrastały nowe potęgi i chwiały się stare.
www.merlin.com.pl /frontend/towar/492529   (155 words)

  
 Muzeum Historyczne Krakowa - Zbiory
Medal royal taller of king Zygmunt III Waza, Olkusz,1587 r.
There are polish numismatics from kingship of Sigmund I the Old, Sigmund Augusta and Sigmund III Wazy time.
Moreover in our museum we have the only one collection of 81 silver ancient three-grosz coins and the one and a half grosz coins of Sigmund III Waza made in Krakow's and Bydgoszcz's mint during his kingship.
www.mhk.pl /english/zbiory_numizmaty.php   (854 words)

Try your search on: Qwika (all wikis)

Factbites
  About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   Press   |   Contact us  
Copyright © 2005-2007 www.factbites.com Usage implies agreement with terms.